DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

  Apoios recadados

  #Nome
  PRIMEIROS APOIOS
  1Abal López-Valeiras, Mercedes
  2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
  3Abraldes Fernández, Xerardo
  4Acuña Mella, Victor M
  5Alaniz González, Susana Beatriz
  6Alfaia Caride, Arantza
  7Alonso Alcalde, Pablo
  8Alonso Fernández, María
  9Alonso Fernández, Pedro
  10Alonso López, Aloia
  11Alonso Manzanares, Luís Manuel
  12Alonso Pereira, Alberte
  13Alonso Pérez, Xabier
  14Álvarez Cáccamo, Celso
  15Álvarez Cáccamo, Alfonso
  16Álvarez Cáccamo, Xosé María
  17Álvarez Chamosa, Ana María
  18Álvarez Fernández, Yolanda
  19Alvite Gándara, Valentín
  20Amaro Camaño, Braulio
  21Amigo Martínez, Luz
  22Amil Permuy, Fran
  23Amoedo López, Gonzalo
  24Angueira Viturro, Anxo
  25Angustia Gómez , Vanessa
  26Ansede Estraviz, Alberte
  27Antón Pedreira, Xosé
  28Araújo López, Olaf
  29Araujo Melón, Francisco
  30Arias Curto, Antón
  31Armas García, Celia María
  32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
  33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
  34Badawi, Fayez
  35Bará Torres, Luís
  36Barahona Martín, Magdalena
  37Barciela Varela, Isaura
  38Barreiro Antón, Iria
  39Barreiro Felpeto, Aldo
  40Barreiro Felpeto, Bruno
  41Barreiro Felpeto, Lidia
  42Barreiro López, Manuel
  43Barreiro Martínez, David
  44Barreiro Martínez, Sonia
  45Barreiro Rodríguez, Concepción
  46Barreiro Rodríguez, Xacinto
  47Barros Suárez, León
  48Barxa Álvarez, Nemesio
  49Baz Rodríguez, Noemí
  50Beiras Cal, Antón
  51Beiras Torrado, Carme
  52Beiras Torrado, Xosé Manuel
  53Beiroa Otero, Iria
  54Bellón Martínez, Leticia
  55Benítez Fernández, Uxío
  56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
  57Blanco Domínguez, Isabel
  58Blanco Pérez, Miguel
  59Bonet Sole, Ana
  60Borines Fernández, José Luís
  61Bossa Pereira, Camila
  62Bouzas Álvarez, Antón
  63Bouzas López, Inés
  64Braxe Mendiá, Lino
  65Brenlla Outeiro, Dina
  66Bugallo Sánchez, Laura
  67Busto Antelo, Luís Manuel
  68Cabada Álvarez, Anxo
  69Cabana Yanes, Dario Xóan
  70Caeiro Martínez, Soledad
  71Caeiro Sola, Mercedes
  72Cal Atan, Xosé
  73Cal Ogando, Marcos
  74Calado Mayan, Xosé Lois
  75Calero Prado, Xerome
  76Calvelo Rozas, Lois
  77Camaño Fandiño, Manuel
  78Camaño Fandiño, Mónica
  79Campo Domínguez, María Pilar
  80Canitrot Trillo, Mª Xosé
  81Cao Vázquez, Emilio
  82Caride Correa, Felix
  83Caride Correa, Manuel
  84Carreira Varela, Ana María
  85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
  86Carril Vázquez, Paulo
  87Carrillo Santiago, Bernardo
  88Carro Suárez, Francisco
  89Casal Rodríguez, Patricia
  90Castedo Villar, José M.
  91Casteleiro Borrego, Concepción
  92Castro Berguer, Ricardo
  93Castro Cao, Mari Carmen
  94Castro Zas, Ángel M.
  95Cañedo Sainz, Ernesto
  96Cela Díaz, Rubén
  97Chapela Santomé, Gonzalo
  98Chaves Fariña, Olaia
  99Cibeira Taboada, Pablo
  100Cid Cabido, Xosé
  101Collazo Castro, Xosé
  102Comesaña Pampillón,Telmo
  103Corbelle Rico, Eduardo
  104Corralo Domonte, Esther
  105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
  106Correa Piñeiro, Duarte
  107Costas Lorenzo, Alba
  108Costoia Viqueira, Ana Belén
  109Costoya Garea, Mª Xesús
  110Costoya Mateo, José Carlos
  111Cotobade Tombo, Carlos
  112Couso Permuy, Javier
  113Crego Rodríguez, Guillermo
  114Cruces Artero, Concepción
  115Cuadrado Caruncho, Ángeles
  116Cuadrado Rey, Ana
  117Cuevas Raposo, Luisa
  118Cuevas Rodríguez, Esteban
  119Darriba Calviño, Rosa María
  120Darriba Fernández, Emilia
  121de Castro García, Juan
  122de Castro García, Manuel
  123de Miguel Campos, Emilio
  124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
  125de las Heras Cores, Victor
  126del Bosque Zapata, Henrique
  127del Rio Iglesias, Erea
  128Díaz García, Miguel
  129Díaz Pérez, Yolanda
  130Diéguez Vázquez, Lois
  131Dios Martínez, José A.
  132Diz Lago, Jurjo
  133Doldán García, Xoan R.
  134Domínguez Olveira Santiago
  135Domínguez Olveira, Santiago
  136Domínguez Rial, Manuel
  137Durán Alonso, Emilia
  138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
  139Enjamio Carreira, Carlos
  140Escobar Vidal, Fernando
  141Esperón Fontán, David
  142Estevez Álvarez, María
  143Estévez Costa, Isabel
  144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
  145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
  146Fajardo Fariñas, Jesús
  147Fandiño Rodríguez, Luz
  148Felpeto Lagoa, Matilde
  149Fernán-Vello, Miguel Anxo
  150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
  151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
  152Fernández Castro, Marta
  153Fernández Castro, Martín
  154Fernández Davila, Olaia
  155Fernández Díaz, Sergio
  156Fernández Fernández, Miguel Anxo
  157Fernández Fernández. Sandra
  158Fernández Gómez, Alexandra
  159Fernández González, Fernando
  160Fernández Leal, Carlos Ignacio
  161Fernández Leal, Flor
  162Fernández Leal, Francisco Javier
  163Fernández Leal, José Luís
  164Fernández Leal, María Ángeles
  165Fernández Leal, María Cristina
  166Fernández Leal, María Teresa
  167Fernández Leal, Ramón
  168Fernández Lores, Miguel Anxo
  169Fernández Oliveira, Henrique
  170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
  171Fernández Piñeiro, Manuel
  172Fernández Rodríguez, Constantino
  173Fernández Rodríguez, Tirso
  174Fernández Silva, Alberte
  175Fernández Zunzunegui, Emilio
  176Ferrín Brocos, Francisco Javier
  177Figueroa Panisse, Adela
  178Figueroa Vázquez, María Teresa
  179Filgueiras Fachal, Paulo
  180Fontes Moledo, Carlos
  181Francés Rodríguez, Blanca
  182Freijanes Rivas, Amalia
  183Freitas González, Yolanda
  184Freixeiro Álvarez, Xaquín
  185Galocha Seivane, Luz
  186Gamallo Lama, Patricia
  187Gamborino Amaro, René
  188Gándara Alonso, Angelina
  189García Baró, Federico
  190García Crego, Emilio
  191García Crego, Xosé Manuel
  192García Fernández, Javier
  193García Fernández, Pablo
  194García Negro, María Pilar
  195García Negro, María do Carme
  196García Novás, Victor
  197García Pintos, Anxo Lois
  198García Plata, Victor
  199García Rivas, Xulio
  200García Seoane, Angel
  201García Suárez, Xenaro
  202García Súarez, Xosé Alberto
  203García Teijeiro, Antonio
  204García-Rodeja Arribí, Carmen
  205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
  206Garrido Pan, María Esther I.
  207Gefaell Chamochin, Blanca
  208Gómez Álvarez, Miguel Angel
  209Gómez Alén, José
  210Gómez Pipas, Manuel
  211Gómez Rozados, Alex
  212Gómez Sanmartín, Alfredo David
  213Gómez-Reino Varela, Antón
  214González Lirio, Gutien
  215González Lirio, Sainza
  216González Blasco, Luís (Foz)
  217González Garrido, Manuel
  218González González, Segundo
  219González López, Elisardo
  220González López, Luís (Ferreiro)
  221Gónzález Pazos, Aida
  222González Vázquez, Ana
  223González-Alegre, Alberto
  224Gurría Porta, Julita
  225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
  226Harguindey Banet, Henrique
  227Hermida García, Modesto
  228Hernando Nuevo, Ignacio
  229Huete Vales, Anxel
  230Iglesias Fernández, Andrea
  231Iglesias Nuñez, Pablo
  232Janeiro Vilaboa, Juan
  233Jiménez Casas, Cipriano Luís
  234Jorquera Caselas, Francisco
  235Lago González, Paula
  236Lamas Baños, Álvaro
  237Lamas Díaz, Roberto
  238Landín Aguirre, Elvira
  239Lareo Fernández, Ana
  240Lareo Fernández, María
  241Lareo Sánchez, Miguel Angel
  242Le Gall, Raymonde
  243Leal Fariña, Xosé
  244Leira Sanmartín, Africa
  245Lima Rodríguez, Elena
  246Liméns Sexto, Sonia
  247Lobeira Domínguez, Bieito
  248López Vérez, Ana Belén
  249López Bernardez, Xosé Carlos
  250López Campos, María Eugenia
  251López Carreira, Anselmo
  252López Carreira, Xesús
  253López Dobao, Antón
  254López González, Alejandro
  255López Martínez, Alberto
  256López Martínez, Iago
  257López Palacio, Martha
  258López Paz, Gonzalo
  259López Pazos, Celso X.
  260López Pérez, Joám Francisco
  261López Piquín, Rodrigo
  262López Rodríguez, Anxo Benigno
  263López Silva, José Antonio
  264Lores Santacecilia, Francisco
  265Losada Ruiz, José Luís
  266Loures Taracido, Patricia
  267Louzao Blanco, Rafael
  268Louzao Rodríguez, Anxo
  269Luca de Tena, Gustavo
  270Lugrís Álvarez, Igor
  271Maiz Vázquez, Bernardo
  272Malvar Figueroa, Rafael
  273Malvido Cabirto, Miguel
  274Manuel Pinheiro, Xesús
  275Marco López, Aurora
  276Mareda Blanco, Xosé Ramón
  277Marín Castro, Aitor
  278Marino Amigo, Celsa
  279Mariño Villanueva, Elena
  280Martínez Diz, Lucía
  281Martínez García, Consuelo
  282Martínez González, Xurxo
  283Martínez Martínez, Elena
  284Martínez Pérez, César (Goldi)
  285Martínez Pradeda, Alejandro
  286Martínez Randulfe, Fernando
  287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
  288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
  289Maset Catalá, Mari Luz
  290Méndez Díaz, Xosé Manuel
  291Méndez Ferrín, Xosé Luis
  292Méndez Gómez, Rosa Mª
  293Milla González, Feliciano
  294Miranda Paz, Ana
  295Molina Raspal, Teresa
  296Montilla Cancho, Juan Enrique
  297Montoya Mateo, Xosé Carlos
  298Morais Alvares, Carlos
  299Mosquera Lorenzo, Cesar
  300Moure Pereiro, Teresa
  301Mourin González , María Teresa
  302Mouriño Espiñeira, Karina
  303Murado García, Miguel Anxo
  304Navaza Rodríguez, Tareixa
  305Neira López, Carmen
  306Nieto Iglesias, Arturo
  307Novoa Diéguez, Ana Mª
  308Nuñez Ramos, José Ramón
  309Nuñez Rodríguez, Carlos
  310Núñez Vila, David
  311Ocampo Pereira, Luisa
  312Ojea Pérez, Antonio
  313Ojea Pérez, Ignacio
  314Otero Fernández, Serafín
  315Outeiro Baamonde, Carlos
  316Ozores Peixoto, Araceli
  317Pahino Vázquez, José Antonio
  318Pahino da Silva, Catalina
  319Parada Fernández, Celso
  320Páramo Jáudenes, Cristina
  321Parcero Rodríguez, Enrique
  322Paz Canalejo, Xabier
  323Pazo Blanco, Ana
  324Pazos Martínez, Mónica
  325Peixoto Losada, Carlos
  326Pequeño González, Mirta
  327Pereira Carballo, Aurichu
  328Pereira González, Dionísio
  329Pereira Pereiro, Francisco Javier
  330Pereira Pereiro, Pilar
  331Pereira Varela, Ana
  332Pereira de la Torre, Evaristo
  333Pereiro Castro, Rafael
  334Peres Pena, Alexandre
  335Pérez Abeledo, Arturo
  336Pérez Castrillo Lois
  337Perez Castrillo, Lois
  338Pérez Correa, Rubén
  339Pérez Costas, Fernando
  340Pérez Dávila, Xabier
  341Pérez Fernández, Angel Celestino
  342Pérez Fernández, Helena
  343Pérez Fernández, Raquel
  344Pérez Garrido, María Isabel
  345Pérez Gonda, Diego
  346Pérez Igrexas, Xabier
  347Pérez Pintos, Manuel
  348Peña Rey, Manuel
  349Peña Rey, Manuel
  350Peña, Xico (Xico de Carinho)
  351Pillado Lista, Rafael
  352Pillado Maior, Francisco
  353Pintado Valverde, Xosé
  354Piñón Paz, Sergio
  355Ponte Santasmarinas, Laura
  356Pontón Mondelo, Ana
  357Porteiro García, María Xosé
  358Portero Arnáiz, Pablo
  359Portomeñe Pérez, Carlos
  360Posada Fernández, Celso
  361Pousa Lucio, Xoán Manuel
  362Pousa Rodríguez. Gloria
  363Prada Rodríguez, Inácio
  364Presa Suárez, Guillermo
  365Presas Bergantiños, Noa
  366Prieto Álvarez, Julián
  367Prieto Estévez, María Coral
  368Prieto Traveso, Mónica
  369Quijano Medín, Ángel Félix
  370Quintans López, Rebeca
  371Quinteiro Araújo, Paula
  372Quinteiro Núñez, Miguel A.
  373Quintillan Nuñez, Laura
  374Quintillan Nuñez, Marina
  375Quiroga, Santiago
  376Rabuñal Corgo, Henrique
  377Reaño Martínez, Soledad
  378Rego Candamil, Néstor
  379Regueira Pérez. Marcos
  380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
  381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
  382Rey Piñeiro, Juan Carlos
  383Riaño Roa, Miguel
  384Rico Boquete, Pilar
  385Rivas Alonso, Silverio
  386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
  387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
  388Rodil Fernández, Olalla
  389Rodríguez Baixeras, Xavier
  390Rodríguez Bermúdez, Xavi
  391Rodríguez Cabanas, Antonio
  392Rodríguez Cacharrón, Begoña
  393Rodríguez Cagiao, Roi
  394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
  395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
  396Rodríguez Castro, Afonso
  397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
  398Rodríguez Feixóo, José Luís
  399Rodríguez Fernández, Miriam
  400Rodríguez García, María
  401Rodríguez Gesto, Isolina
  402Rodríguez Iglesias, María Salomé
  403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
  404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
  405Rodríguez Sánchez, Francisco
  406Rodríguez Suárez, Rafael
  407Rodríguez Veloso, Francisco
  408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
  409Rojas López, Paula
  410Rolland Etchevers, Eduardo
  411Román González, Modesto
  412Romero Falque, Xosé Lois
  413Rosi Decena, Hortensia
  414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
  415Rubido Álvarez, Antón
  416Ruiz Vázquez, María José
  417Rumbo Mosquera, Jaime
  418Sáenz Castro, Cesar
  419Safa, Mohamed
  420Sampedro Ojeda, Francisco
  421Sánchez García, Antón
  422Sánchez García, Anxo
  423Sánchez Reboredo, Pilar
  424Santiago Álamo, Aarón Manuel
  425Santiago Soutullo, Mercedes
  426Santos Cabanas, Xosé Luís
  427Santos Pérez, Antóm
  428Santos Queiruga, Carmen
  429Santos Suárez, Xohan
  430Sarmiento Solla, Ramón
  431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
  432Seixo Fernández, Suso
  433Seixo Lado, Xosé Ignacio
  434Senra Rodríguez, Lidia
  435Serantes Cuiña, Marta
  436Serrapio Amil, María Isabel
  437Sobral Fernández, Luciano
  438Solla Covelo, Ignacio
  439Solla Fernández, Eva
  440Solla Fernández, Eva
  441Solla Lago, Xosé Carlos
  442Soneira Veiga, Alberto
  443Suárez Canal, Alfredo
  444Suárez Fernández, Jorge Suárez
  445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
  446Suárez Vicente, Toia
  447Taboada Pérez, María Carmen
  448Tato Fontaiña, Antonia
  449Teasley, Cathryn
  450Teijeiro Gato, Mercedes
  451Toba Girón, María Xesús
  452Toba Girón, Xabier
  453Traba Díaz, Amada
  454Valadares Ocampo, Óscar
  455Valmaseda Pantoja, Jesús
  456Vaqueiro Foxo, Vitor
  457Varela Neira, María José
  458Varela Rodríguez, Ruth
  459Varela Seijo, Adrián
  460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
  461Vázquez Maseda, María Teresa
  462Vázquez Pillado, Teresa C.
  463Vázquez Vázquez, Guillerme
  464Velasco Souto, Carlos F.
  465Vicente González, Xulio
  466Vidal Capón, Andrés
  467Vidal Conde, María
  468Viéitez Alonso, Henrique
  469Vilalba Seoane, Isabel
  470Vilas Alonso, Alberto
  471Vilaverde Pego, Eva
  472Villafafila Deza, María Jesús
  473Villanueva Domínguez, Carlos
  474Villar Sanjurjo, Javier
  475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
  476Viqueira Sende, Xosé Manuel
  477Vizoso Amado, Lucía
  478Viñas Otero, Isabel
  479Xestoso González, Manuel
  480Zayas Delgado, Mª Isabel
  APOIOS INDIVIDUAIS
  481A
  482ABAD FRA ANA
  483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
  486ALBERTE IGLESIAS, VICENZO
  487ÁNGULO
  488ÁNGULO
  489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  490ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  491ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
  492Abad Abad, Juan Carlos
  493Abad fra antonio
  494Adelaida Abad Isla
  495Adrián Rodriguez Bravo
  496África Leira Sanmartín
  497Alba Fidalgo
  498Alba Inés Pé Sánchez
  499Alberto Covelo Lago
  500Alejandro González Diaz
  501Alejandro González Diaz
  502Alejandro López Regueiro
  503Alícia Lorenzo Faro
  504Alonso Castro Maria
  505Alonso Castro, Maria Paz
  506Alonso Pérez Paloma
  507Alonso Pérez Paloma
  508Alonso da Costa José Benito
  509Alonso da Costa José Benito
  510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  511Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  512Álvarez Núñez María Sabela
  513Álvarez Paz, María Jesús
  514Álvarez libres xabier
  515Alvarez santamarina nieves
  516Alvite Alvite Paula
  517Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
  518Amaro Caamaño Antonio
  519Amaro Caamaño Pilar
  520Amieiro López Alejandro
  521Ana Arellano
  522Ana María Montero Borrazás
  523Ana Rosa Sebio Peña
  524Ana Vanesa Calvo De Jesus
  525Ana Vidal Fungueiriño
  526Ana ferreiro sanchez
  527Andina Penabad, Antonio
  528Andrés Luca López
  529Andrés Omeñaca Bellón
  530Angel Ignacio grilo varela
  531Angel Lage Rivas
  532Ángela Fraga María
  533Angueira Gómez José Alberto
  534Antón García Fermández
  535Antonio Díaz Otero
  536Antonio Domínguez, Marta
  537Antonio Gómez perez
  538Antonio Taboada
  539Antòn Àlvarez
  540Antòn Àlvarez Pe
  541Anxo Romero Louro
  542Anxo sendon lago
  543Aragundi Castro Carlos
  544Arenas Barreiro Xose Lois
  545Ares Touriño, Milagros
  546Armas Castro Santiago
  547Arroyo Estevez M Carme
  548Asunción Méndez sande
  549Asunción Veloso Peaguda
  550Atanasio Iglesias,Ernesto
  551Avelino Tourís Fajardo
  552Avila Alonso Alejandro
  553BARAHONA EDE SOFÍA
  554BEIRO RODRIGUEZ PILAR
  555Banhos Campo Alexandre
  556Barbosa Sánchez Julia
  557Bargiela Domínguez, Xoán
  558Barral Gil marcos
  559Barreiro Germade,M. Isabel
  560Barreiro López, Manuel
  561Barreiro Martínez Odilo
  562Barreiro Neira, Carmen
  563Barreiro Solla Angel Herminio
  564Barreiro Viñas, Adrián
  565Barreiro Viñas, Brais
  566Barreiro Viñas, Brais
  567Barxa Alvarez, Nemèsio
  568BautistaFernández Hortensia
  569Beatriz Rey
  570Beatriz Varela
  571Becerra Martinez Milagros
  572Becerra Martinez Milagros
  573Begoña Fontenla Alonso
  574Begoña Fontenla Alonso
  575Berguer
  576Bernardo Rodrigues Nunes
  577Blanca Caamaño Gonzalex
  578Blanco Calvo Manuel
  579Blanco Domínguez Isabel
  580Blanco Monteiro Begoña Cristina
  581Bouzó Fernández, Ánxeles
  582Bouzó Fernández, José
  583bouzon besteiro consuelo
  584Brais alvarez lopez
  585Branco Ansoar, Carlos
  586Branco Buxán, Xosé Ramón
  587Bret Franco, Carolina
  588Bugalho Sánchez, Laura
  589CASTRO,ANA
  590CES RIOBOO Guadalupe
  591CES RIOBOO Guadalupe
  592ca
  593Caamaño Casas Matilde
  594Caamaño Villar Manuel Francisco
  595Cabanas Chedas Daniel
  596Cal Martínez, Rosa
  597Calero Prado, Xerome
  598Calviño Baleares Virginia
  599Calvo Mosquera, Mar
  600Camaño gestado rafael
  601Camaño gestado rafael
  602Cambeiro Cives, lois
  603Cambrón Infante, Ascensión
  604Campos Dorado Francisco
  605Campos Sáez, Enrique
  606Canceas Lemos Benito M.
  607Candal Varela Juan Manuel
  608Cao Novo Regina
  609Carames Casal, Maria Teresa
  610Carballa Alonso, Xan
  611Carballal Lopez, Vicente Manuel
  612Carballo Davila Dolores
  613Caride Pascual Alfonso
  614Caride Pascual Alfonso
  615Carlos Lagarón Gómez
  616Carme Tallón Alvarez
  617Carmen Cruces Artero
  618Carmen Meilán
  619Carmen Oliva Muro
  620Carmen Oliva Muro
  621Carmen Salgado Martínez
  622Carmen Salgado Martínez
  623Carmen Salgado Martínez
  624Carmen remuñan Martínez
  625Carmen salgado
  626Carmen soto Álvarez
  627Carnero Gómez Carmen
  628Carnero Gómez Carmen
  629Carral Corbacho
  630Carral Corbacho
  631carrillo santiago bernardo
  632Casado Rodríguez, Ramón
  633Casas Rodrigues, Joám
  634Castro Castro Anton
  635Castro Torres, Leticia
  636Castro Zaera Marta
  637Castro Zahera Madó
  638Castro, Gonzalo
  639Cebey Olveira Carlos
  640Cebey Olveira Carlos
  641Celso Diaz León
  642Centeno Paradela Rubem
  643César Vila, Manuel
  644Cid García Ariadna Iris
  645Conchi Alvarez Magdalena
  646conchilloria
  647Conde conde xaime
  648Cossini Benchimol Ignacio Esteban
  649Costoia Garea, María Xesús
  650Costoya Ferreiro Jesús
  651Cota Muñiz Isabel
  652Cotelo Botana Margarita
  653Couto Gómez Alfredo Ramón
  654Covelo Lago Xoán Alberto
  655Covelo Lago Xoán Alberto
  656Crespo Santiago, Xosé Carlos
  657Cristina Amor Faya
  658cristina Guerreiro Peralba
  659Cristina Lestegás Pérez
  660Cristina Monzo Garcia
  661Cruces Artero María Asunción
  662Cruces Artero, María Jesús
  663Cruces Artero, María Jesús
  664Cruz Márquez López
  665Cuquejo Alonso Sandra
  666Curiel Fernandez, Manuel
  667DIniz Carlos Obdulia
  668Daniel Rio
  669Daniel Rodriguez Queijas
  670David Otero
  671De Lucas Lema Gonzalo
  672de la Herrán Lojo, Inmaculada
  673delfina meire dorado
  674Delio García Represas
  675Diaz Alvarez Jaime
  676Diaz Cuerpo teresa
  677Diaz Cuerpo teresa
  678Díaz Rifón, Yiyo
  679Dieguez raposeiras jesus oscar
  680Dios Diz, Xosé María
  681Docampo Paradelo Manuel
  682Docampo Paradelo, Gustavo
  683Dolores Outeiral Souto
  684dolores patiño iglesias
  685Domínguez Domínguez Marta
  686Domínguez López Adolfo Antonio
  687Domínguez López Adolfo Antonio
  688Dores Fernandez Abel
  689Dorotea Martínez
  690Eduardo Rodríguez Cunha
  691Eire García Cid
  692Eiroa de la Puente, Lourdes
  693Eiroa de la Puente, Lourdes
  694Elena Pedreira Gomez
  695Elke Lamek C H tv tv
  696Enrique Parcero Rodríguez
  697Enrique Parcero Rodríguez
  698Erea Estévez Campos
  699Ernesto Atanasio Iglesias
  700Estévez Lorenzo Rosa
  701Etxaniz Zirrilla
  702eustaquio puga muñoz
  703Everilda Pedrosa Freire
  704FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
  705FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
  706FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
  707Faza Diéuez Isaura
  708Félix Caride Corres
  709Fernández Bello, Xan
  710Fernández Carracedo Sonia María
  711Fernández Castro Montse
  712Fernandez Gonzalez Fernando
  713Fernández Iglesias, Xesús X.
  714Fernandez Lareo Begoña
  715Fernández López Laura
  716Fernández Paz, Patricia
  717Fernández Pazo Noa
  718Fernandez Picos Isabel
  719Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  720Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  721Fernandez Rodrigo borja
  722Fernández Varela Luis
  723Fernández Veloso, Xela
  724Fernández garaia ixa
  725fernandez vilela soledad
  726Fernando
  727Fernando Concheiro Abal
  728Fernando Fernandez Gozalez
  729Fernando Izquierdo PéreZ
  730Fernàndez Pena Isabel
  731Ferreiro Currás
  732Ferreiro Diaz, Lola
  733Ferreiro Vidarte Mariam
  734Fidalgo Joga Raquel
  735Fiz Fernandez Perez
  736Fontecha Vázquez, Jose Luis
  737Fontecha Vázquez, Xulio
  738Fraga Pérez, Xosé Manuel
  739Fraguela seoane manuela
  740Francisca Vazquez
  741Francisco Chivite Mosquera
  742Francisco González Olveira
  743Francisco Veiga
  744Francisco Xavier Salgado García
  745Françoise gauthier
  746Freire Bargados, Eduardo
  747Fresenga Araujo, Cintia Micaela
  748GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
  749Galocha Seivane, Anxos
  750Galocha, Luz
  751García Abalo Inmaculada
  752Garcia Castro, Vicente
  753Garcia Martin, Teresa
  754Garcia Pereiro, Pilar
  755García Soto María Antonia
  756Garcia Vasques, X. Carlos
  757Garcia Vázquez, X. Carlos
  758garcía mosquera, elvira
  759Gil Nieto, María Luisa
  760Ginzález Martínez, Rosa
  761Girau Alonso, Amelia
  762Girau Alonso, Amelia
  763Gloria docampo corral
  764Gómez Álvarez, Xurxo
  765Gómez Cortés, Ana María
  766Gómez García Carme
  767Gomez Gomez Maria Luisa
  768González Campo Agustín
  769González Campo Xoán Carlos
  770González Gnzález Xusta
  771González González Xusta
  772González Lagarón M.Luisa
  773González Lamas berta
  774González Losada Xose Ramón
  775González Miguéns, Roberto
  776González Pardo Sabela
  777Gonzalez Penha Diego
  778González Rodriguez, Francisco Manrique
  779González Vázquez, Xosé lois
  780González da Silva, Teresa
  781González peña Ross
  782González tesan José Ramón
  783González, García . Pilar
  784GonzálezGonzález Xusta
  785Gonzalo Seoane, Margarita
  786Gonçalves Devesa Mónica
  787GrandeGrandeM.Anunciación
  788Graña Eiras Puri
  789Guimerans Fernandez, Miguel Angel
  790Gutiérrez Estoa Federico X.
  791Hermida Rivas, Consuelo
  792Hermo Somoza, Chelo
  793Hervada Pérez, Enrique
  794Hipólito Rodríguez González
  795Hortensia Arcos Fernández
  796IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
  797Ignacio Alvarez martinez
  798Ignacio Esteban Cossini Benchimol
  799Irene Calvo Mosquers
  800Irene de Castro Graña
  801Iris López Mūller
  802Isabel Mouriño Chas
  803Isabel Piñeiro Cabalo
  804J Ignacio Jorganes Echezarreta
  805Javier iglesias ramos
  806Jesus miguez
  807Jesus perez moreda
  808Joám Luís Ferreiro Caramês
  809Jorge Valladares Vaquerl
  810José Luis Burón Eiras.
  811Jose Antonio Requeijo Diaz
  812José Felipe Aragunde Galiñanes
  813José Francisco Fernández Méndez
  814José Goicoa Otero
  815José Goicoa Otero
  816José González Alonso
  817José Ramón González tesan
  818Jose Sánchez docon
  819José Suárez Colmenero
  820Josefa Lago Vazquez
  821Juan Jose Lampon Rego
  822Julio Iglesias Corchero
  823justo navarret mon
  824Lagarón GOMEZ EMILIO
  825Lago Vargas Constantino
  826Lamazza Torres, María
  827Laura Pérez Durán
  828Laura spínola Conde
  829Leandro sergio cossini benchimol
  830Ledo Andión, Margarita
  831Ledo Andión, Margarita
  832Ledo Menezes, Patricia
  833Leira Sanmartín África
  834Leiro Alvarez Luis
  835Leirós Gude Xosé Lois
  836Lelievre Houiseau Gerarf
  837Lema Bendaña, José Ramón
  838Lidia Fariña Piñeiro
  839Lidia Fariña piñeiro
  840Lillo Pichel Teresa
  841Lois Mosquera Mariña
  842Lois Mouriño Couto
  843Longo Fernandez, Ana
  844Longueira Gómez, Mariña
  845López Acosta Manuel
  846López Caamaño Virtudes
  847López Carreira, Anselmo
  848López Fernández Carmen
  849Lopez Garcia Elvira
  850Lopez Garcia Elvira
  851López Gómez, Matilde
  852López González Tomás
  853López Lires Laura María
  854López López Fernando
  855López López Mercedes
  856López Rego, Beatriz
  857López Vilas Esmeraldo
  858López Vilas Esmeraldo
  859Lorenzo Castiñeiras Bibiana
  860lorenzo fernández,herminio
  861Lourdes Vila Amarelle
  862Louzao Rodrígurz, Xoán
  863Luaces Pulpeiro Antonio
  864Luca López, Andrés
  865Lucia Alvarez Alvarez
  866Lucía González Docampo
  867Luisa Abad Abad
  868Luz Amigo Martinez
  869M ADELA Garcia Fernandez
  870M. Cristina Fernández Davila
  871M. José Banga Rodríguez
  872MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
  873MARIA JOSE FRIAS ROMAN
  874Maio Lago Antonia
  875Maite Crespo Abelleira
  876Manú Gallego Rodríguez
  877Manuel Angel Ricón Reguera
  878Manuel Esperante Ces
  879Manuel García Vazquez
  880Manuel García Vazquez
  881Manuel García Vazquez
  882Maquieira Gómez, Patricia
  883Mar Gómez Tapia
  884Mar Gómez Tapia
  885Mara Jesús González González
  886Marcial Dieguez Dieguez
  887Marcos Miguel González Campo 76994698j
  888María Esther Crespo Iglesias
  889María Jesús Juanatey Malvarez
  890María Jesús Juanatey Malvarez de
  891Maria Jose Garcia Gomez
  892María Luz López Grande
  893Maria Luz Maset Catalá
  894Maria Perfecta Carballo Pidre
  895María Piñeiro Pérez
  896María Portela Vázquez
  897María Salvado López
  898María Salvado López
  899María Xosé Canitrot Trillo
  900María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
  901María del Rosrio Faraldo Rodríguez
  902Maribel Tato Sánchez
  903Marina Galiana Ocaña
  904Marisa Andrade Pérez
  905Marisa Riesco Prieto
  906Mariñi Lopez Anxela
  907Mariño Baamonde Ana Isabel
  908Mariño Varela Xose
  909Marta Elena Cacheda Pérez
  910Marta Gil Paramos
  911Marta Pérez Testa
  912Martha Antuña Gallego
  913Martín Arce Rodríguez
  914Martinez Gil María Sara
  915Martínez Gude Rita
  916Martínez Rubio Alberto
  917Matilde Gonzalez Gomez
  918Matilde Mateos Reinoso
  919Matilde Mateos Reinoso
  920Mato Alborja, José
  921Mato Fernández, M. Soledad
  922Mercedes Otero Iglesias
  923Migue Mastrapa cruz
  924Miguel Angel Revalderia Becerra
  925Miguel mastrapa cruz
  926Miro
  927Mirón García, Xulia
  928Moldes Casal Eva
  929Montero Borrazás, Mónica
  930Monteso Fernandez Raquel
  931morais moran olga
  932Moral Vila, Jorge del
  933Morales Gorría, María José
  934Mosquera Estevez david
  935Mouriño Couto, Lois
  936Muiños Gonzalez Xose
  937Nacho Jorganes Echezarreta
  938Neira Abuin Emilio
  939Neves Amado Señaris
  940Nieves García Lorenzo
  941Nieves Gil Rodal
  942Nieves de becerra Gil
  943Nogueira Meixe, Xaime
  944Novo Arrojo Tereixa
  945Ofelis Chicote
  946Ojea Rodriguez Juan Carlos
  947ojea rodriguez juan carlos
  948Olga Alvarez Magdalena
  949Otero Castuera María del Carmen
  950Otero Montoto Andrea
  951Outeiro González Xosé Antón.
  952PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
  953Pablo Prado Fernández
  954Pablo Sanjurjo López
  955Paco Viturro Abeixón
  956Paradela Hernández Helena
  957Pardo Millor Beatriz
  958Pardo Pérez Fernanda
  959Pazo Blanco Ana María
  960Pazo Maside Marta
  961Pazo Maside Rosalía
  962Pedreira Mirás, Xosé Antón
  963Pedreira Sánchez, X. Carlis
  964Pena Buceta, Xosé Lois
  965Pepa Baamonde García
  966Pepa Baamonde García
  967Pereira Rivas Teresa
  968Pereira Gondar, David
  969Pereira Pereiro, Pilar
  970Pereiro Saavedra, Pilar
  971Pérez Blanco, María del Rosario
  972Pérez Coto, Rodrigo
  973Pérez González María de Lourdes
  974Pérez González, María de Lourdes
  975Pérez Lijó, Pilar
  976Pérez Lijó, Pilar
  977Pérez Orge Cecilia
  978Pérez Orge Cecilia
  979Perez Rey Manuel
  980Perez vacas balbino
  981Peña Diaz Francisco Xabier
  982Peña Hernández, Carmen
  983pilar sotelino couñago
  984Pillado Salgado, Araceli
  985Pintos Barreiro, Pura
  986Pisos Otero Silvia
  987Pita Carretero Felipe
  988Piñeiro Lema, María Jesús
  989Polvorinos Pérez teodoro
  990Ponte Miramontes, María Dolores
  991Ponte barreiro juan ramon
  992Pousa Lucio, Xoan Manuel
  993Prado Cores, Montse
  994Queiruga Méndez, Rosa Mª
  995Quijano Medín, Ángel Félix
  996Quijano Ocampo, Viana
  997Quintas Fortes Francisco Manuel
  998Quintas Fortes, Francisco M.
  999Quinteiro Rendo, Rosa
  1000RIOS CIDRÁS, XOSE
  1001Ramallo, Fernando
  1002Ramón J. Varela Puig
  1003Ramón J. Varela Puig
  1004Ramona Barrio Rodriguez
  1005Ramos Rodríguez, Perfecto
  1006Raquel Chao Rodrez
  1007Raúl Galego
  1008Remuñán López, Teresa
  1009Rey Piñeiro, Manuela
  1010Rey Piñeiro, María
  1011Rial Rubio Manuel
  1012Rial Rubio Manuel
  1013Rial Rubio Mario
  1014Rial midon, belen
  1015Ricardo Rodríguez bolaño
  1016rio fra maria ofelia
  1017Rita Martínez Gude
  1018Rita Naveira Roel
  1019Roberto López L.
  1020Roberto cabaleiro
  1021Rodríguez Álvarez, Ana Paula
  1022Rodríguez Álvarez, Brais
  1023Rodríguez Aparicio Amparo
  1024Rodríguez Cabana, Celestino
  1025Rodríguez Cabana,Celestino
  1026Rodríguez Dieguez Jesus
  1027Rodríguez Fernández, Xavier
  1028Rodríguez Fernàndez Míriam
  1029Rodríguez González Hipólito
  1030Rodriguez Gonzalo, Ruth
  1031Rodriguez Muñoz, Esthee
  1032Rodríguez Rivera Catonio
  1033Rodríguez Rodríguez Lurdes
  1034Rodríguez Silvar, Carlos
  1035Rodriguez Vila Xacobr
  1036Rodriguez Villar Inma
  1037Román García Xosè Henrique
  1038Romero Barreiro Lola
  1039Rosa Estévez Álvarez
  1040Rosa Salamanca
  1041Rosado Rendón Elvira
  1042Rosario Alvarez Gundin
  1043Rouco Llanderrozas Gloria
  1044Rouco Llanderrozas Xerman
  1045Rouco Llanderrozas Xerman
  1046Ruben Mateos Lopez
  1047Sabela Fraga Costa
  1048Sabela Pérez Iglesias
  1049Saians Torrado, Xosé
  1050samartino murias dolores
  1051Sampedro Martínez, Pilar
  1052Sanchez Luces Victoria
  1053Sanchez Mancebo, Montserrat
  1054Sanchez fernandez Antón
  1055Sanisidro Vázquez, Elisa
  1056Sanluís Sánchez, Agustín.
  1057Santiago Perez Poza
  1058Santiago rodriguez
  1059Sebio Peña Ana Rosa
  1060Sebio Peña, Francisco
  1061Senra Rodriguez Lídia
  1062Sofía González Peña
  1063Sol Beiroa Troiteiro
  1064Soledad López Facal
  1065Soledad Vázquez Ansede
  1066Soledad sebio Peña (Marisol)
  1067Solla martin Andrés
  1068Soraya paralela
  1069Suanzes Felicia
  1070Suárez Carnota Ignacio
  1071Sueiro Benavides Angeles
  1072Sumavielle Rodríguez Marcos
  1073Susana Alberti
  1074Susana Regueira Garcia
  1075Susana Trelles
  1076Susavila Cajaraville Francisco
  1077Suso Vázquez González
  1078Suso Vàzquez González
  1079Tano Guerra Garcia
  1080Tareixa Ledo Regal
  1081Tato Bello, Leopoldo
  1082Teijeiro Gato, Mercedes
  1083Tembra Picon Antonio
  1084Teresa Martínez OCaña
  1085Tourís Fajardo, Avelino
  1086Touriño García rosario
  1087Trigo Arcos, María Esther
  1088Trigo Lorenzo, María Carmen
  1089Ulla Otero Miguel Angel
  1090VAZQUEZ CASTRO CARLOS
  1091Valverde Nacho
  1092Varela Nogueiras M Luísa
  1093Vasco Lopez, maria belen
  1094Vasques Varela Aida
  1095Vazque xil carlos
  1096Vazquez Lozano Vicente
  1097Vazquez Armellini Parricia
  1098Vázquez García, Camilo
  1099Vazquez Lozano Vicente
  1100Vazquez Varela Verónica
  1101Veiga Buxán Xesús
  1102Veiga alvarez francisco javier
  1103Veiguela Reigosa Marta
  1104Veiguela Reigosa Marta
  1105Veloso Troncoso Santiago
  1106Veloso Troncoso Santiago
  1107Vicente Alvarez Marina
  1108Victoria Bernardez Alvarado
  1109Victoria Bernardez Alvarado
  1110Vidal Vidal, ANXO
  1111Vide González, Ismael
  1112Vieites Santos, Xaquín
  1113Vigil Ortega, Berta
  1114Vila Amarelle Rosa Maria
  1115Vilariño varela josé Braulio
  1116Vilas Vicente, Raquel
  1117Villar Rosende Teresa
  1118Villegas Andrino, Mercedes
  1119Viñas Otero, Isabel
  1120VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
  1121Vàzquez Arias Rodrigo
  1122Xabier Méndez
  1123Xabier Méndez
  1124Xabier Rodriguez Villa
  1125Xaime Toxo
  1126Xaime conde conde
  1127Xeido
  1128Xerardo Rodríguez Arias
  1129Xesús Domínguez
  1130xoan soto
  1131Xosé Agapito Romeiro Barreiro
  1132Xosé Deira Triñaned
  1133Xose Fernández Piñeiro
  1134Xosé Lois Vilar Rodríguez
  1135Xosé Manuel Méndez Pérez
  1136Xose Ramón González Losada
  1137Xose Ramón González Losada
  1138Xosé Ramón Maseda Blanco
  1139Xosefa Sanchez
  1140Xosefa sanchez souto
  1141Xosefina Ferrás Sexto
  1142Zabala Iglesias, Uxío
  APOIOS DE COLECTIVOS
  1143A Nova Peneira
  1144Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
  1145Asemblea Republicana de Vigo
  1146Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
  1147Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
  1148Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
  1149Asociación Cultural Millo Verde
  1150Asociación Cultural O Castro (Vigo)
  1151Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
  1152Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
  1153Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1154Associaçom cultural Xebra (Burela)
  1155Carlos César Touza García
  1156Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
  1157Centro Social Faísca (Vigo)
  1158Centro Social Madia Leva (Lugo)
  1159Chao psrs
  1160Coletivo TransGaliza
  1161Domínguez López Adolfo
  1162Fundación Artabria (Ferrol)
  1163Fundación Galiza Sempre
  1164Fundación Moncho Reboiras
  1165Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
  1166José Felipe Aragunde Galiñanes
  1167José Felipe Aragunde Galiñanes
  1168MercedesZas
  1169Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
  1170Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1171O Facho, Agrupaçon Cultural
  1172rio fra maria ofelia
  1173santos soto marco antonio
  1174X. Carlos Garcia Vázquez
  1175Xose Manuel Alban lage

  Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

  Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook