Todalas entradas de Terrasenamos

A censura externa da realidade de Cuba, analizada nun encontro da Embaixada coa solidariedade en Vigo

Armando Sio Ferreira – TSA

“Cuba desenvolveu e producíu vacinas para toda a poboación da illa e para exportar, cun orzamento de 40 millóns de Euros mentres laboratorios ingleses e dos EUA recibiron mais de cinco mil millóns. A diferenza e que estes reservaron as vacinas para os paises ricos e só desviaron ao Sur lotes sobrantes dos países do Norte”, dixo en Vigo o embaixador de Cuba en Madrid Marcelino Medina durante unha reunión coa solidariedade, partidos e sindicatos que ateigaron a Sede Nacional da Central Unitaria de Traballadores (CUT) en Vigo.

De esquerda a dereita, a Cónsul Xeral na Galiza, o Conselleiro de Economia da Embaixada e o titular da legación cubana en Madrid, Marcelino Medina.

O embaixador chegou acompañado polos conselleiros Ana Belkis Rodríguez e René Capote, e das pressentacións encargouse a cónsul xeral de Cuba para Galiza, Asturias e Cantabria, Ingrid Izquierdo.

Medina contou o verdadeiro alcance das sancións ilegais, aplicadas unilateralmente polos EUA a unha illa que, tendo un tamaño inferior a un dos 5O Estados da Federación, e non contando con reservas naturais, debe  recibir víveres, consumos e combustíbeis por mar, malia abordaxes e saqueos realizado polo veciño do norte.

No actual estado de sancións e bloqueo encarnizados, que coroan máis de 60 anos de intervencionismo xenocida do governo dos EUA contra Cuba, o governo socialista levou adiante a reforma da economía, o referendo da nova Carta Magna e presentou ao Parlamento o Código de Familia, un dos máis avanzados do mundo. O proceso democrático de discusión destes textos, produciuse en milleiros de debates de base, sen interferencia nin límites.

O conselleiro de Comercio René Capote explicou que na procura de alternativas de subministro e mellor prezo, nunha situación de inflación desatada, os media dos colonialistas non arrepentidos impiden razoar e as sancións e o bloqueo esmagan todas a alternativas.

Cuba nota que malia ter producido sen axuda  vacinas que poden ser a solución da América Martiana e de África, e de protexer a poboación cun rigoroso sistema de aillamento, non pode contar polo de agora con viático económico de nengunha caste, mentres España, por exemplo, ten previsto recibir 140.000 millóns de Euros dentro do programa Next Generation. A maiores, o Estado Cubano  asistiu a súa poboación confinada co envío de víveres a domicilio por conta do Governo..

Non extraña que a recuperación do turismo avance devagar en Cuba pois considerando que unha vida vale máis que nada, o Governo antepuxo a defensa e o control da poboación a calqueroutro interese. No entanto, non por asumir os gravosos custes da abordaxe integral da COVID, deixou o Governo de Cuba de enviar  brigadas de cooperación a 42 paises. Un sacrificio dobrado para unha poboación coma a cubana baixo bloqueo dende hai máis de 60 anos. Sen recursos primarios nin finanzamento, e censurada dende o exterior a realidade de Cuba, o governo de Diaz-Canel chama a promover a inventiva mediante a Resistencia Creativa.

O nivel da medicina cubana é propio dun país avanzado

Santiago Badín González *

Cuba inviste múltiples recursos humanos no eido da medicina pública. Dos 485.479
traballadores e traballadoras deste sector, hai 95.487 médicos, o que supón un, ou unha, por 118
habitantes. (hai 45.025
Médicos Xerais integrais) Dentro das especialidades, salienta que hai
18.910 estomatólog@s, o que significa un, ou unha, por 595 habitantes. Rexístranse 85.732
enfermeir@s, un por 131 habitantes; 79.909 tecnólog@s da saúde, un por 185 habitantes; 61.754
outr@s licendiad@s da Saúde. En total, hai 8,5 médicos por cada mil habitantes.

Grupo de alumnos de medicina procedentes do Brasil, na ELAM. A sona da licenciatura cubana de medicina prestixia a Latinoamérica.

Os principais indicadores de saúde revelan que a mortalidade infantil d@s menores de un ano é
de 4 por 1.000 dos nados vivos e a d@s menores de 5 anos é de 5 por 1.000. A
expectativa de vida está en 78.45 anos; a mortandade xeral é de 8.9 mortes por 1.000 habitantes. A
prevalencia das doenzas crónicas non transmisíbeis ten un programa de inmunización que protexe
contra 13 enfermidades; as doenzas cardiovasculares (218 por 100.000 habitantes) son a causa
principal de morte, seguidas polos tumores malignos (215), as enfermidades cerebrovasculares
(82,4), a influenza e neumonía (64,3) e mais os accidentes (47,4). A prevalencia do VIH na
poboación de entre 15 a 49 anos é 0.27%. Cuba é o primeiro país que erradicou a transmisión de nai
a fillo do VIH.

O programa cubano de vacinación abrangue vacinas contra doenzas xa eliminadas como a
poliomelite (dende 1962), a malaria (dende 1967), o tétanos neonatal (dende 1972), a difteria (desde
1979), a meningoencefalite post-parotidite (dende 1989), a síndrome da rubeola conxénita (dende
1989), o sarampión (desde 1993), a pertuse (dende 1994) e a rubeola (dende 1995).
Na Escola Latinoamericana de Medicina (ELAM) téñense formado 39.000 médicos de 121
países máis 28.000 médicos pertencentes aos 10 cursos académicos da ELAM. Contribúe á
cobertura da saúde doutros países, xestiona competencias e habilidades e produce e reproduce
coñecementos.
A Operación Milagre, lanzada por Fidel e Chávez, beneficia a 14 países, o estudo da
discapacidade a 6 países, a Brigada Henry Reeve a 27 países. En toral, con 372.783 colaboradores
e colaboradoras en 595.400 misións son 162 países os axudados pola medicina cubana, como por
exemplo Chile, en 1960, ou Arxelia en 1963.

A industria biotecnolóxica e farmacéutica cubana conta con 32 empresas, 78 instalacións
produtivas e 21.785 traballadores e traballadoras. A industria médico-farmacéutica e biotecnolóxica
cubana propicia no sistema de saúde o desenvolvemento de vacinas profilácticas contra doenzas
infecciosas e mellora a calidade de vida de toda a poboación producindo biofármacos para o
tratamento do cancro e posibilitando o diagnóstico temperán das doenzas.

Por exemplo, o programa de atención integral ao paciente diabético mediante o HEBERPROT-P
(cuxo creador ten a consideración de Heroe da República de Cuba) modifica o paradigma de
tratamento cun 78% de eficacia que evita as amputacións. Na actualidade hai máis de cen mil
pacientes tratados en 20 países. No caso do óso exposto que antigamente era equivalente á
amputación, despois de 18 infiltracións durante 6 semanas e a posterior cicatrización durante 51
días, a eficacia do medicamento cubano é igual ou maior ao 95% nos pacientes tratados. Con
respecto á osteonecrose de calcaneum, logo de 32 infiltracións ao longo de 10 semanas, a ferida
péchase e despois de 45 días a eficacia dos casos tratados supera o 60%.
En relación coa exportación dos servizos profesionais asociados coa saúde e coa atención
médica cubana fóra de Cuba, salientan os referidos á saúde de óptica, farmacia e produtos da
medicina natural e tradicional. O 80% dos cartos que chegan ao país procedentes da exportación dos
servizos médicos revírtese na sanidade pública cubana. Arestora, a vacina cubana contra o cancro de
pulmón comercialízase en Venezuela, Paragüai, Colombia e Vietnam, habendo ensaios clínicos nos
Estados Unidos, Reino Unido e noutros países da rexión das Américas.

Os principais retos do sistema nacional de saúde céntranse no avellentamento poboacional, nos
elevados custes, nas limitacións financeiras, na introdución de tecnoloxías de avanzada e no
bloqueo imposto contra Cuba polos Estados Unidos. O rexeitamento internacional ao bloqueo,
recrudecido pola Administración Trump, é case unánime. No sector da saúde tradúcese nunha
afectación de 104 millóns 148 mil 178 dólares e nun acumulado de 2 mil 913 millóns 772 mil 858
dólares.

*O Dr. Badin é especialista de 2º Grao en Medicina Xeral Integral e
Secretario Xeral do Sindicato Nacional de Traballadores e Traballadoras da Saúde.

A solidariedade require de Borrell e do Consello Conxunto UE-CUBA a defensa da soberanía cubana e a condena do bloqueo

Josep Borrell
Alto Representante da Unión Europea
para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade,
24 de mayo de 2023.


Estimado Alto Representante:

Sabendo que vai visitar Cuba para participar no Consello Conxunto a celebrar na Habana, por mor do Acordo de Diálogo Político e de Cooperación entre Cuba, a Unión Europea e os seus Estados membros, asinado en decembro do 2016, nós,  cidadás e cidadáns europeos comprometidos co movemento de solidariedade co pobo cubano e implicados no Coordinamento dei Solidarietá con Cuba (Italia e Svizzera sezione Ticino) a Asociación Suíza- Cuba (ASCHI), Netzwerk Cuba-Alemaña, a Asociación de Amizade Austria-Cuba OKG e o Movemento Estatal de Solidariedade con Cuba (MESC) do Estado español, que integra 63 asociacións solidarias, pedímoslle que asuma unha resolta posición en contra do bloqueo e a insultante inclusión de Cuba na espuria Lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo.

De seguro sabe que a extraterritorialidade do criminal bloqueo e a inclusión de Cuba nesa ilegal lista ten consecuencias sumamente negativas para a cidadanía da UE, xa que afecta nosos negocios, interfire nosa relación coa poboación cubana e afecta a asistencia humanitaria e a colaboración en sectores prioritarios entre Cuba e a Unión Europea. Tamén magoa outras actividades de interese mutuo para ás poboacións cubana e europea poderen arrequecer seus  lazos históricos.

“Abonda de guerra económica contra Cuba”, cartaz alemán que compara o bloqueo coa sementeira de morte dos bombardeiros das barras e estrelas. O manifesto gráfico está asinado por 29 organizacións da RFA.

A presenza de persoal médico cubano integrante da Brigada Henry Reeve en territorio europeo, salvando vidas sen pedir nada a cambio, manifesta o altruísmo e a solidariedade desinteresada do pobo cubano. É esta a ocasión de Europa e as súas institucións corresponderen esa solidariedade. Causa vergoña recordar que accións destinadas a colaborar co pobo de Cuba durante a pandemia da COVID 19 non puideran materializarse, malia a diáfana vontade de nós, cidadás e cidadáns europeos. Non conseguiran os chamados realizados por vostede, o secretario xeral das Nacións Unidas e a Alta Comisionada das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos, suspender o encarnizado aumento do bloqueo no entanto durase a pandemia e a agonía dos paises para facerlle fronte. Que nome darlle senón infamia a atitude das autoridades estadounidenses ao desprezaren a demanda inequívoca da comunidade internacional a prol do levantamento do bloqueo.

 A entrada en vigor do Título III da Lei Helms Burton afecta substancialmente os dereitos dos socios e socias da UE, consolida a ilegal extra-territorialidade da súa aplicación e derrama o Dereito Internacional. A difícil situación económica e social que atravesa Cuba é o resultado combinado da aplicación desa ilegal política, e da crise internacional xerada pola pandemia. Recruado a níveis extremos, o bloqueo lacera a capacidade de desenvolvemento do pobo de Cuba e afecta sensibelmente á poboación da illa, en particular aos grupos máis vulnerabeis, como nenos, anciáns e doentes. Viola os dereitos económicos, sociais e culturais da poboación cubana e as súas prerrogativas civís e políticas, en tanto que pretende reverter o sistema político, económico e social que as cubanas e os cubanos escolleron libremente para si, en pleno exercicio de autodeterminación, ao aprobar mediante referendo popular, a nova Constitución da República no 2019. O voto a prol da Constitución, co 86,7% da poboación cubana é mostra inequívoca de democracia.

Confiamos que o Consello Conxunto apoie a soberanía e autodeterminación de Cuba, reclame a exclusión de Cuba da lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo, a suspensión do Título III da Lei Helms Burton e o levantamento total, inmediato e incondicional do bloqueo. Nese empeño pode contar co apoio do movemento europeo de solidariedade con Cuba. Atentamente, o Movemento de Solidariedade de Cuba do Estado Español (MESC), o Coordinamento dei Solidarietá con Cuba (Italia e Svizzera, sezione Ticino), a Asociación Suíza-Cuba (ASCHI), a Asociación de Amizade Austria-Cuba OKG e
Das Netzwerk Cuba- Informationsbüro – e. V.

IROEL SÁNCHEZ CANDA NÓS

Moncho Leal

Coñecín persoalmente a Iroel Sánchez no 2016 en Vigo, nunha casa do casco urbano, onde estaba tamén Coral Prieto. Almorzamos falando de todo un pouco. Eu quedei coma o seu guía nesa mañá en Vigo. Iroel quería ver o mar. Pensei na necesidade de velo que temos quen nacemos coa súa sonora compaña. Fomos a Canido.

Iroel Sánchez legounos “Sospechas y disidencias, una mirada cubana en la red”, guía precisa sobre a ofensiva dixital contra Cuba. O libro de 2012 foi distribuido na Galiza pola Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil.

Iroel, coma bo cubano, era un torrente de preguntas.  Quería aprendelo todo, con esa curiosidade de quen ten a sabedoría de ser consciente das limitacións que ten calquera coñecemento.

Tamén falamos da situación de Cuba. Das continuas propostas de saída da illa que reciben as persoas con proxección pública, cantantes, actores, actrices…da trampa de Miami.

Conversamos sobre a manipulación informativa que vivimos nesta beira. Do estigmatizada que esta a realidade cubana, a súa Revolución. Da propiedade dos medios de comunicación.

Paseamos polo centro de Vigo. Visitamos librerías. Compramos nunha farmacia cepillos de dentes e comentamos os problemas cotiáns que teñen en Cuba polo bloqueo que sofren.

Gustavo Luca púxonos en contacto con Ana Romaní, que lle fixo unha entrevista, interesante e abondosa, por teléfono, para o “Diario cultural” da Radio galega.

Iroel sabía que cumpría un papel primordial para fornecer de argumentos a quen estabamos, cada día, cada nova, defendendo a Revolución cubana en lugares tan afastados no xeográfico, coma achegados no persoal, no emocional, se así se quere.

A despedida coas persoas que veñen por esta terra dende Cuba, a defender e explicar a revolución cubana, sempre dá a sensación de ser temporal, nunca definitiva. “Estámonos vendo” coma din alí. Non volvín estar con el, pero seguíao en liña. A súa tarefa, a súa achega é xa perenne. Tamén a lembranza que temos del.

Algúns arquivos de Iroel Sánchez nas páxinas de TSA:

http://www.terrasenamos.org/xa-non-preguntan-canto-tempo-lle-queda-ao-socialismo-cubano-hoxe-interesa-mais-cando-cambiara-o-imperialismo-iroel-sanchez-entrevistado-por-insurgente/

http://www.terrasenamos.org/canda-falta-a-luz-a-opcion-e-contar-a-verdade-como-se-esta-a-facer-iroel-sanchez/

http://www.terrasenamos.org/en-cuba-compre-converter-cada-persoa-en-defensora-activa-da-verdade-e-a-critica-en-participacion-e-solucion-iroel-sanchez/

http://www.terrasenamos.org/eua-esmaga-as-liberdades-de-comercio-e-de-expresion-na-guerra-contra-cuba-mais-o-mundo-non-debe-sabelo-iroel-sanchez/

http://www.terrasenamos.org/iroel-sanchez-e-ernesto-padron-recordan-ao-galego-cubano-neira-vilas/

http://www.terrasenamos.org/iroel-sanchez-visita-lancara-acompanado-por-directivos-da-francisco-villamil/

http://www.terrasenamos.org/cuba-2023-o-que-se-esquece-e-o-que-se-espera-depois-dun-ano-infernal/

Como defender Cuba da desinformación, o legado de Iroel Sánchez

Sabela Johnson (Overtown-Miami)  

De Iroel Sánchez, que finou quinta feira na Habana con 58 anos, ficará a súa aportación estratéxica e práctica para mellorar a  fronte informativa de Cuba bloqueada pola mentira. A súa teima foi como resistir o bloqueo informativo e a enxurrada diaria de lixo informático destilado polas axencias do Capital e de que maneira pode Cuba producir información de calidade que desafíe a censura dos EUA.  Dende La  Pupila Insomne, Mesa Redonde, Cubadebate, Cuadrando la Caja, Telesur ou o recente e novedoso Con Filo , a illa cercada replica  interrogantes críticas e informacións precisas que deixan a ciclópea propaganda imperial coma un pallaso ao que lle ven de caer enriba  un balde de auga. “A Revolución Cubana perdeu hoxe un fillo que traballou, até o derradeiro alento, polo ideal socialista e del herdamos un labor grande e valioso e un modelo de Revolución integral”, dixo o presidente Diaz-Canel.

Iroel defendía co exemplo un xornalismo revolucionario e criativo que sobardase os tópicos da propaganda partidaria do Bloqueo.

Na batalla da información da Revolución Cubana, Iroel identificaba tres graves carencias na articulación, a produción de contidos de calidade e na formación masiva de un suxeito crítico e creativo. No primeiro, en 2018, Facebook e outras redes inundan Cuba e The Intercept revela que o governo dos EUA potencia ou censura os comentarios e cada quince dias o departamento editorial do Imperio dita as grandes empresas, incluida Wikipedia os seus intereses informativos. “Non me parece que poda haber algo máis censor e propio de un estado policial, mais esta importante nova non mereceu difusión nin comentario. Nós precisabamos  convertir iso en información e aprendizaxe para o pobo” recordaba Iroel. Contra esta situación, Sánchez invitaba a seguir o que chamaba “a escala de combate  de Fidel”.

Segundo exemplo: en Mar del Plata no 2005, Fidel e Chávez convocaron concentracións contra o propósito de recolonización de América Latina de Bush. Trataron de Internet con  marchas, concentracións e estadios a rebordar. Aescala tiñaque ser  internacional. “Todos temos problemas co Imperio: representamos as ideas que encarna a maioría e se non o saben  é porque non somos quen de chegarmos a esa maioria. Coidar que loitando só pola nosa causa imos danar ao Imperio, dende unha asimetría coma a nosa, é dunha inxenuidade ofensiva”, recordaba Iroel. E  en terceiro lugar o papel da intelectualidade, da arte e do simbólico. A máis dun século do grande cambio da vida intelectual en Cuba, dende o momento no que conecta co latinoamericanismo, o antimperialismo e recupera a José Martí, dase un feito chamado A Protesta dos Trece, no que un fato de mozos deciden interrumpir un acto cultural. Un deles é Rubén Martínez Villena (do que Iroel recolle La Pupila Insomne para ititular seu sitio) que publica un artigo sobre o sucedido e un poema que se repite nas escolas: Hace falta una carga para matar bribones / para acabar la obra de las revoluciones /para vengar los muertos que padecen ultraje / para limpiar la costra tenaz del coloniaje”. En defensa de Julio Antonio Mella, que está en folga de fame, Rubén chama ao ditador Machado Asno Con Garras, un nome que lle quedaría para sempre. Un exemplo da produción  simbólica que pode eternizar un acontecemento histórico decisivo. Iroel era consciente de que ficaba moito por facer nesa angueira poética e invocaba o exemplo de Fidel na súa capacidade de criar metáforas, simbolismo e poesía, que sobardaban a información convencional. “E as tecnoloxías non van cambiar a esencia das cousas”.