“A transformación da empresa socialista será a chave da reforma da economia de Cuba” (José Luis Rodriguez)

José Manzaneda director de Cubainformación – Edición e traducción de Terra Sen Amos

O goberno de Cuba procura dende 2011 a correspondéncia dos prezos do mercado interior coas condicións reais dos salários e para logralo, as achegas van aos segmentos máis vulnerábeis da poboación antes que aos produtos. José Luis Rodriguez, asesor do Centro de Investigacións da Economía Mundial de Cuba e ex-ministro de Economia, explica nunha entrevista co director de Cubainformación os pasos que se están a dar para estabilizar en Cuba os prezos do mercado de básicos. Ofrecemos un extracto da conversa publicada no número 36 de Cubainformación.

José Luis Rodriguez é asesor do Centro de Investigacións da Economía Mundial de Cuba e ex-ministro de Economia. Foto de Cubadebate.

Seguir lendo “A transformación da empresa socialista será a chave da reforma da economia de Cuba” (José Luis Rodriguez)

Ignacio Ramonet promove na Habana a defensa contra o dominio imperial dos datos

Cubadebate – Terra Sen Amos

Ignacio Ramonet chama Imperio de la Vigilancia ao novo estado de control mundial de datos en benefício do gran capital e para regresión das liberdades. O seu último libro, con este título, foi presentado na Feira Internacional do Libro da Habana por Rosa Miriam Elizalde, directora de Cubadebate, quen comparou o uso masivo de información na Big Data co estado de control integral descrito por George Orwell no seu 1984.

O xornalista galego Ignácio Ramonet durante a presentación do seu libro “El Imperio de la Vigilancia”, na Feira do Libro da Habana.

Seguir lendo Ignacio Ramonet promove na Habana a defensa contra o dominio imperial dos datos

Un diccionario sobre o pensamento de Fidel será presentado na Feira do Libro da Habana

Prensa Latina – Terra Sen Amos
O presidente da Feira Internacional do Libro da Habana (FIL) Juan Rodríguez Cabrera, anunciou a presentación de 24 títulos que tratan do líder histórico de la Revolución, entre eles un grande diccionário das ideas de Fidel que levará o selo da Editora Política. A Feira abrirá do 9 até o 19 en vários recintos, ainda que a súa sede principal será o forte de San Carlos de la Cabaña, escenário de palestras, paneis, presentacións, actuaciós e porparte de trinques de venda de exemplares que adoitan atraer altísimas concentración de mocidade en procura de libros de alta calidade a prezos baixos. A Editorial Luminaria deu coñecer un variado catálogo con textos de teatro, poesia, narrativa e contos deseñados en cadriños para rapaces.

A imaxe da mocidade culta dun pais sen recursos e bloqueado, concentrada a procura de libros na Feira Internacional da Habana, é obxecto de admiración en todo o mundo.

Seguir lendo Un diccionario sobre o pensamento de Fidel será presentado na Feira do Libro da Habana

Saúl Landau denuncia o terrorismo de Estados Unidos contra Cuba

Terra Sen Amos – Redacción

Co gallo da Xornada In­ternacional de Solidariedade cos Cinco e Contra o Terrorismo, volveu entrar en circulacion en todo o mundo o documental de Saúl Landau titulado Por favor, Póñase en Pé o VerdadeiroTerrorista, un extraordinário traballo do documentalista, escritor e xornalista estadounidense, finado en setembro de 2013. O traballo do intelectual californiano denunciou de preferéncia no seu traballo o colonialismo na América Latina do que son mostra estas imaxes sobranceira que ten recibido millóns de entradas en todo o planeta. Saúl Ladau invitara Washington a Orlando Letelier, embaixador de Chile e membro do governo de Unidade Popular depois de este padecer cadea en varios campos de concentración de Pinochet. Polo seu traballo con Landau, Letelier convertiuse na voz da resisténcia chilena. En 21 de setembro do 76, o carro de Orlando Letelier estalou en Sheridan Circle, o que causou tamén a morte do seu axudante Ronni Moffitt, de 25 anos.

 

Cuba derrota a LEY DE AJUSTE que aguilloóu durante 51 anos a emigración de cubanos aos EUA

Terra Sen Amos- Redacción

Cuba consigue unha nova victoria política de grande alcance ao forzar a renúncia dos Estados Unidos á Ley de Ajuste, eixo da guerra imperial contra a independéncia da illa e arma propagandística de enorme resonáncia contra a Revolución, ao proclamar que o desexo principal da cubanía era emigrar ao paradiso capitalista. A
Ley de Ajuste Cubano premiaba dende 1966 a entrada ilegal de nacionais cubanos en territorio dos EUA no entanto recusaba militarmente o acceso de nacionais americanos non estadounidenses. Cuba levaba décadas denunciando nas instáncias internacionais e nos medios esta diferenza de trato dirixida coma unha bomba contra a súa soberania mentres os governos do norte lavaban as mans a conta da traxédia emigrante sen mencionar o engado estadounidense que a provocaba. Donald Trump serviu a Obama, nos seus derradeiros dias de presidente, a coartada precisa para acabar coa infámia da Ley de Ajuste Cubano ao termar o recén eleito presidente na construcción dun muro contra México, aliado preferente dos EUA.

Cubanos e estadounidenses celebraron nas últimas horas o fin da Ley de Ajuste perante a embaixada da illa en Washington. O éxito do acordo débese en primeiro lugar a prudéncia e intelixéncia do Governo de Cuba e ao labor da capaz equipa da Embaixada.

Cubanos e estadounidenses celebraron nas últimas horas o fin da Ley de Ajuste perante a embaixada da illa en Washington. O éxito do acordo débese en primeiro lugar a prudéncia e intelixéncia do Governo de Cuba e ao labor da capaz equipa da Embaixada.

Seguir lendo Cuba derrota a LEY DE AJUSTE que aguilloóu durante 51 anos a emigración de cubanos aos EUA

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook