DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

  Apoios recadados

  #Nome
  PRIMEIROS APOIOS
  1Abal López-Valeiras, Mercedes
  2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
  3Abraldes Fernández, Xerardo
  4Acuña Mella, Victor M
  5Alaniz González, Susana Beatriz
  6Alfaia Caride, Arantza
  7Alonso Alcalde, Pablo
  8Alonso Fernández, María
  9Alonso Fernández, Pedro
  10Alonso López, Aloia
  11Alonso Manzanares, Luís Manuel
  12Alonso Pereira, Alberte
  13Alonso Pérez, Xabier
  14Álvarez Cáccamo, Celso
  15Álvarez Cáccamo, Alfonso
  16Álvarez Cáccamo, Xosé María
  17Álvarez Chamosa, Ana María
  18Álvarez Fernández, Yolanda
  19Alvite Gándara, Valentín
  20Amaro Camaño, Braulio
  21Amigo Martínez, Luz
  22Amil Permuy, Fran
  23Amoedo López, Gonzalo
  24Angueira Viturro, Anxo
  25Angustia Gómez , Vanessa
  26Ansede Estraviz, Alberte
  27Antón Pedreira, Xosé
  28Araújo López, Olaf
  29Araujo Melón, Francisco
  30Arias Curto, Antón
  31Armas García, Celia María
  32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
  33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
  34Badawi, Fayez
  35Bará Torres, Luís
  36Barahona Martín, Magdalena
  37Barciela Varela, Isaura
  38Barreiro Antón, Iria
  39Barreiro Felpeto, Aldo
  40Barreiro Felpeto, Bruno
  41Barreiro Felpeto, Lidia
  42Barreiro López, Manuel
  43Barreiro Martínez, David
  44Barreiro Martínez, Sonia
  45Barreiro Rodríguez, Concepción
  46Barreiro Rodríguez, Xacinto
  47Barros Suárez, León
  48Barxa Álvarez, Nemesio
  49Baz Rodríguez, Noemí
  50Beiras Cal, Antón
  51Beiras Torrado, Carme
  52Beiras Torrado, Xosé Manuel
  53Beiroa Otero, Iria
  54Bellón Martínez, Leticia
  55Benítez Fernández, Uxío
  56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
  57Blanco Domínguez, Isabel
  58Blanco Pérez, Miguel
  59Bonet Sole, Ana
  60Borines Fernández, José Luís
  61Bossa Pereira, Camila
  62Bouzas Álvarez, Antón
  63Bouzas López, Inés
  64Braxe Mendiá, Lino
  65Brenlla Outeiro, Dina
  66Bugallo Sánchez, Laura
  67Busto Antelo, Luís Manuel
  68Cabada Álvarez, Anxo
  69Cabana Yanes, Dario Xóan
  70Caeiro Martínez, Soledad
  71Caeiro Sola, Mercedes
  72Cal Atan, Xosé
  73Cal Ogando, Marcos
  74Calado Mayan, Xosé Lois
  75Calero Prado, Xerome
  76Calvelo Rozas, Lois
  77Camaño Fandiño, Manuel
  78Camaño Fandiño, Mónica
  79Campo Domínguez, María Pilar
  80Canitrot Trillo, Mª Xosé
  81Cao Vázquez, Emilio
  82Caride Correa, Felix
  83Caride Correa, Manuel
  84Carreira Varela, Ana María
  85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
  86Carril Vázquez, Paulo
  87Carrillo Santiago, Bernardo
  88Carro Suárez, Francisco
  89Casal Rodríguez, Patricia
  90Castedo Villar, José M.
  91Casteleiro Borrego, Concepción
  92Castro Berguer, Ricardo
  93Castro Cao, Mari Carmen
  94Castro Zas, Ángel M.
  95Cañedo Sainz, Ernesto
  96Cela Díaz, Rubén
  97Chapela Santomé, Gonzalo
  98Chaves Fariña, Olaia
  99Cibeira Taboada, Pablo
  100Cid Cabido, Xosé
  101Collazo Castro, Xosé
  102Comesaña Pampillón,Telmo
  103Corbelle Rico, Eduardo
  104Corralo Domonte, Esther
  105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
  106Correa Piñeiro, Duarte
  107Costas Lorenzo, Alba
  108Costoia Viqueira, Ana Belén
  109Costoya Garea, Mª Xesús
  110Costoya Mateo, José Carlos
  111Cotobade Tombo, Carlos
  112Couso Permuy, Javier
  113Crego Rodríguez, Guillermo
  114Cruces Artero, Concepción
  115Cuadrado Caruncho, Ángeles
  116Cuadrado Rey, Ana
  117Cuevas Raposo, Luisa
  118Cuevas Rodríguez, Esteban
  119Darriba Calviño, Rosa María
  120Darriba Fernández, Emilia
  121de Castro García, Juan
  122de Castro García, Manuel
  123de Miguel Campos, Emilio
  124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
  125de las Heras Cores, Victor
  126del Bosque Zapata, Henrique
  127del Rio Iglesias, Erea
  128Díaz García, Miguel
  129Díaz Pérez, Yolanda
  130Diéguez Vázquez, Lois
  131Dios Martínez, José A.
  132Diz Lago, Jurjo
  133Doldán García, Xoan R.
  134Domínguez Olveira Santiago
  135Domínguez Olveira, Santiago
  136Domínguez Rial, Manuel
  137Durán Alonso, Emilia
  138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
  139Enjamio Carreira, Carlos
  140Escobar Vidal, Fernando
  141Esperón Fontán, David
  142Estevez Álvarez, María
  143Estévez Costa, Isabel
  144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
  145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
  146Fajardo Fariñas, Jesús
  147Fandiño Rodríguez, Luz
  148Felpeto Lagoa, Matilde
  149Fernán-Vello, Miguel Anxo
  150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
  151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
  152Fernández Castro, Marta
  153Fernández Castro, Martín
  154Fernández Davila, Olaia
  155Fernández Díaz, Sergio
  156Fernández Fernández, Miguel Anxo
  157Fernández Fernández. Sandra
  158Fernández Gómez, Alexandra
  159Fernández González, Fernando
  160Fernández Leal, Carlos Ignacio
  161Fernández Leal, Flor
  162Fernández Leal, Francisco Javier
  163Fernández Leal, José Luís
  164Fernández Leal, María Ángeles
  165Fernández Leal, María Cristina
  166Fernández Leal, María Teresa
  167Fernández Leal, Ramón
  168Fernández Lores, Miguel Anxo
  169Fernández Oliveira, Henrique
  170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
  171Fernández Piñeiro, Manuel
  172Fernández Rodríguez, Constantino
  173Fernández Rodríguez, Tirso
  174Fernández Silva, Alberte
  175Fernández Zunzunegui, Emilio
  176Ferrín Brocos, Francisco Javier
  177Figueroa Panisse, Adela
  178Figueroa Vázquez, María Teresa
  179Filgueiras Fachal, Paulo
  180Fontes Moledo, Carlos
  181Francés Rodríguez, Blanca
  182Freijanes Rivas, Amalia
  183Freitas González, Yolanda
  184Freixeiro Álvarez, Xaquín
  185Galocha Seivane, Luz
  186Gamallo Lama, Patricia
  187Gamborino Amaro, René
  188Gándara Alonso, Angelina
  189García Baró, Federico
  190García Crego, Emilio
  191García Crego, Xosé Manuel
  192García Fernández, Javier
  193García Fernández, Pablo
  194García Negro, María Pilar
  195García Negro, María do Carme
  196García Novás, Victor
  197García Pintos, Anxo Lois
  198García Plata, Victor
  199García Rivas, Xulio
  200García Seoane, Angel
  201García Suárez, Xenaro
  202García Súarez, Xosé Alberto
  203García Teijeiro, Antonio
  204García-Rodeja Arribí, Carmen
  205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
  206Garrido Pan, María Esther I.
  207Gefaell Chamochin, Blanca
  208Gómez Álvarez, Miguel Angel
  209Gómez Alén, José
  210Gómez Pipas, Manuel
  211Gómez Rozados, Alex
  212Gómez Sanmartín, Alfredo David
  213Gómez-Reino Varela, Antón
  214González Lirio, Gutien
  215González Lirio, Sainza
  216González Blasco, Luís (Foz)
  217González Garrido, Manuel
  218González González, Segundo
  219González López, Elisardo
  220González López, Luís (Ferreiro)
  221Gónzález Pazos, Aida
  222González Vázquez, Ana
  223González-Alegre, Alberto
  224Gurría Porta, Julita
  225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
  226Harguindey Banet, Henrique
  227Hermida García, Modesto
  228Hernando Nuevo, Ignacio
  229Huete Vales, Anxel
  230Iglesias Fernández, Andrea
  231Iglesias Nuñez, Pablo
  232Janeiro Vilaboa, Juan
  233Jiménez Casas, Cipriano Luís
  234Jorquera Caselas, Francisco
  235Lago González, Paula
  236Lamas Baños, Álvaro
  237Lamas Díaz, Roberto
  238Landín Aguirre, Elvira
  239Lareo Fernández, Ana
  240Lareo Fernández, María
  241Lareo Sánchez, Miguel Angel
  242Le Gall, Raymonde
  243Leal Fariña, Xosé
  244Leira Sanmartín, Africa
  245Lima Rodríguez, Elena
  246Liméns Sexto, Sonia
  247Lobeira Domínguez, Bieito
  248López Vérez, Ana Belén
  249López Bernardez, Xosé Carlos
  250López Campos, María Eugenia
  251López Carreira, Anselmo
  252López Carreira, Xesús
  253López Dobao, Antón
  254López González, Alejandro
  255López Martínez, Alberto
  256López Martínez, Iago
  257López Palacio, Martha
  258López Paz, Gonzalo
  259López Pazos, Celso X.
  260López Pérez, Joám Francisco
  261López Piquín, Rodrigo
  262López Rodríguez, Anxo Benigno
  263López Silva, José Antonio
  264Lores Santacecilia, Francisco
  265Losada Ruiz, José Luís
  266Loures Taracido, Patricia
  267Louzao Blanco, Rafael
  268Louzao Rodríguez, Anxo
  269Luca de Tena, Gustavo
  270Lugrís Álvarez, Igor
  271Maiz Vázquez, Bernardo
  272Malvar Figueroa, Rafael
  273Malvido Cabirto, Miguel
  274Manuel Pinheiro, Xesús
  275Marco López, Aurora
  276Mareda Blanco, Xosé Ramón
  277Marín Castro, Aitor
  278Marino Amigo, Celsa
  279Mariño Villanueva, Elena
  280Martínez Diz, Lucía
  281Martínez García, Consuelo
  282Martínez González, Xurxo
  283Martínez Martínez, Elena
  284Martínez Pérez, César (Goldi)
  285Martínez Pradeda, Alejandro
  286Martínez Randulfe, Fernando
  287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
  288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
  289Maset Catalá, Mari Luz
  290Méndez Díaz, Xosé Manuel
  291Méndez Ferrín, Xosé Luis
  292Méndez Gómez, Rosa Mª
  293Milla González, Feliciano
  294Miranda Paz, Ana
  295Molina Raspal, Teresa
  296Montilla Cancho, Juan Enrique
  297Montoya Mateo, Xosé Carlos
  298Morais Alvares, Carlos
  299Mosquera Lorenzo, Cesar
  300Moure Pereiro, Teresa
  301Mourin González , María Teresa
  302Mouriño Espiñeira, Karina
  303Murado García, Miguel Anxo
  304Navaza Rodríguez, Tareixa
  305Neira López, Carmen
  306Nieto Iglesias, Arturo
  307Novoa Diéguez, Ana Mª
  308Nuñez Ramos, José Ramón
  309Nuñez Rodríguez, Carlos
  310Núñez Vila, David
  311Ocampo Pereira, Luisa
  312Ojea Pérez, Antonio
  313Ojea Pérez, Ignacio
  314Otero Fernández, Serafín
  315Outeiro Baamonde, Carlos
  316Ozores Peixoto, Araceli
  317Pahino Vázquez, José Antonio
  318Pahino da Silva, Catalina
  319Parada Fernández, Celso
  320Páramo Jáudenes, Cristina
  321Parcero Rodríguez, Enrique
  322Paz Canalejo, Xabier
  323Pazo Blanco, Ana
  324Pazos Martínez, Mónica
  325Peixoto Losada, Carlos
  326Pequeño González, Mirta
  327Pereira Carballo, Aurichu
  328Pereira González, Dionísio
  329Pereira Pereiro, Francisco Javier
  330Pereira Pereiro, Pilar
  331Pereira Varela, Ana
  332Pereira de la Torre, Evaristo
  333Pereiro Castro, Rafael
  334Peres Pena, Alexandre
  335Pérez Abeledo, Arturo
  336Pérez Castrillo Lois
  337Perez Castrillo, Lois
  338Pérez Correa, Rubén
  339Pérez Costas, Fernando
  340Pérez Dávila, Xabier
  341Pérez Fernández, Angel Celestino
  342Pérez Fernández, Helena
  343Pérez Fernández, Raquel
  344Pérez Garrido, María Isabel
  345Pérez Gonda, Diego
  346Pérez Igrexas, Xabier
  347Pérez Pintos, Manuel
  348Peña Rey, Manuel
  349Peña Rey, Manuel
  350Peña, Xico (Xico de Carinho)
  351Pillado Lista, Rafael
  352Pillado Maior, Francisco
  353Pintado Valverde, Xosé
  354Piñón Paz, Sergio
  355Ponte Santasmarinas, Laura
  356Pontón Mondelo, Ana
  357Porteiro García, María Xosé
  358Portero Arnáiz, Pablo
  359Portomeñe Pérez, Carlos
  360Posada Fernández, Celso
  361Pousa Lucio, Xoán Manuel
  362Pousa Rodríguez. Gloria
  363Prada Rodríguez, Inácio
  364Presa Suárez, Guillermo
  365Presas Bergantiños, Noa
  366Prieto Álvarez, Julián
  367Prieto Estévez, María Coral
  368Prieto Traveso, Mónica
  369Quijano Medín, Ángel Félix
  370Quintans López, Rebeca
  371Quinteiro Araújo, Paula
  372Quinteiro Núñez, Miguel A.
  373Quintillan Nuñez, Laura
  374Quintillan Nuñez, Marina
  375Quiroga, Santiago
  376Rabuñal Corgo, Henrique
  377Reaño Martínez, Soledad
  378Rego Candamil, Néstor
  379Regueira Pérez. Marcos
  380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
  381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
  382Rey Piñeiro, Juan Carlos
  383Riaño Roa, Miguel
  384Rico Boquete, Pilar
  385Rivas Alonso, Silverio
  386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
  387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
  388Rodil Fernández, Olalla
  389Rodríguez Baixeras, Xavier
  390Rodríguez Bermúdez, Xavi
  391Rodríguez Cabanas, Antonio
  392Rodríguez Cacharrón, Begoña
  393Rodríguez Cagiao, Roi
  394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
  395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
  396Rodríguez Castro, Afonso
  397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
  398Rodríguez Feixóo, José Luís
  399Rodríguez Fernández, Miriam
  400Rodríguez García, María
  401Rodríguez Gesto, Isolina
  402Rodríguez Iglesias, María Salomé
  403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
  404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
  405Rodríguez Sánchez, Francisco
  406Rodríguez Suárez, Rafael
  407Rodríguez Veloso, Francisco
  408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
  409Rojas López, Paula
  410Rolland Etchevers, Eduardo
  411Román González, Modesto
  412Romero Falque, Xosé Lois
  413Rosi Decena, Hortensia
  414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
  415Rubido Álvarez, Antón
  416Ruiz Vázquez, María José
  417Rumbo Mosquera, Jaime
  418Sáenz Castro, Cesar
  419Safa, Mohamed
  420Sampedro Ojeda, Francisco
  421Sánchez García, Antón
  422Sánchez García, Anxo
  423Sánchez Reboredo, Pilar
  424Santiago Álamo, Aarón Manuel
  425Santiago Soutullo, Mercedes
  426Santos Cabanas, Xosé Luís
  427Santos Pérez, Antóm
  428Santos Queiruga, Carmen
  429Santos Suárez, Xohan
  430Sarmiento Solla, Ramón
  431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
  432Seixo Fernández, Suso
  433Seixo Lado, Xosé Ignacio
  434Senra Rodríguez, Lidia
  435Serantes Cuiña, Marta
  436Serrapio Amil, María Isabel
  437Sobral Fernández, Luciano
  438Solla Covelo, Ignacio
  439Solla Fernández, Eva
  440Solla Fernández, Eva
  441Solla Lago, Xosé Carlos
  442Soneira Veiga, Alberto
  443Suárez Canal, Alfredo
  444Suárez Fernández, Jorge Suárez
  445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
  446Suárez Vicente, Toia
  447Taboada Pérez, María Carmen
  448Tato Fontaiña, Antonia
  449Teasley, Cathryn
  450Teijeiro Gato, Mercedes
  451Toba Girón, María Xesús
  452Toba Girón, Xabier
  453Traba Díaz, Amada
  454Valadares Ocampo, Óscar
  455Valmaseda Pantoja, Jesús
  456Vaqueiro Foxo, Vitor
  457Varela Neira, María José
  458Varela Rodríguez, Ruth
  459Varela Seijo, Adrián
  460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
  461Vázquez Maseda, María Teresa
  462Vázquez Pillado, Teresa C.
  463Vázquez Vázquez, Guillerme
  464Velasco Souto, Carlos F.
  465Vicente González, Xulio
  466Vidal Capón, Andrés
  467Vidal Conde, María
  468Viéitez Alonso, Henrique
  469Vilalba Seoane, Isabel
  470Vilas Alonso, Alberto
  471Vilaverde Pego, Eva
  472Villafafila Deza, María Jesús
  473Villanueva Domínguez, Carlos
  474Villar Sanjurjo, Javier
  475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
  476Viqueira Sende, Xosé Manuel
  477Vizoso Amado, Lucía
  478Viñas Otero, Isabel
  479Xestoso González, Manuel
  480Zayas Delgado, Mª Isabel
  APOIOS INDIVIDUAIS
  481A
  482ABAD FRA ANA
  483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
  486ÁNGULO
  487ÁNGULO
  488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
  491Abad Abad, Juan Carlos
  492Abad fra antonio
  493Adelaida Abad Isla
  494Adrián Rodriguez Bravo
  495África Leira Sanmartín
  496Alba Fidalgo
  497Alba Inés Pé Sánchez
  498Alberto Covelo Lago
  499Alejandro González Diaz
  500Alejandro González Diaz
  501Alejandro López Regueiro
  502Alícia Lorenzo Faro
  503Alonso Castro Maria
  504Alonso Castro, Maria Paz
  505Alonso Pérez Paloma
  506Alonso Pérez Paloma
  507Alonso da Costa José Benito
  508Alonso da Costa José Benito
  509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  511Álvarez Núñez María Sabela
  512Álvarez Paz, María Jesús
  513Álvarez libres xabier
  514Alvarez santamarina nieves
  515Alvite Alvite Paula
  516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
  517Amaro Caamaño Antonio
  518Amaro Caamaño Pilar
  519Amieiro López Alejandro
  520Ana Arellano
  521Ana María Montero Borrazás
  522Ana Rosa Sebio Peña
  523Ana Vanesa Calvo De Jesus
  524Ana Vidal Fungueiriño
  525Ana ferreiro sanchez
  526Andina Penabad, Antonio
  527Andrés Luca López
  528Andrés Omeñaca Bellón
  529Angel Ignacio grilo varela
  530Angel Lage Rivas
  531Ángela Fraga María
  532Angueira Gómez José Alberto
  533Antón García Fermández
  534Antonio Díaz Otero
  535Antonio Domínguez, Marta
  536Antonio Gómez perez
  537Antonio Taboada
  538Antòn Àlvarez
  539Antòn Àlvarez Pe
  540Anxo Romero Louro
  541Anxo sendon lago
  542Aragundi Castro Carlos
  543Arenas Barreiro Xose Lois
  544Ares Touriño, Milagros
  545Armas Castro Santiago
  546Arroyo Estevez M Carme
  547Asunción Méndez sande
  548Asunción Veloso Peaguda
  549Atanasio Iglesias,Ernesto
  550Avila Alonso Alejandro
  551BARAHONA EDE SOFÍA
  552BEIRO RODRIGUEZ PILAR
  553Banhos Campo Alexandre
  554Barbosa Sánchez Julia
  555Bargiela Domínguez, Xoán
  556Barral Gil marcos
  557Barreiro Germade,M. Isabel
  558Barreiro López, Manuel
  559Barreiro Martínez Odilo
  560Barreiro Neira, Carmen
  561Barreiro Solla Angel Herminio
  562Barreiro Viñas, Adrián
  563Barreiro Viñas, Brais
  564Barreiro Viñas, Brais
  565Barxa Alvarez, Nemèsio
  566BautistaFernández Hortensia
  567Beatriz Rey
  568Beatriz Varela
  569Becerra Martinez Milagros
  570Becerra Martinez Milagros
  571Begoña Fontenla Alonso
  572Begoña Fontenla Alonso
  573Berguer
  574Bernardo Rodrigues Nunes
  575Blanca Caamaño Gonzalex
  576Blanco Calvo Manuel
  577Blanco Domínguez Isabel
  578Blanco Monteiro Begoña Cristina
  579Bouzó Fernández, Ánxeles
  580Bouzó Fernández, José
  581bouzon besteiro consuelo
  582Brais alvarez lopez
  583Branco Ansoar, Carlos
  584Branco Buxán, Xosé Ramón
  585Bret Franco, Carolina
  586Bugalho Sánchez, Laura
  587CASTRO,ANA
  588CES RIOBOO Guadalupe
  589CES RIOBOO Guadalupe
  590ca
  591Caamaño Casas Matilde
  592Caamaño Villar Manuel Francisco
  593Cabanas Chedas Daniel
  594Cal Martínez, Rosa
  595Calero Prado, Xerome
  596Calviño Baleares Virginia
  597Calvo Mosquera, Mar
  598Camaño gestado rafael
  599Camaño gestado rafael
  600Cambeiro Cives, lois
  601Cambrón Infante, Ascensión
  602Campos Dorado Francisco
  603Campos Sáez, Enrique
  604Canceas Lemos Benito M.
  605Candal Varela Juan Manuel
  606Cao Novo Regina
  607Carames Casal, Maria Teresa
  608Carballa Alonso, Xan
  609Carballal Lopez, Vicente Manuel
  610Carballo Davila Dolores
  611Caride Pascual Alfonso
  612Caride Pascual Alfonso
  613Carlos Lagarón Gómez
  614Carme Tallón Alvarez
  615Carmen Cruces Artero
  616Carmen Meilán
  617Carmen Oliva Muro
  618Carmen Oliva Muro
  619Carmen Salgado Martínez
  620Carmen Salgado Martínez
  621Carmen Salgado Martínez
  622Carmen remuñan Martínez
  623Carmen salgado
  624Carmen soto Álvarez
  625Carnero Gómez Carmen
  626Carnero Gómez Carmen
  627Carral Corbacho
  628Carral Corbacho
  629carrillo santiago bernardo
  630Casado Rodríguez, Ramón
  631Casas Rodrigues, Joám
  632Castro Castro Anton
  633Castro Torres, Leticia
  634Castro Zaera Marta
  635Castro Zahera Madó
  636Castro, Gonzalo
  637Cebey Olveira Carlos
  638Cebey Olveira Carlos
  639Celso Diaz León
  640Centeno Paradela Rubem
  641César Vila, Manuel
  642Cid García Ariadna Iris
  643Conchi Alvarez Magdalena
  644conchilloria
  645Conde conde xaime
  646Cossini Benchimol Ignacio Esteban
  647Costoia Garea, María Xesús
  648Costoya Ferreiro Jesús
  649Cota Muñiz Isabel
  650Cotelo Botana Margarita
  651Couto Gómez Alfredo Ramón
  652Covelo Lago Xoán Alberto
  653Covelo Lago Xoán Alberto
  654Crespo Santiago, Xosé Carlos
  655Cristina Amor Faya
  656cristina Guerreiro Peralba
  657Cristina Lestegás Pérez
  658Cristina Monzo Garcia
  659Cruces Artero María Asunción
  660Cruces Artero, María Jesús
  661Cruces Artero, María Jesús
  662Cruz Márquez López
  663Cuquejo Alonso Sandra
  664Curiel Fernandez, Manuel
  665DIniz Carlos Obdulia
  666Daniel Rio
  667Daniel Rodriguez Queijas
  668David Otero
  669De Lucas Lema Gonzalo
  670de la Herrán Lojo, Inmaculada
  671delfina meire dorado
  672Delio García Represas
  673Diaz Alvarez Jaime
  674Diaz Cuerpo teresa
  675Diaz Cuerpo teresa
  676Díaz Rifón, Yiyo
  677Dieguez raposeiras jesus oscar
  678Dios Diz, Xosé María
  679Docampo Paradelo Manuel
  680Docampo Paradelo, Gustavo
  681Dolores Outeiral Souto
  682dolores patiño iglesias
  683Domínguez Domínguez Marta
  684Domínguez López Adolfo Antonio
  685Domínguez López Adolfo Antonio
  686Dores Fernandez Abel
  687Dorotea Martínez
  688Eduardo Rodríguez Cunha
  689Eire García Cid
  690Eiroa de la Puente, Lourdes
  691Eiroa de la Puente, Lourdes
  692Elena Pedreira Gomez
  693Elke Lamek C H tv tv
  694Enrique Parcero Rodríguez
  695Enrique Parcero Rodríguez
  696Erea Estévez Campos
  697Ernesto Atanasio Iglesias
  698Estévez Lorenzo Rosa
  699Etxaniz Zirrilla
  700eustaquio puga muñoz
  701Everilda Pedrosa Freire
  702FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
  703FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
  704FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
  705Faza Diéuez Isaura
  706Félix Caride Corres
  707Fernández Bello, Xan
  708Fernández Carracedo Sonia María
  709Fernández Castro Montse
  710Fernandez Gonzalez Fernando
  711Fernández Iglesias, Xesús X.
  712Fernandez Lareo Begoña
  713Fernández López Laura
  714Fernández Paz, Patricia
  715Fernández Pazo Noa
  716Fernandez Picos Isabel
  717Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  718Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  719Fernandez Rodrigo borja
  720Fernández Varela Luis
  721Fernández Veloso, Xela
  722Fernández garaia ixa
  723fernandez vilela soledad
  724Fernando
  725Fernando Concheiro Abal
  726Fernando Fernandez Gozalez
  727Fernando Izquierdo PéreZ
  728Fernàndez Pena Isabel
  729Ferreiro Currás
  730Ferreiro Diaz, Lola
  731Ferreiro Vidarte Mariam
  732Fidalgo Joga Raquel
  733Fiz Fernandez Perez
  734Fontecha Vázquez, Jose Luis
  735Fontecha Vázquez, Xulio
  736Fraga Pérez, Xosé Manuel
  737Fraguela seoane manuela
  738Francisca Vazquez
  739Francisco Chivite Mosquera
  740Francisco González Olveira
  741Francisco Veiga
  742Francisco Xavier Salgado García
  743Françoise gauthier
  744Freire Bargados, Eduardo
  745Fresenga Araujo, Cintia Micaela
  746GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
  747Galocha Seivane, Anxos
  748Galocha, Luz
  749García Abalo Inmaculada
  750Garcia Castro, Vicente
  751Garcia Martin, Teresa
  752Garcia Pereiro, Pilar
  753García Soto María Antonia
  754Garcia Vasques, X. Carlos
  755Garcia Vázquez, X. Carlos
  756garcía mosquera, elvira
  757Gil Nieto, María Luisa
  758Ginzález Martínez, Rosa
  759Girau Alonso, Amelia
  760Girau Alonso, Amelia
  761Gloria docampo corral
  762Gómez Álvarez, Xurxo
  763Gómez Cortés, Ana María
  764Gómez García Carme
  765Gomez Gomez Maria Luisa
  766González Campo Agustín
  767González Campo Xoán Carlos
  768González Gnzález Xusta
  769González González Xusta
  770González Lagarón M.Luisa
  771González Lamas berta
  772González Losada Xose Ramón
  773González Miguéns, Roberto
  774González Pardo Sabela
  775Gonzalez Penha Diego
  776González Rodriguez, Francisco Manrique
  777González Vázquez, Xosé lois
  778González da Silva, Teresa
  779González peña Ross
  780González tesan José Ramón
  781González, García . Pilar
  782GonzálezGonzález Xusta
  783Gonzalo Seoane, Margarita
  784Gonçalves Devesa Mónica
  785GrandeGrandeM.Anunciación
  786Graña Eiras Puri
  787Guimerans Fernandez, Miguel Angel
  788Gutiérrez Estoa Federico X.
  789Hermida Rivas, Consuelo
  790Hermo Somoza, Chelo
  791Hervada Pérez, Enrique
  792Hipólito Rodríguez González
  793Hortensia Arcos Fernández
  794IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
  795Ignacio Alvarez martinez
  796Ignacio Esteban Cossini Benchimol
  797Irene Calvo Mosquers
  798Irene de Castro Graña
  799Iris López Mūller
  800Isabel Mouriño Chas
  801Isabel Piñeiro Cabalo
  802J Ignacio Jorganes Echezarreta
  803Javier iglesias ramos
  804Jesus miguez
  805Jesus perez moreda
  806Joám Luís Ferreiro Caramês
  807Jorge Valladares Vaquerl
  808José Luis Burón Eiras.
  809Jose Antonio Requeijo Diaz
  810José Felipe Aragunde Galiñanes
  811José Francisco Fernández Méndez
  812José Goicoa Otero
  813José Goicoa Otero
  814José González Alonso
  815José Ramón González tesan
  816Jose Sánchez docon
  817José Suárez Colmenero
  818Josefa Lago Vazquez
  819Juan Jose Lampon Rego
  820Julio Iglesias Corchero
  821justo navarret mon
  822Lagarón GOMEZ EMILIO
  823Lago Vargas Constantino
  824Lamazza Torres, María
  825Laura Pérez Durán
  826Laura spínola Conde
  827Leandro sergio cossini benchimol
  828Ledo Andión, Margarita
  829Ledo Andión, Margarita
  830Ledo Menezes, Patricia
  831Leira Sanmartín África
  832Leiro Alvarez Luis
  833Leirós Gude Xosé Lois
  834Lelievre Houiseau Gerarf
  835Lema Bendaña, José Ramón
  836Lidia Fariña Piñeiro
  837Lidia Fariña piñeiro
  838Lillo Pichel Teresa
  839Lois Mosquera Mariña
  840Lois Mouriño Couto
  841Longo Fernandez, Ana
  842Longueira Gómez, Mariña
  843López Acosta Manuel
  844López Caamaño Virtudes
  845López Carreira, Anselmo
  846López Fernández Carmen
  847Lopez Garcia Elvira
  848Lopez Garcia Elvira
  849López Gómez, Matilde
  850López González Tomás
  851López Lires Laura María
  852López López Fernando
  853López López Mercedes
  854López Rego, Beatriz
  855López Vilas Esmeraldo
  856López Vilas Esmeraldo
  857Lorenzo Castiñeiras Bibiana
  858lorenzo fernández,herminio
  859Lourdes Vila Amarelle
  860Louzao Rodrígurz, Xoán
  861Luaces Pulpeiro Antonio
  862Luca López, Andrés
  863Lucia Alvarez Alvarez
  864Lucía González Docampo
  865Luisa Abad Abad
  866Luz Amigo Martinez
  867M ADELA Garcia Fernandez
  868M. Cristina Fernández Davila
  869M. José Banga Rodríguez
  870MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
  871MARIA JOSE FRIAS ROMAN
  872Maio Lago Antonia
  873Maite Crespo Abelleira
  874Manú Gallego Rodríguez
  875Manuel Angel Ricón Reguera
  876Manuel Esperante Ces
  877Manuel García Vazquez
  878Manuel García Vazquez
  879Manuel García Vazquez
  880Maquieira Gómez, Patricia
  881Mar Gómez Tapia
  882Mar Gómez Tapia
  883Mara Jesús González González
  884Marcial Dieguez Dieguez
  885Marcos Miguel González Campo 76994698j
  886María Esther Crespo Iglesias
  887María Jesús Juanatey Malvarez
  888María Jesús Juanatey Malvarez de
  889Maria Jose Garcia Gomez
  890María Luz López Grande
  891Maria Luz Maset Catalá
  892Maria Perfecta Carballo Pidre
  893María Piñeiro Pérez
  894María Portela Vázquez
  895María Salvado López
  896María Salvado López
  897María Xosé Canitrot Trillo
  898María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
  899María del Rosrio Faraldo Rodríguez
  900Maribel Tato Sánchez
  901Marina Galiana Ocaña
  902Marisa Andrade Pérez
  903Marisa Riesco Prieto
  904Mariñi Lopez Anxela
  905Mariño Baamonde Ana Isabel
  906Mariño Varela Xose
  907Marta Elena Cacheda Pérez
  908Marta Gil Paramos
  909Marta Pérez Testa
  910Martha Antuña Gallego
  911Martín Arce Rodríguez
  912Martinez Gil María Sara
  913Martínez Gude Rita
  914Martínez Rubio Alberto
  915Matilde Gonzalez Gomez
  916Matilde Mateos Reinoso
  917Matilde Mateos Reinoso
  918Mato Alborja, José
  919Mato Fernández, M. Soledad
  920Mercedes Otero Iglesias
  921Migue Mastrapa cruz
  922Miguel Angel Revalderia Becerra
  923Miguel mastrapa cruz
  924Miro
  925Mirón García, Xulia
  926Moldes Casal Eva
  927Montero Borrazás, Mónica
  928Monteso Fernandez Raquel
  929morais moran olga
  930Moral Vila, Jorge del
  931Morales Gorría, María José
  932Mosquera Estevez david
  933Mouriño Couto, Lois
  934Muiños Gonzalez Xose
  935Nacho Jorganes Echezarreta
  936Neira Abuin Emilio
  937Neves Amado Señaris
  938Nieves García Lorenzo
  939Nieves Gil Rodal
  940Nieves de becerra Gil
  941Nogueira Meixe, Xaime
  942Novo Arrojo Tereixa
  943Ofelis Chicote
  944Ojea Rodriguez Juan Carlos
  945ojea rodriguez juan carlos
  946Olga Alvarez Magdalena
  947Otero Castuera María del Carmen
  948Otero Montoto Andrea
  949Outeiro González Xosé Antón.
  950PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
  951Pablo Prado Fernández
  952Pablo Sanjurjo López
  953Paco Viturro Abeixón
  954Paradela Hernández Helena
  955Pardo Millor Beatriz
  956Pardo Pérez Fernanda
  957Pazo Blanco Ana María
  958Pazo Maside Marta
  959Pazo Maside Rosalía
  960Pedreira Mirás, Xosé Antón
  961Pedreira Sánchez, X. Carlis
  962Pena Buceta, Xosé Lois
  963Pepa Baamonde García
  964Pepa Baamonde García
  965Pereira Rivas Teresa
  966Pereira Gondar, David
  967Pereira Pereiro, Pilar
  968Pereiro Saavedra, Pilar
  969Pérez Blanco, María del Rosario
  970Pérez Coto, Rodrigo
  971Pérez González María de Lourdes
  972Pérez González, María de Lourdes
  973Pérez Lijó, Pilar
  974Pérez Lijó, Pilar
  975Pérez Orge Cecilia
  976Pérez Orge Cecilia
  977Perez Rey Manuel
  978Perez vacas balbino
  979Peña Diaz Francisco Xabier
  980Peña Hernández, Carmen
  981pilar sotelino couñago
  982Pillado Salgado, Araceli
  983Pintos Barreiro, Pura
  984Pisos Otero Silvia
  985Piñeiro Lema, María Jesús
  986Polvorinos Pérez teodoro
  987Ponte Miramontes, María Dolores
  988Ponte barreiro juan ramon
  989Pousa Lucio, Xoan Manuel
  990Prado Cores, Montse
  991Queiruga Méndez, Rosa Mª
  992Quijano Medín, Ángel Félix
  993Quijano Ocampo, Viana
  994Quintas Fortes Francisco Manuel
  995Quintas Fortes, Francisco M.
  996Quinteiro Rendo, Rosa
  997RIOS CIDRÁS, XOSE
  998Ramallo, Fernando
  999Ramón J. Varela Puig
  1000Ramón J. Varela Puig
  1001Ramona Barrio Rodriguez
  1002Ramos Rodríguez, Perfecto
  1003Raquel Chao Rodrez
  1004Raúl Galego
  1005Remuñán López, Teresa
  1006Rey Piñeiro, Manuela
  1007Rey Piñeiro, María
  1008Rial Rubio Manuel
  1009Rial Rubio Manuel
  1010Rial Rubio Mario
  1011Rial midon, belen
  1012Ricardo Rodríguez bolaño
  1013rio fra maria ofelia
  1014Rita Martínez Gude
  1015Rita Naveira Roel
  1016Roberto López L.
  1017Roberto cabaleiro
  1018Rodríguez Álvarez, Ana Paula
  1019Rodríguez Álvarez, Brais
  1020Rodríguez Aparicio Amparo
  1021Rodríguez Cabana, Celestino
  1022Rodríguez Cabana,Celestino
  1023Rodríguez Dieguez Jesus
  1024Rodríguez Fernández, Xavier
  1025Rodríguez Fernàndez Míriam
  1026Rodríguez González Hipólito
  1027Rodriguez Gonzalo, Ruth
  1028Rodriguez Muñoz, Esthee
  1029Rodríguez Rivera Catonio
  1030Rodríguez Rodríguez Lurdes
  1031Rodríguez Silvar, Carlos
  1032Rodriguez Vila Xacobr
  1033Rodriguez Villar Inma
  1034Román García Xosè Henrique
  1035Romero Barreiro Lola
  1036Rosa Estévez Álvarez
  1037Rosa Salamanca
  1038Rosado Rendón Elvira
  1039Rosario Alvarez Gundin
  1040Rouco Llanderrozas Gloria
  1041Rouco Llanderrozas Xerman
  1042Rouco Llanderrozas Xerman
  1043Ruben Mateos Lopez
  1044Sabela Fraga Costa
  1045Sabela Pérez Iglesias
  1046Saians Torrado, Xosé
  1047samartino murias dolores
  1048Sampedro Martínez, Pilar
  1049Sanchez Luces Victoria
  1050Sanchez Mancebo, Montserrat
  1051Sanchez fernandez Antón
  1052Sanisidro Vázquez, Elisa
  1053Sanluís Sánchez, Agustín.
  1054Santiago Perez Poza
  1055Santiago rodriguez
  1056Sebio Peña Ana Rosa
  1057Sebio Peña, Francisco
  1058Senra Rodriguez Lídia
  1059Sofía González Peña
  1060Sol Beiroa Troiteiro
  1061Soledad López Facal
  1062Soledad Vázquez Ansede
  1063Soledad sebio Peña (Marisol)
  1064Solla martin Andrés
  1065Soraya paralela
  1066Suanzes Felicia
  1067Suárez Carnota Ignacio
  1068Sueiro Benavides Angeles
  1069Sumavielle Rodríguez Marcos
  1070Susana Alberti
  1071Susana Regueira Garcia
  1072Susana Trelles
  1073Susavila Cajaraville Francisco
  1074Suso Vázquez González
  1075Suso Vàzquez González
  1076Tano Guerra Garcia
  1077Tareixa Ledo Regal
  1078Tato Bello, Leopoldo
  1079Teijeiro Gato, Mercedes
  1080Tembra Picon Antonio
  1081Teresa Martínez OCaña
  1082Tourís Fajardo, Avelino
  1083Touriño García rosario
  1084Trigo Arcos, María Esther
  1085Trigo Lorenzo, María Carmen
  1086Ulla Otero Miguel Angel
  1087VAZQUEZ CASTRO CARLOS
  1088Valverde Nacho
  1089Varela Nogueiras M Luísa
  1090Vasco Lopez, maria belen
  1091Vasques Varela Aida
  1092Vazque xil carlos
  1093Vazquez Lozano Vicente
  1094Vazquez Armellini Parricia
  1095Vázquez García, Camilo
  1096Vazquez Lozano Vicente
  1097Vazquez Varela Verónica
  1098Veiga Buxán Xesús
  1099Veiga alvarez francisco javier
  1100Veiguela Reigosa Marta
  1101Veiguela Reigosa Marta
  1102Veloso Troncoso Santiago
  1103Veloso Troncoso Santiago
  1104Vicente Alvarez Marina
  1105Victoria Bernardez Alvarado
  1106Victoria Bernardez Alvarado
  1107Vidal Vidal, ANXO
  1108Vide González, Ismael
  1109Vieites Santos, Xaquín
  1110Vigil Ortega, Berta
  1111Vila Amarelle Rosa Maria
  1112Vilariño varela josé Braulio
  1113Vilas Vicente, Raquel
  1114Villar Rosende Teresa
  1115Villegas Andrino, Mercedes
  1116Viñas Otero, Isabel
  1117VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
  1118Vàzquez Arias Rodrigo
  1119Xabier Méndez
  1120Xabier Méndez
  1121Xabier Rodriguez Villa
  1122Xaime Toxo
  1123Xaime conde conde
  1124Xerardo Rodríguez Arias
  1125Xesús Domínguez
  1126xoan soto
  1127Xosé Agapito Romeiro Barreiro
  1128Xosé Deira Triñaned
  1129Xose Fernández Piñeiro
  1130Xosé Lois Vilar Rodríguez
  1131Xosé Manuel Méndez Pérez
  1132Xose Ramón González Losada
  1133Xose Ramón González Losada
  1134Xosé Ramón Maseda Blanco
  1135Xosefa Sanchez
  1136Xosefa sanchez souto
  1137Xosefina Ferrás Sexto
  1138Zabala Iglesias, Uxío
  APOIOS DE COLECTIVOS
  1139A Nova Peneira
  1140Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
  1141Asemblea Republicana de Vigo
  1142Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
  1143Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
  1144Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
  1145Asociación Cultural Millo Verde
  1146Asociación Cultural O Castro (Vigo)
  1147Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
  1148Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
  1149Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1150Associaçom cultural Xebra (Burela)
  1151Carlos César Touza García
  1152Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
  1153Centro Social Faísca (Vigo)
  1154Centro Social Madia Leva (Lugo)
  1155Chao psrs
  1156Coletivo TransGaliza
  1157Domínguez López Adolfo
  1158Fundación Artabria (Ferrol)
  1159Fundación Galiza Sempre
  1160Fundación Moncho Reboiras
  1161Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
  1162José Felipe Aragunde Galiñanes
  1163José Felipe Aragunde Galiñanes
  1164MercedesZas
  1165Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
  1166Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1167O Facho, Agrupaçon Cultural
  1168rio fra maria ofelia
  1169santos soto marco antonio
  1170X. Carlos Garcia Vázquez
  1171Xose Manuel Alban lage

  Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

  Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook