DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

Apoios recadados

#Nome
PRIMEIROS APOIOS
1Abal López-Valeiras, Mercedes
2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
3Abraldes Fernández, Xerardo
4Acuña Mella, Victor M
5Alaniz González, Susana Beatriz
6Alfaia Caride, Arantza
7Alonso Alcalde, Pablo
8Alonso Fernández, María
9Alonso Fernández, Pedro
10Alonso López, Aloia
11Alonso Manzanares, Luís Manuel
12Alonso Pereira, Alberte
13Alonso Pérez, Xabier
14Álvarez Cáccamo, Celso
15Álvarez Cáccamo, Alfonso
16Álvarez Cáccamo, Xosé María
17Álvarez Chamosa, Ana María
18Álvarez Fernández, Yolanda
19Alvite Gándara, Valentín
20Amaro Camaño, Braulio
21Amigo Martínez, Luz
22Amil Permuy, Fran
23Amoedo López, Gonzalo
24Angueira Viturro, Anxo
25Angustia Gómez , Vanessa
26Ansede Estraviz, Alberte
27Antón Pedreira, Xosé
28Araújo López, Olaf
29Araujo Melón, Francisco
30Arias Curto, Antón
31Armas García, Celia María
32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
34Badawi, Fayez
35Bará Torres, Luís
36Barahona Martín, Magdalena
37Barciela Varela, Isaura
38Barreiro Antón, Iria
39Barreiro Felpeto, Aldo
40Barreiro Felpeto, Bruno
41Barreiro Felpeto, Lidia
42Barreiro López, Manuel
43Barreiro Martínez, David
44Barreiro Martínez, Sonia
45Barreiro Rodríguez, Concepción
46Barreiro Rodríguez, Xacinto
47Barros Suárez, León
48Barxa Álvarez, Nemesio
49Baz Rodríguez, Noemí
50Beiras Cal, Antón
51Beiras Torrado, Carme
52Beiras Torrado, Xosé Manuel
53Beiroa Otero, Iria
54Bellón Martínez, Leticia
55Benítez Fernández, Uxío
56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
57Blanco Domínguez, Isabel
58Blanco Pérez, Miguel
59Bonet Sole, Ana
60Borines Fernández, José Luís
61Bossa Pereira, Camila
62Bouzas Álvarez, Antón
63Bouzas López, Inés
64Braxe Mendiá, Lino
65Brenlla Outeiro, Dina
66Bugallo Sánchez, Laura
67Busto Antelo, Luís Manuel
68Cabada Álvarez, Anxo
69Cabana Yanes, Dario Xóan
70Caeiro Martínez, Soledad
71Caeiro Sola, Mercedes
72Cal Atan, Xosé
73Cal Ogando, Marcos
74Calado Mayan, Xosé Lois
75Calero Prado, Xerome
76Calvelo Rozas, Lois
77Camaño Fandiño, Manuel
78Camaño Fandiño, Mónica
79Campo Domínguez, María Pilar
80Canitrot Trillo, Mª Xosé
81Cao Vázquez, Emilio
82Caride Correa, Felix
83Caride Correa, Manuel
84Carreira Varela, Ana María
85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
86Carril Vázquez, Paulo
87Carrillo Santiago, Bernardo
88Carro Suárez, Francisco
89Casal Rodríguez, Patricia
90Castedo Villar, José M.
91Casteleiro Borrego, Concepción
92Castro Berguer, Ricardo
93Castro Cao, Mari Carmen
94Castro Zas, Ángel M.
95Cañedo Sainz, Ernesto
96Cela Díaz, Rubén
97Chapela Santomé, Gonzalo
98Chaves Fariña, Olaia
99Cibeira Taboada, Pablo
100Cid Cabido, Xosé
101Collazo Castro, Xosé
102Comesaña Pampillón,Telmo
103Corbelle Rico, Eduardo
104Corralo Domonte, Esther
105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
106Correa Piñeiro, Duarte
107Costas Lorenzo, Alba
108Costoia Viqueira, Ana Belén
109Costoya Garea, Mª Xesús
110Costoya Mateo, José Carlos
111Cotobade Tombo, Carlos
112Couso Permuy, Javier
113Crego Rodríguez, Guillermo
114Cruces Artero, Concepción
115Cuadrado Caruncho, Ángeles
116Cuadrado Rey, Ana
117Cuevas Raposo, Luisa
118Cuevas Rodríguez, Esteban
119Darriba Calviño, Rosa María
120Darriba Fernández, Emilia
121de Castro García, Juan
122de Castro García, Manuel
123de Miguel Campos, Emilio
124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
125de las Heras Cores, Victor
126del Bosque Zapata, Henrique
127del Rio Iglesias, Erea
128Díaz García, Miguel
129Díaz Pérez, Yolanda
130Diéguez Vázquez, Lois
131Dios Martínez, José A.
132Diz Lago, Jurjo
133Doldán García, Xoan R.
134Domínguez Olveira Santiago
135Domínguez Olveira, Santiago
136Domínguez Rial, Manuel
137Durán Alonso, Emilia
138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
139Enjamio Carreira, Carlos
140Escobar Vidal, Fernando
141Esperón Fontán, David
142Estevez Álvarez, María
143Estévez Costa, Isabel
144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
146Fajardo Fariñas, Jesús
147Fandiño Rodríguez, Luz
148Felpeto Lagoa, Matilde
149Fernán-Vello, Miguel Anxo
150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
152Fernández Castro, Marta
153Fernández Castro, Martín
154Fernández Davila, Olaia
155Fernández Díaz, Sergio
156Fernández Fernández, Miguel Anxo
157Fernández Fernández. Sandra
158Fernández Gómez, Alexandra
159Fernández González, Fernando
160Fernández Leal, Carlos Ignacio
161Fernández Leal, Flor
162Fernández Leal, Francisco Javier
163Fernández Leal, José Luís
164Fernández Leal, María Ángeles
165Fernández Leal, María Cristina
166Fernández Leal, María Teresa
167Fernández Leal, Ramón
168Fernández Lores, Miguel Anxo
169Fernández Oliveira, Henrique
170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
171Fernández Piñeiro, Manuel
172Fernández Rodríguez, Constantino
173Fernández Rodríguez, Tirso
174Fernández Silva, Alberte
175Fernández Zunzunegui, Emilio
176Ferrín Brocos, Francisco Javier
177Figueroa Panisse, Adela
178Figueroa Vázquez, María Teresa
179Filgueiras Fachal, Paulo
180Fontes Moledo, Carlos
181Francés Rodríguez, Blanca
182Freijanes Rivas, Amalia
183Freitas González, Yolanda
184Freixeiro Álvarez, Xaquín
185Galocha Seivane, Luz
186Gamallo Lama, Patricia
187Gamborino Amaro, René
188Gándara Alonso, Angelina
189García Baró, Federico
190García Crego, Emilio
191García Crego, Xosé Manuel
192García Fernández, Javier
193García Fernández, Pablo
194García Negro, María Pilar
195García Negro, María do Carme
196García Novás, Victor
197García Pintos, Anxo Lois
198García Plata, Victor
199García Rivas, Xulio
200García Seoane, Angel
201García Suárez, Xenaro
202García Súarez, Xosé Alberto
203García Teijeiro, Antonio
204García-Rodeja Arribí, Carmen
205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
206Garrido Pan, María Esther I.
207Gefaell Chamochin, Blanca
208Gómez Álvarez, Miguel Angel
209Gómez Alén, José
210Gómez Pipas, Manuel
211Gómez Rozados, Alex
212Gómez Sanmartín, Alfredo David
213Gómez-Reino Varela, Antón
214González Lirio, Gutien
215González Lirio, Sainza
216González Blasco, Luís (Foz)
217González Garrido, Manuel
218González González, Segundo
219González López, Elisardo
220González López, Luís (Ferreiro)
221Gónzález Pazos, Aida
222González Vázquez, Ana
223González-Alegre, Alberto
224Gurría Porta, Julita
225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
226Harguindey Banet, Henrique
227Hermida García, Modesto
228Hernando Nuevo, Ignacio
229Huete Vales, Anxel
230Iglesias Fernández, Andrea
231Iglesias Nuñez, Pablo
232Janeiro Vilaboa, Juan
233Jiménez Casas, Cipriano Luís
234Jorquera Caselas, Francisco
235Lago González, Paula
236Lamas Baños, Álvaro
237Lamas Díaz, Roberto
238Landín Aguirre, Elvira
239Lareo Fernández, Ana
240Lareo Fernández, María
241Lareo Sánchez, Miguel Angel
242Le Gall, Raymonde
243Leal Fariña, Xosé
244Leira Sanmartín, Africa
245Lima Rodríguez, Elena
246Liméns Sexto, Sonia
247Lobeira Domínguez, Bieito
248López Vérez, Ana Belén
249López Bernardez, Xosé Carlos
250López Campos, María Eugenia
251López Carreira, Anselmo
252López Carreira, Xesús
253López Dobao, Antón
254López González, Alejandro
255López Martínez, Alberto
256López Martínez, Iago
257López Palacio, Martha
258López Paz, Gonzalo
259López Pazos, Celso X.
260López Pérez, Joám Francisco
261López Piquín, Rodrigo
262López Rodríguez, Anxo Benigno
263López Silva, José Antonio
264Lores Santacecilia, Francisco
265Losada Ruiz, José Luís
266Loures Taracido, Patricia
267Louzao Blanco, Rafael
268Louzao Rodríguez, Anxo
269Luca de Tena, Gustavo
270Lugrís Álvarez, Igor
271Maiz Vázquez, Bernardo
272Malvar Figueroa, Rafael
273Malvido Cabirto, Miguel
274Manuel Pinheiro, Xesús
275Marco López, Aurora
276Mareda Blanco, Xosé Ramón
277Marín Castro, Aitor
278Marino Amigo, Celsa
279Mariño Villanueva, Elena
280Martínez Diz, Lucía
281Martínez García, Consuelo
282Martínez González, Xurxo
283Martínez Martínez, Elena
284Martínez Pérez, César (Goldi)
285Martínez Pradeda, Alejandro
286Martínez Randulfe, Fernando
287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
289Maset Catalá, Mari Luz
290Méndez Díaz, Xosé Manuel
291Méndez Ferrín, Xosé Luis
292Méndez Gómez, Rosa Mª
293Milla González, Feliciano
294Miranda Paz, Ana
295Molina Raspal, Teresa
296Montilla Cancho, Juan Enrique
297Montoya Mateo, Xosé Carlos
298Morais Alvares, Carlos
299Mosquera Lorenzo, Cesar
300Moure Pereiro, Teresa
301Mourin González , María Teresa
302Mouriño Espiñeira, Karina
303Murado García, Miguel Anxo
304Navaza Rodríguez, Tareixa
305Neira López, Carmen
306Nieto Iglesias, Arturo
307Novoa Diéguez, Ana Mª
308Nuñez Ramos, José Ramón
309Nuñez Rodríguez, Carlos
310Núñez Vila, David
311Ocampo Pereira, Luisa
312Ojea Pérez, Antonio
313Ojea Pérez, Ignacio
314Otero Fernández, Serafín
315Outeiro Baamonde, Carlos
316Ozores Peixoto, Araceli
317Pahino Vázquez, José Antonio
318Pahino da Silva, Catalina
319Parada Fernández, Celso
320Páramo Jáudenes, Cristina
321Parcero Rodríguez, Enrique
322Paz Canalejo, Xabier
323Pazo Blanco, Ana
324Pazos Martínez, Mónica
325Peixoto Losada, Carlos
326Pequeño González, Mirta
327Pereira Carballo, Aurichu
328Pereira González, Dionísio
329Pereira Pereiro, Francisco Javier
330Pereira Pereiro, Pilar
331Pereira Varela, Ana
332Pereira de la Torre, Evaristo
333Pereiro Castro, Rafael
334Peres Pena, Alexandre
335Pérez Abeledo, Arturo
336Pérez Castrillo Lois
337Perez Castrillo, Lois
338Pérez Correa, Rubén
339Pérez Costas, Fernando
340Pérez Dávila, Xabier
341Pérez Fernández, Angel Celestino
342Pérez Fernández, Helena
343Pérez Fernández, Raquel
344Pérez Garrido, María Isabel
345Pérez Gonda, Diego
346Pérez Igrexas, Xabier
347Pérez Pintos, Manuel
348Peña Rey, Manuel
349Peña Rey, Manuel
350Peña, Xico (Xico de Carinho)
351Pillado Lista, Rafael
352Pillado Maior, Francisco
353Pintado Valverde, Xosé
354Piñón Paz, Sergio
355Ponte Santasmarinas, Laura
356Pontón Mondelo, Ana
357Porteiro García, María Xosé
358Portero Arnáiz, Pablo
359Portomeñe Pérez, Carlos
360Posada Fernández, Celso
361Pousa Lucio, Xoán Manuel
362Pousa Rodríguez. Gloria
363Prada Rodríguez, Inácio
364Presa Suárez, Guillermo
365Presas Bergantiños, Noa
366Prieto Álvarez, Julián
367Prieto Estévez, María Coral
368Prieto Traveso, Mónica
369Quijano Medín, Ángel Félix
370Quintans López, Rebeca
371Quinteiro Araújo, Paula
372Quinteiro Núñez, Miguel A.
373Quintillan Nuñez, Laura
374Quintillan Nuñez, Marina
375Quiroga, Santiago
376Rabuñal Corgo, Henrique
377Reaño Martínez, Soledad
378Rego Candamil, Néstor
379Regueira Pérez. Marcos
380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
382Rey Piñeiro, Juan Carlos
383Riaño Roa, Miguel
384Rico Boquete, Pilar
385Rivas Alonso, Silverio
386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
388Rodil Fernández, Olalla
389Rodríguez Baixeras, Xavier
390Rodríguez Bermúdez, Xavi
391Rodríguez Cabanas, Antonio
392Rodríguez Cacharrón, Begoña
393Rodríguez Cagiao, Roi
394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
396Rodríguez Castro, Afonso
397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
398Rodríguez Feixóo, José Luís
399Rodríguez Fernández, Miriam
400Rodríguez García, María
401Rodríguez Gesto, Isolina
402Rodríguez Iglesias, María Salomé
403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
405Rodríguez Sánchez, Francisco
406Rodríguez Suárez, Rafael
407Rodríguez Veloso, Francisco
408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
409Rojas López, Paula
410Rolland Etchevers, Eduardo
411Román González, Modesto
412Romero Falque, Xosé Lois
413Rosi Decena, Hortensia
414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
415Rubido Álvarez, Antón
416Ruiz Vázquez, María José
417Rumbo Mosquera, Jaime
418Sáenz Castro, Cesar
419Safa, Mohamed
420Sampedro Ojeda, Francisco
421Sánchez García, Antón
422Sánchez García, Anxo
423Sánchez Reboredo, Pilar
424Santiago Álamo, Aarón Manuel
425Santiago Soutullo, Mercedes
426Santos Cabanas, Xosé Luís
427Santos Pérez, Antóm
428Santos Queiruga, Carmen
429Santos Suárez, Xohan
430Sarmiento Solla, Ramón
431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
432Seixo Fernández, Suso
433Seixo Lado, Xosé Ignacio
434Senra Rodríguez, Lidia
435Serantes Cuiña, Marta
436Serrapio Amil, María Isabel
437Sobral Fernández, Luciano
438Solla Covelo, Ignacio
439Solla Fernández, Eva
440Solla Fernández, Eva
441Solla Lago, Xosé Carlos
442Soneira Veiga, Alberto
443Suárez Canal, Alfredo
444Suárez Fernández, Jorge Suárez
445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
446Suárez Vicente, Toia
447Taboada Pérez, María Carmen
448Tato Fontaiña, Antonia
449Teasley, Cathryn
450Teijeiro Gato, Mercedes
451Toba Girón, María Xesús
452Toba Girón, Xabier
453Traba Díaz, Amada
454Valadares Ocampo, Óscar
455Valmaseda Pantoja, Jesús
456Vaqueiro Foxo, Vitor
457Varela Neira, María José
458Varela Rodríguez, Ruth
459Varela Seijo, Adrián
460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
461Vázquez Maseda, María Teresa
462Vázquez Pillado, Teresa C.
463Vázquez Vázquez, Guillerme
464Velasco Souto, Carlos F.
465Vicente González, Xulio
466Vidal Capón, Andrés
467Vidal Conde, María
468Viéitez Alonso, Henrique
469Vilalba Seoane, Isabel
470Vilas Alonso, Alberto
471Vilaverde Pego, Eva
472Villafafila Deza, María Jesús
473Villanueva Domínguez, Carlos
474Villar Sanjurjo, Javier
475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
476Viqueira Sende, Xosé Manuel
477Vizoso Amado, Lucía
478Viñas Otero, Isabel
479Xestoso González, Manuel
480Zayas Delgado, Mª Isabel
APOIOS INDIVIDUAIS
481A
482ABAD FRA ANA
483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
486ÁNGULO
487ÁNGULO
488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
491Abad Abad, Juan Carlos
492Abad fra antonio
493Adelaida Abad Isla
494Adrián Rodriguez Bravo
495África Leira Sanmartín
496Alba Fidalgo
497Alba Inés Pé Sánchez
498Alberto Covelo Lago
499Alejandro González Diaz
500Alejandro González Diaz
501Alejandro López Regueiro
502Alícia Lorenzo Faro
503Alonso Castro Maria
504Alonso Castro, Maria Paz
505Alonso Pérez Paloma
506Alonso Pérez Paloma
507Alonso da Costa José Benito
508Alonso da Costa José Benito
509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
511Álvarez Núñez María Sabela
512Álvarez Paz, María Jesús
513Álvarez libres xabier
514Alvarez santamarina nieves
515Alvite Alvite Paula
516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
517Amaro Caamaño Antonio
518Amaro Caamaño Pilar
519Amieiro López Alejandro
520Ana Arellano
521Ana María Montero Borrazás
522Ana Rosa Sebio Peña
523Ana Vanesa Calvo De Jesus
524Ana Vidal Fungueiriño
525Ana ferreiro sanchez
526Andina Penabad, Antonio
527Andrés Luca López
528Andrés Omeñaca Bellón
529Angel Ignacio grilo varela
530Angel Lage Rivas
531Ángela Fraga María
532Angueira Gómez José Alberto
533Antón García Fermández
534Antonio Díaz Otero
535Antonio Domínguez, Marta
536Antonio Gómez perez
537Antonio Taboada
538Antòn Àlvarez
539Antòn Àlvarez Pe
540Anxo Romero Louro
541Anxo sendon lago
542Aragundi Castro Carlos
543Arenas Barreiro Xose Lois
544Ares Touriño, Milagros
545Armas Castro Santiago
546Arroyo Estevez M Carme
547Asunción Méndez sande
548Asunción Veloso Peaguda
549Atanasio Iglesias,Ernesto
550Avila Alonso Alejandro
551BARAHONA EDE SOFÍA
552BEIRO RODRIGUEZ PILAR
553Banhos Campo Alexandre
554Barbosa Sánchez Julia
555Bargiela Domínguez, Xoán
556Barral Gil marcos
557Barreiro Germade,M. Isabel
558Barreiro López, Manuel
559Barreiro Martínez Odilo
560Barreiro Neira, Carmen
561Barreiro Solla Angel Herminio
562Barreiro Viñas, Adrián
563Barreiro Viñas, Brais
564Barreiro Viñas, Brais
565Barxa Alvarez, Nemèsio
566BautistaFernández Hortensia
567Beatriz Rey
568Beatriz Varela
569Becerra Martinez Milagros
570Becerra Martinez Milagros
571Begoña Fontenla Alonso
572Begoña Fontenla Alonso
573Bernardo Rodrigues Nunes
574Blanca Caamaño Gonzalex
575Blanco Calvo Manuel
576Blanco Domínguez Isabel
577Blanco Monteiro Begoña Cristina
578Bouzó Fernández, Ánxeles
579Bouzó Fernández, José
580bouzon besteiro consuelo
581Brais alvarez lopez
582Branco Ansoar, Carlos
583Branco Buxán, Xosé Ramón
584Bret Franco, Carolina
585Bugalho Sánchez, Laura
586CASTRO,ANA
587CES RIOBOO Guadalupe
588CES RIOBOO Guadalupe
589ca
590Caamaño Casas Matilde
591Caamaño Villar Manuel Francisco
592Cabanas Chedas Daniel
593Cal Martínez, Rosa
594Calero Prado, Xerome
595Calviño Baleares Virginia
596Calvo Mosquera, Mar
597Camaño gestado rafael
598Camaño gestado rafael
599Cambeiro Cives, lois
600Cambrón Infante, Ascensión
601Campos Dorado Francisco
602Campos Sáez, Enrique
603Canceas Lemos Benito M.
604Candal Varela Juan Manuel
605Cao Novo Regina
606Carames Casal, Maria Teresa
607Carballa Alonso, Xan
608Carballal Lopez, Vicente Manuel
609Carballo Davila Dolores
610Caride Pascual Alfonso
611Caride Pascual Alfonso
612Carlos Lagarón Gómez
613Carme Tallón Alvarez
614Carmen Cruces Artero
615Carmen Meilán
616Carmen Oliva Muro
617Carmen Oliva Muro
618Carmen Salgado Martínez
619Carmen Salgado Martínez
620Carmen Salgado Martínez
621Carmen remuñan Martínez
622Carmen soto Álvarez
623Carnero Gómez Carmen
624Carnero Gómez Carmen
625Carral Corbacho
626Carral Corbacho
627carrillo santiago bernardo
628Casado Rodríguez, Ramón
629Casas Rodrigues, Joám
630Castro Castro Anton
631Castro Torres, Leticia
632Castro Zaera Marta
633Castro Zahera Madó
634Castro, Gonzalo
635Cebey Olveira Carlos
636Cebey Olveira Carlos
637Celso Diaz León
638Centeno Paradela Rubem
639César Vila, Manuel
640Cid García Ariadna Iris
641Conchi Alvarez Magdalena
642conchilloria
643Conde conde xaime
644Cossini Benchimol Ignacio Esteban
645Costoia Garea, María Xesús
646Cota Muñiz Isabel
647Cotelo Botana Margarita
648Couto Gómez Alfredo Ramón
649Covelo Lago Xoán Alberto
650Covelo Lago Xoán Alberto
651Crespo Santiago, Xosé Carlos
652Cristina Amor Faya
653cristina Guerreiro Peralba
654Cristina Lestegás Pérez
655Cristina Monzo Garcia
656Cruces Artero María Asunción
657Cruces Artero, María Jesús
658Cruces Artero, María Jesús
659Cruz Márquez López
660Cuquejo Alonso Sandra
661Curiel Fernandez, Manuel
662DIniz Carlos Obdulia
663Daniel Rio
664Daniel Rodriguez Queijas
665David Otero
666De Lucas Lema Gonzalo
667de la Herrán Lojo, Inmaculada
668delfina meire dorado
669Delio García Represas
670Diaz Alvarez Jaime
671Diaz Cuerpo teresa
672Diaz Cuerpo teresa
673Díaz Rifón, Yiyo
674Dieguez raposeiras jesus oscar
675Dios Diz, Xosé María
676Docampo Paradelo Manuel
677Docampo Paradelo, Gustavo
678Dolores Outeiral Souto
679dolores patiño iglesias
680Domínguez Domínguez Marta
681Domínguez López Adolfo Antonio
682Domínguez López Adolfo Antonio
683Dores Fernandez Abel
684Dorotea Martínez
685Eduardo Rodríguez Cunha
686Eire García Cid
687Eiroa de la Puente, Lourdes
688Eiroa de la Puente, Lourdes
689Elena Pedreira Gomez
690Elke Lamek C H tv tv
691Enrique Parcero Rodríguez
692Enrique Parcero Rodríguez
693Erea Estévez Campos
694Ernesto Atanasio Iglesias
695Estévez Lorenzo Rosa
696Etxaniz Zirrilla
697eustaquio puga muñoz
698Everilda Pedrosa Freire
699FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
700FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
701FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
702Faza Diéuez Isaura
703Félix Caride Corres
704Fernández Bello, Xan
705Fernández Carracedo Sonia María
706Fernández Castro Montse
707Fernandez Gonzalez Fernando
708Fernández Iglesias, Xesús X.
709Fernandez Lareo Begoña
710Fernández López Laura
711Fernández Paz, Patricia
712Fernández Pazo Noa
713Fernandez Picos Isabel
714Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
715Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
716Fernandez Rodrigo borja
717Fernández Varela Luis
718Fernández Veloso, Xela
719Fernández garaia ixa
720fernandez vilela soledad
721Fernando
722Fernando Concheiro Abal
723Fernando Fernandez Gozalez
724Fernando Izquierdo PéreZ
725Fernàndez Pena Isabel
726Ferreiro Currás
727Ferreiro Diaz, Lola
728Ferreiro Vidarte Mariam
729Fidalgo Joga Raquel
730Fiz Fernandez Perez
731Fontecha Vázquez, Jose Luis
732Fraga Pérez, Xosé Manuel
733Fraguela seoane manuela
734Francisca Vazquez
735Francisco Chivite Mosquera
736Francisco González Olveira
737Francisco Veiga
738Francisco Xavier Salgado García
739Françoise gauthier
740Freire Bargados, Eduardo
741Fresenga Araujo, Cintia Micaela
742GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
743Galocha Seivane, Anxos
744Galocha, Luz
745García Abalo Inmaculada
746Garcia Castro, Vicente
747Garcia Martin, Teresa
748Garcia Pereiro, Pilar
749García Soto María Antonia
750Garcia Vasques, X. Carlos
751Garcia Vázquez, X. Carlos
752garcía mosquera, elvira
753Gil Nieto, María Luisa
754Ginzález Martínez, Rosa
755Girau Alonso, Amelia
756Girau Alonso, Amelia
757Gloria docampo corral
758Gómez Álvarez, Xurxo
759Gómez García Carme
760Gomez Gomez Maria Luisa
761González Campo Agustín
762González Campo Xoán Carlos
763González Gnzález Xusta
764González González Xusta
765González Lagarón M.Luisa
766González Lamas berta
767González Losada Xose Ramón
768González Miguéns, Roberto
769González Pardo Sabela
770Gonzalez Penha Diego
771González Rodriguez, Francisco Manrique
772González Vázquez, Xosé lois
773González da Silva, Teresa
774González peña Ross
775González tesan José Ramón
776González, García . Pilar
777GonzálezGonzález Xusta
778Gonzalo Seoane, Margarita
779Gonçalves Devesa Mónica
780GrandeGrandeM.Anunciación
781Graña Eiras Puri
782Guimerans Fernandez, Miguel Angel
783Gutiérrez Estoa Federico X.
784Hermida Rivas, Consuelo
785Hermo Somoza, Chelo
786Hervada Pérez, Enrique
787Hipólito Rodríguez González
788Hortensia Arcos Fernández
789IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
790Ignacio Alvarez martinez
791Ignacio Esteban Cossini Benchimol
792Irene Calvo Mosquers
793Irene de Castro Graña
794Iris López Mūller
795Isabel Mouriño Chas
796Isabel Piñeiro Cabalo
797J Ignacio Jorganes Echezarreta
798Javier iglesias ramos
799Jesus miguez
800Jesus perez moreda
801Joám Luís Ferreiro Caramês
802Jorge Valladares Vaquerl
803José Luis Burón Eiras.
804Jose Antonio Requeijo Diaz
805José Felipe Aragunde Galiñanes
806José Francisco Fernández Méndez
807José Goicoa Otero
808José Goicoa Otero
809José González Alonso
810José Ramón González tesan
811Jose Sánchez docon
812José Suárez Colmenero
813Josefa Lago Vazquez
814Juan Jose Lampon Rego
815Julio Iglesias Corchero
816justo navarret mon
817Lagarón GOMEZ EMILIO
818Lago Vargas Constantino
819Lamazza Torres, María
820Laura Pérez Durán
821Laura spínola Conde
822Leandro sergio cossini benchimol
823Ledo Andión, Margarita
824Ledo Andión, Margarita
825Ledo Menezes, Patricia
826Leira Sanmartín África
827Leiro Alvarez Luis
828Leirós Gude Xosé Lois
829Lelievre Houiseau Gerarf
830Lema Bendaña, José Ramón
831Lidia Fariña Piñeiro
832Lidia Fariña piñeiro
833Lillo Pichel Teresa
834Lois Mosquera Mariña
835Lois Mouriño Couto
836Longo Fernandez, Ana
837Longueira Gómez, Mariña
838López Acosta Manuel
839López Caamaño Virtudes
840López Carreira, Anselmo
841López Fernández Carmen
842Lopez Garcia Elvira
843Lopez Garcia Elvira
844López Gómez, Matilde
845López González Tomás
846López Lires Laura María
847López López Fernando
848López López Mercedes
849López Rego, Beatriz
850López Vilas Esmeraldo
851López Vilas Esmeraldo
852Lorenzo Castiñeiras Bibiana
853lorenzo fernández,herminio
854Lourdes Vila Amarelle
855Louzao Rodrígurz, Xoán
856Luaces Pulpeiro Antonio
857Luca López, Andrés
858Lucia Alvarez Alvarez
859Lucía González Docampo
860Luisa Abad Abad
861Luz Amigo Martinez
862M ADELA Garcia Fernandez
863M. Cristina Fernández Davila
864M. José Banga Rodríguez
865MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
866MARIA JOSE FRIAS ROMAN
867Maio Lago Antonia
868Maite Crespo Abelleira
869Manú Gallego Rodríguez
870Manuel Angel Ricón Reguera
871Manuel Esperante Ces
872Manuel García Vazquez
873Manuel García Vazquez
874Manuel García Vazquez
875Maquieira Gómez, Patricia
876Mar Gómez Tapia
877Mar Gómez Tapia
878Mara Jesús González González
879Marcial Dieguez Dieguez
880Marcos Miguel González Campo 76994698j
881María Esther Crespo Iglesias
882María Jesús Juanatey Malvarez
883María Jesús Juanatey Malvarez de
884Maria Jose Garcia Gomez
885María Luz López Grande
886Maria Luz Maset Catalá
887Maria Perfecta Carballo Pidre
888María Piñeiro Pérez
889María Portela Vázquez
890María Salvado López
891María Salvado López
892María Xosé Canitrot Trillo
893María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
894María del Rosrio Faraldo Rodríguez
895Maribel Tato Sánchez
896Marina Galiana Ocaña
897Marisa Andrade Pérez
898Marisa Riesco Prieto
899Mariñi Lopez Anxela
900Mariño Baamonde Ana Isabel
901Mariño Varela Xose
902Marta Elena Cacheda Pérez
903Marta Gil Paramos
904Marta Pérez Testa
905Martha Antuña Gallego
906Martín Arce Rodríguez
907Martinez Gil María Sara
908Martínez Gude Rita
909Martínez Rubio Alberto
910Matilde Gonzalez Gomez
911Matilde Mateos Reinoso
912Matilde Mateos Reinoso
913Mato Alborja, José
914Mato Fernández, M. Soledad
915Mercedes Otero Iglesias
916Migue Mastrapa cruz
917Miguel Angel Revalderia Becerra
918Miguel mastrapa cruz
919Miro
920Mirón García, Xulia
921Moldes Casal Eva
922Montero Borrazás, Mónica
923Monteso Fernandez Raquel
924morais moran olga
925Moral Vila, Jorge del
926Morales Gorría, María José
927Mosquera Estevez david
928Mouriño Couto, Lois
929Muiños Gonzalez Xose
930Nacho Jorganes Echezarreta
931Neira Abuin Emilio
932Neves Amado Señaris
933Nieves García Lorenzo
934Nieves Gil Rodal
935Nieves de becerra Gil
936Nogueira Meixe, Xaime
937Novo Arrojo Tereixa
938Ofelis Chicote
939Ojea Rodriguez Juan Carlos
940ojea rodriguez juan carlos
941Olga Alvarez Magdalena
942Otero Castuera María del Carmen
943Otero Montoto Andrea
944Outeiro González Xosé Antón.
945PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
946Pablo Prado Fernández
947Pablo Sanjurjo López
948Paco Viturro Abeixón
949Paradela Hernández Helena
950Pardo Millor Beatriz
951Pardo Pérez Fernanda
952Pazo Blanco Ana María
953Pazo Maside Marta
954Pazo Maside Rosalía
955Pedreira Mirás, Xosé Antón
956Pedreira Sánchez, X. Carlis
957Pena Buceta, Xosé Lois
958Pepa Baamonde García
959Pepa Baamonde García
960Pereira Rivas Teresa
961Pereira Gondar, David
962Pereira Pereiro, Pilar
963Pereiro Saavedra, Pilar
964Pérez Blanco, María del Rosario
965Pérez Coto, Rodrigo
966Pérez González María de Lourdes
967Pérez González, María de Lourdes
968Pérez Lijó, Pilar
969Pérez Lijó, Pilar
970Pérez Orge Cecilia
971Pérez Orge Cecilia
972Perez Rey Manuel
973Perez vacas balbino
974Peña Diaz Francisco Xabier
975Peña Hernández, Carmen
976pilar sotelino couñago
977Pillado Salgado, Araceli
978Pintos Barreiro, Pura
979Pisos Otero Silvia
980Piñeiro Lema, María Jesús
981Polvorinos Pérez teodoro
982Ponte Miramontes, María Dolores
983Ponte barreiro juan ramon
984Pousa Lucio, Xoan Manuel
985Prado Cores, Montse
986Queiruga Méndez, Rosa Mª
987Quijano Medín, Ángel Félix
988Quijano Ocampo, Viana
989Quintas Fortes Francisco Manuel
990Quintas Fortes, Francisco M.
991Quinteiro Rendo, Rosa
992RIOS CIDRÁS, XOSE
993Ramallo, Fernando
994Ramón J. Varela Puig
995Ramón J. Varela Puig
996Ramona Barrio Rodriguez
997Ramos Rodríguez, Perfecto
998Raquel Chao Rodrez
999Raúl Galego
1000Remuñán López, Teresa
1001Rey Piñeiro, Manuela
1002Rey Piñeiro, María
1003Rial Rubio Manuel
1004Rial Rubio Manuel
1005Rial Rubio Mario
1006Rial midon, belen
1007Ricardo Rodríguez bolaño
1008rio fra maria ofelia
1009Rita Martínez Gude
1010Rita Naveira Roel
1011Roberto López L.
1012Roberto cabaleiro
1013Rodríguez Álvarez, Ana Paula
1014Rodríguez Álvarez, Brais
1015Rodríguez Aparicio Amparo
1016Rodríguez Cabana, Celestino
1017Rodríguez Cabana,Celestino
1018Rodríguez Dieguez Jesus
1019Rodríguez Fernández, Xavier
1020Rodríguez Fernàndez Míriam
1021Rodríguez González Hipólito
1022Rodriguez Gonzalo, Ruth
1023Rodriguez Muñoz, Esthee
1024Rodríguez Rivera Catonio
1025Rodríguez Rodríguez Lurdes
1026Rodríguez Silvar, Carlos
1027Rodriguez Vila Xacobr
1028Rodriguez Villar Inma
1029Román García Xosè Henrique
1030Romero Barreiro Lola
1031Rosa Estévez Álvarez
1032Rosa Salamanca
1033Rosado Rendón Elvira
1034Rosario Alvarez Gundin
1035Rouco Llanderrozas Gloria
1036Rouco Llanderrozas Xerman
1037Rouco Llanderrozas Xerman
1038Ruben Mateos Lopez
1039Sabela Fraga Costa
1040Sabela Pérez Iglesias
1041Saians Torrado, Xosé
1042samartino murias dolores
1043Sampedro Martínez, Pilar
1044Sanchez Luces Victoria
1045Sanchez Mancebo, Montserrat
1046Sanchez fernandez Antón
1047Sanisidro Vázquez, Elisa
1048Sanluís Sánchez, Agustín.
1049Santiago Perez Poza
1050Santiago rodriguez
1051Sebio Peña Ana Rosa
1052Sebio Peña, Francisco
1053Senra Rodriguez Lídia
1054Sofía González Peña
1055Sol Beiroa Troiteiro
1056Soledad López Facal
1057Soledad Vázquez Ansede
1058Soledad sebio Peña (Marisol)
1059Solla martin Andrés
1060Soraya paralela
1061Suanzes Felicia
1062Suárez Carnota Ignacio
1063Sueiro Benavides Angeles
1064Sumavielle Rodríguez Marcos
1065Susana Alberti
1066Susana Regueira Garcia
1067Susana Trelles
1068Susavila Cajaraville Francisco
1069Suso Vázquez González
1070Suso Vàzquez González
1071Tano Guerra Garcia
1072Tareixa Ledo Regal
1073Tato Bello, Leopoldo
1074Teijeiro Gato, Mercedes
1075Tembra Picon Antonio
1076Teresa Martínez OCaña
1077Tourís Fajardo, Avelino
1078Touriño García rosario
1079Trigo Arcos, María Esther
1080Trigo Lorenzo, María Carmen
1081Ulla Otero Miguel Angel
1082VAZQUEZ CASTRO CARLOS
1083Valverde Nacho
1084Varela Nogueiras M Luísa
1085Vasco Lopez, maria belen
1086Vasques Varela Aida
1087Vazque xil carlos
1088Vazquez Lozano Vicente
1089Vazquez Armellini Parricia
1090Vázquez García, Camilo
1091Vazquez Lozano Vicente
1092Vazquez Varela Verónica
1093Veiga Buxán Xesús
1094Veiga alvarez francisco javier
1095Veiguela Reigosa Marta
1096Veiguela Reigosa Marta
1097Veloso Troncoso Santiago
1098Veloso Troncoso Santiago
1099Vicente Alvarez Marina
1100Victoria Bernardez Alvarado
1101Victoria Bernardez Alvarado
1102Vidal Vidal, ANXO
1103Vide González, Ismael
1104Vieites Santos, Xaquín
1105Vigil Ortega, Berta
1106Vila Amarelle Rosa Maria
1107Vilariño varela josé Braulio
1108Vilas Vicente, Raquel
1109Villar Rosende Teresa
1110Villegas Andrino, Mercedes
1111Viñas Otero, Isabel
1112VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
1113Vàzquez Arias Rodrigo
1114Xabier Méndez
1115Xabier Méndez
1116Xabier Rodriguez Villa
1117Xaime Toxo
1118Xaime conde conde
1119Xerardo Rodríguez Arias
1120Xesús Domínguez
1121xoan soto
1122Xosé Agapito Romeiro Barreiro
1123Xosé Deira Triñaned
1124Xose Fernández Piñeiro
1125Xosé Lois Vilar Rodríguez
1126Xosé Manuel Méndez Pérez
1127Xose Ramón González Losada
1128Xose Ramón González Losada
1129Xosé Ramón Maseda Blanco
1130Xosefa Sanchez
1131Xosefa sanchez souto
1132Xosefina Ferrás Sexto
1133Zabala Iglesias, Uxío
APOIOS DE COLECTIVOS
1134A Nova Peneira
1135Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
1136Asemblea Republicana de Vigo
1137Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
1138Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
1139Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
1140Asociación Cultural Millo Verde
1141Asociación Cultural O Castro (Vigo)
1142Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
1143Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
1144Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1145Associaçom cultural Xebra (Burela)
1146Carlos César Touza García
1147Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
1148Centro Social Faísca (Vigo)
1149Centro Social Madia Leva (Lugo)
1150Chao psrs
1151Coletivo TransGaliza
1152Domínguez López Adolfo
1153Fundación Artabria (Ferrol)
1154Fundación Galiza Sempre
1155Fundación Moncho Reboiras
1156Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
1157José Felipe Aragunde Galiñanes
1158José Felipe Aragunde Galiñanes
1159MercedesZas
1160Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
1161Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1162O Facho, Agrupaçon Cultural
1163rio fra maria ofelia
1164santos soto marco antonio
1165X. Carlos Garcia Vázquez
1166Xose Manuel Alban lage

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook