DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

Apoios recadados

#Nome
PRIMEIROS APOIOS
1Abal López-Valeiras, Mercedes
2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
3Abraldes Fernández, Xerardo
4Acuña Mella, Victor M
5Alaniz González, Susana Beatriz
6Alfaia Caride, Arantza
7Alonso Alcalde, Pablo
8Alonso Fernández, María
9Alonso Fernández, Pedro
10Alonso López, Aloia
11Alonso Manzanares, Luís Manuel
12Alonso Pereira, Alberte
13Alonso Pérez, Xabier
14Álvarez Cáccamo, Celso
15Álvarez Cáccamo, Alfonso
16Álvarez Cáccamo, Xosé María
17Álvarez Chamosa, Ana María
18Álvarez Fernández, Yolanda
19Alvite Gándara, Valentín
20Amaro Camaño, Braulio
21Amigo Martínez, Luz
22Amil Permuy, Fran
23Amoedo López, Gonzalo
24Angueira Viturro, Anxo
25Angustia Gómez , Vanessa
26Ansede Estraviz, Alberte
27Antón Pedreira, Xosé
28Araújo López, Olaf
29Araujo Melón, Francisco
30Arias Curto, Antón
31Armas García, Celia María
32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
34Badawi, Fayez
35Bará Torres, Luís
36Barahona Martín, Magdalena
37Barciela Varela, Isaura
38Barreiro Antón, Iria
39Barreiro Felpeto, Aldo
40Barreiro Felpeto, Bruno
41Barreiro Felpeto, Lidia
42Barreiro López, Manuel
43Barreiro Martínez, David
44Barreiro Martínez, Sonia
45Barreiro Rodríguez, Concepción
46Barreiro Rodríguez, Xacinto
47Barros Suárez, León
48Barxa Álvarez, Nemesio
49Baz Rodríguez, Noemí
50Beiras Cal, Antón
51Beiras Torrado, Carme
52Beiras Torrado, Xosé Manuel
53Beiroa Otero, Iria
54Bellón Martínez, Leticia
55Benítez Fernández, Uxío
56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
57Blanco Domínguez, Isabel
58Blanco Pérez, Miguel
59Bonet Sole, Ana
60Borines Fernández, José Luís
61Bossa Pereira, Camila
62Bouzas Álvarez, Antón
63Bouzas López, Inés
64Braxe Mendiá, Lino
65Brenlla Outeiro, Dina
66Bugallo Sánchez, Laura
67Busto Antelo, Luís Manuel
68Cabada Álvarez, Anxo
69Cabana Yanes, Dario Xóan
70Caeiro Martínez, Soledad
71Caeiro Sola, Mercedes
72Cal Atan, Xosé
73Cal Ogando, Marcos
74Calado Mayan, Xosé Lois
75Calero Prado, Xerome
76Calvelo Rozas, Lois
77Camaño Fandiño, Manuel
78Camaño Fandiño, Mónica
79Campo Domínguez, María Pilar
80Canitrot Trillo, Mª Xosé
81Cao Vázquez, Emilio
82Caride Correa, Felix
83Caride Correa, Manuel
84Carreira Varela, Ana María
85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
86Carril Vázquez, Paulo
87Carrillo Santiago, Bernardo
88Carro Suárez, Francisco
89Casal Rodríguez, Patricia
90Castedo Villar, José M.
91Casteleiro Borrego, Concepción
92Castro Berguer, Ricardo
93Castro Cao, Mari Carmen
94Castro Zas, Ángel M.
95Cañedo Sainz, Ernesto
96Cela Díaz, Rubén
97Chapela Santomé, Gonzalo
98Chaves Fariña, Olaia
99Cibeira Taboada, Pablo
100Cid Cabido, Xosé
101Collazo Castro, Xosé
102Comesaña Pampillón,Telmo
103Corbelle Rico, Eduardo
104Corralo Domonte, Esther
105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
106Correa Piñeiro, Duarte
107Costas Lorenzo, Alba
108Costoia Viqueira, Ana Belén
109Costoya Garea, Mª Xesús
110Costoya Mateo, José Carlos
111Cotobade Tombo, Carlos
112Couso Permuy, Javier
113Crego Rodríguez, Guillermo
114Cruces Artero, Concepción
115Cuadrado Caruncho, Ángeles
116Cuadrado Rey, Ana
117Cuevas Raposo, Luisa
118Cuevas Rodríguez, Esteban
119Darriba Calviño, Rosa María
120Darriba Fernández, Emilia
121de Castro García, Juan
122de Castro García, Manuel
123de Miguel Campos, Emilio
124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
125de las Heras Cores, Victor
126del Bosque Zapata, Henrique
127del Rio Iglesias, Erea
128Díaz García, Miguel
129Díaz Pérez, Yolanda
130Diéguez Vázquez, Lois
131Dios Martínez, José A.
132Diz Lago, Jurjo
133Doldán García, Xoan R.
134Domínguez Olveira Santiago
135Domínguez Olveira, Santiago
136Domínguez Rial, Manuel
137Durán Alonso, Emilia
138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
139Enjamio Carreira, Carlos
140Escobar Vidal, Fernando
141Esperón Fontán, David
142Estevez Álvarez, María
143Estévez Costa, Isabel
144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
146Fajardo Fariñas, Jesús
147Fandiño Rodríguez, Luz
148Felpeto Lagoa, Matilde
149Fernán-Vello, Miguel Anxo
150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
152Fernández Castro, Marta
153Fernández Castro, Martín
154Fernández Davila, Olaia
155Fernández Díaz, Sergio
156Fernández Fernández, Miguel Anxo
157Fernández Fernández. Sandra
158Fernández Gómez, Alexandra
159Fernández González, Fernando
160Fernández Leal, Carlos Ignacio
161Fernández Leal, Flor
162Fernández Leal, Francisco Javier
163Fernández Leal, José Luís
164Fernández Leal, María Ángeles
165Fernández Leal, María Cristina
166Fernández Leal, María Teresa
167Fernández Leal, Ramón
168Fernández Lores, Miguel Anxo
169Fernández Oliveira, Henrique
170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
171Fernández Piñeiro, Manuel
172Fernández Rodríguez, Constantino
173Fernández Rodríguez, Tirso
174Fernández Silva, Alberte
175Fernández Zunzunegui, Emilio
176Ferrín Brocos, Francisco Javier
177Figueroa Panisse, Adela
178Figueroa Vázquez, María Teresa
179Filgueiras Fachal, Paulo
180Fontes Moledo, Carlos
181Francés Rodríguez, Blanca
182Freijanes Rivas, Amalia
183Freitas González, Yolanda
184Freixeiro Álvarez, Xaquín
185Galocha Seivane, Luz
186Gamallo Lama, Patricia
187Gamborino Amaro, René
188Gándara Alonso, Angelina
189García Baró, Federico
190García Crego, Emilio
191García Crego, Xosé Manuel
192García Fernández, Javier
193García Fernández, Pablo
194García Negro, María Pilar
195García Negro, María do Carme
196García Novás, Victor
197García Pintos, Anxo Lois
198García Plata, Victor
199García Rivas, Xulio
200García Seoane, Angel
201García Suárez, Xenaro
202García Súarez, Xosé Alberto
203García Teijeiro, Antonio
204García-Rodeja Arribí, Carmen
205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
206Garrido Pan, María Esther I.
207Gefaell Chamochin, Blanca
208Gómez Álvarez, Miguel Angel
209Gómez Alén, José
210Gómez Pipas, Manuel
211Gómez Rozados, Alex
212Gómez Sanmartín, Alfredo David
213Gómez-Reino Varela, Antón
214González Lirio, Gutien
215González Lirio, Sainza
216González Blasco, Luís (Foz)
217González Garrido, Manuel
218González González, Segundo
219González López, Elisardo
220González López, Luís (Ferreiro)
221Gónzález Pazos, Aida
222González Vázquez, Ana
223González-Alegre, Alberto
224Gurría Porta, Julita
225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
226Harguindey Banet, Henrique
227Hermida García, Modesto
228Hernando Nuevo, Ignacio
229Huete Vales, Anxel
230Iglesias Fernández, Andrea
231Iglesias Nuñez, Pablo
232Janeiro Vilaboa, Juan
233Jiménez Casas, Cipriano Luís
234Jorquera Caselas, Francisco
235Lago González, Paula
236Lamas Baños, Álvaro
237Lamas Díaz, Roberto
238Landín Aguirre, Elvira
239Lareo Fernández, Ana
240Lareo Fernández, María
241Lareo Sánchez, Miguel Angel
242Le Gall, Raymonde
243Leal Fariña, Xosé
244Leira Sanmartín, Africa
245Lima Rodríguez, Elena
246Liméns Sexto, Sonia
247Lobeira Domínguez, Bieito
248López Vérez, Ana Belén
249López Bernardez, Xosé Carlos
250López Campos, María Eugenia
251López Carreira, Anselmo
252López Carreira, Xesús
253López Dobao, Antón
254López González, Alejandro
255López Martínez, Alberto
256López Martínez, Iago
257López Palacio, Martha
258López Paz, Gonzalo
259López Pazos, Celso X.
260López Pérez, Joám Francisco
261López Piquín, Rodrigo
262López Rodríguez, Anxo Benigno
263López Silva, José Antonio
264Lores Santacecilia, Francisco
265Losada Ruiz, José Luís
266Loures Taracido, Patricia
267Louzao Blanco, Rafael
268Louzao Rodríguez, Anxo
269Luca de Tena, Gustavo
270Lugrís Álvarez, Igor
271Maiz Vázquez, Bernardo
272Malvar Figueroa, Rafael
273Malvido Cabirto, Miguel
274Manuel Pinheiro, Xesús
275Marco López, Aurora
276Mareda Blanco, Xosé Ramón
277Marín Castro, Aitor
278Marino Amigo, Celsa
279Mariño Villanueva, Elena
280Martínez Diz, Lucía
281Martínez García, Consuelo
282Martínez González, Xurxo
283Martínez Martínez, Elena
284Martínez Pérez, César (Goldi)
285Martínez Pradeda, Alejandro
286Martínez Randulfe, Fernando
287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
289Maset Catalá, Mari Luz
290Méndez Díaz, Xosé Manuel
291Méndez Ferrín, Xosé Luis
292Méndez Gómez, Rosa Mª
293Milla González, Feliciano
294Miranda Paz, Ana
295Molina Raspal, Teresa
296Montilla Cancho, Juan Enrique
297Montoya Mateo, Xosé Carlos
298Morais Alvares, Carlos
299Mosquera Lorenzo, Cesar
300Moure Pereiro, Teresa
301Mourin González , María Teresa
302Mouriño Espiñeira, Karina
303Murado García, Miguel Anxo
304Navaza Rodríguez, Tareixa
305Neira López, Carmen
306Nieto Iglesias, Arturo
307Novoa Diéguez, Ana Mª
308Nuñez Ramos, José Ramón
309Nuñez Rodríguez, Carlos
310Núñez Vila, David
311Ocampo Pereira, Luisa
312Ojea Pérez, Antonio
313Ojea Pérez, Ignacio
314Otero Fernández, Serafín
315Outeiro Baamonde, Carlos
316Ozores Peixoto, Araceli
317Pahino Vázquez, José Antonio
318Pahino da Silva, Catalina
319Parada Fernández, Celso
320Páramo Jáudenes, Cristina
321Parcero Rodríguez, Enrique
322Paz Canalejo, Xabier
323Pazo Blanco, Ana
324Pazos Martínez, Mónica
325Peixoto Losada, Carlos
326Pequeño González, Mirta
327Pereira Carballo, Aurichu
328Pereira González, Dionísio
329Pereira Pereiro, Francisco Javier
330Pereira Pereiro, Pilar
331Pereira Varela, Ana
332Pereira de la Torre, Evaristo
333Pereiro Castro, Rafael
334Peres Pena, Alexandre
335Pérez Abeledo, Arturo
336Pérez Castrillo Lois
337Perez Castrillo, Lois
338Pérez Correa, Rubén
339Pérez Costas, Fernando
340Pérez Dávila, Xabier
341Pérez Fernández, Angel Celestino
342Pérez Fernández, Helena
343Pérez Fernández, Raquel
344Pérez Garrido, María Isabel
345Pérez Gonda, Diego
346Pérez Igrexas, Xabier
347Pérez Pintos, Manuel
348Peña Rey, Manuel
349Peña Rey, Manuel
350Peña, Xico (Xico de Carinho)
351Pillado Lista, Rafael
352Pillado Maior, Francisco
353Pintado Valverde, Xosé
354Piñón Paz, Sergio
355Ponte Santasmarinas, Laura
356Pontón Mondelo, Ana
357Porteiro García, María Xosé
358Portero Arnáiz, Pablo
359Portomeñe Pérez, Carlos
360Posada Fernández, Celso
361Pousa Lucio, Xoán Manuel
362Pousa Rodríguez. Gloria
363Prada Rodríguez, Inácio
364Presa Suárez, Guillermo
365Presas Bergantiños, Noa
366Prieto Álvarez, Julián
367Prieto Estévez, María Coral
368Prieto Traveso, Mónica
369Quijano Medín, Ángel Félix
370Quintans López, Rebeca
371Quinteiro Araújo, Paula
372Quinteiro Núñez, Miguel A.
373Quintillan Nuñez, Laura
374Quintillan Nuñez, Marina
375Quiroga, Santiago
376Rabuñal Corgo, Henrique
377Reaño Martínez, Soledad
378Rego Candamil, Néstor
379Regueira Pérez. Marcos
380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
382Rey Piñeiro, Juan Carlos
383Riaño Roa, Miguel
384Rico Boquete, Pilar
385Rivas Alonso, Silverio
386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
388Rodil Fernández, Olalla
389Rodríguez Baixeras, Xavier
390Rodríguez Bermúdez, Xavi
391Rodríguez Cabanas, Antonio
392Rodríguez Cacharrón, Begoña
393Rodríguez Cagiao, Roi
394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
396Rodríguez Castro, Afonso
397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
398Rodríguez Feixóo, José Luís
399Rodríguez Fernández, Miriam
400Rodríguez García, María
401Rodríguez Gesto, Isolina
402Rodríguez Iglesias, María Salomé
403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
405Rodríguez Sánchez, Francisco
406Rodríguez Suárez, Rafael
407Rodríguez Veloso, Francisco
408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
409Rojas López, Paula
410Rolland Etchevers, Eduardo
411Román González, Modesto
412Romero Falque, Xosé Lois
413Rosi Decena, Hortensia
414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
415Rubido Álvarez, Antón
416Ruiz Vázquez, María José
417Rumbo Mosquera, Jaime
418Sáenz Castro, Cesar
419Safa, Mohamed
420Sampedro Ojeda, Francisco
421Sánchez García, Antón
422Sánchez García, Anxo
423Sánchez Reboredo, Pilar
424Santiago Álamo, Aarón Manuel
425Santiago Soutullo, Mercedes
426Santos Cabanas, Xosé Luís
427Santos Pérez, Antóm
428Santos Queiruga, Carmen
429Santos Suárez, Xohan
430Sarmiento Solla, Ramón
431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
432Seixo Fernández, Suso
433Seixo Lado, Xosé Ignacio
434Senra Rodríguez, Lidia
435Serantes Cuiña, Marta
436Serrapio Amil, María Isabel
437Sobral Fernández, Luciano
438Solla Covelo, Ignacio
439Solla Fernández, Eva
440Solla Fernández, Eva
441Solla Lago, Xosé Carlos
442Soneira Veiga, Alberto
443Suárez Canal, Alfredo
444Suárez Fernández, Jorge Suárez
445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
446Suárez Vicente, Toia
447Taboada Pérez, María Carmen
448Tato Fontaiña, Antonia
449Teasley, Cathryn
450Teijeiro Gato, Mercedes
451Toba Girón, María Xesús
452Toba Girón, Xabier
453Traba Díaz, Amada
454Valadares Ocampo, Óscar
455Valmaseda Pantoja, Jesús
456Vaqueiro Foxo, Vitor
457Varela Neira, María José
458Varela Rodríguez, Ruth
459Varela Seijo, Adrián
460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
461Vázquez Maseda, María Teresa
462Vázquez Pillado, Teresa C.
463Vázquez Vázquez, Guillerme
464Velasco Souto, Carlos F.
465Vicente González, Xulio
466Vidal Capón, Andrés
467Vidal Conde, María
468Viéitez Alonso, Henrique
469Vilalba Seoane, Isabel
470Vilas Alonso, Alberto
471Vilaverde Pego, Eva
472Villafafila Deza, María Jesús
473Villanueva Domínguez, Carlos
474Villar Sanjurjo, Javier
475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
476Viqueira Sende, Xosé Manuel
477Vizoso Amado, Lucía
478Viñas Otero, Isabel
479Xestoso González, Manuel
480Zayas Delgado, Mª Isabel
APOIOS INDIVIDUAIS
481A
482ABAD FRA ANA
483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
486ÁNGULO
487ÁNGULO
488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
491Abad Abad, Juan Carlos
492Abad fra antonio
493Adelaida Abad Isla
494Adrián Rodriguez Bravo
495África Leira Sanmartín
496Alba Fidalgo
497Alba Inés Pé Sánchez
498Alberto Covelo Lago
499Alejandro González Diaz
500Alejandro González Diaz
501Alejandro López Regueiro
502Alícia Lorenzo Faro
503Alonso Castro Maria
504Alonso Castro, Maria Paz
505Alonso Pérez Paloma
506Alonso Pérez Paloma
507Alonso da Costa José Benito
508Alonso da Costa José Benito
509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
511Álvarez Núñez María Sabela
512Álvarez Paz, María Jesús
513Álvarez libres xabier
514Alvarez santamarina nieves
515Alvite Alvite Paula
516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
517Amaro Caamaño Antonio
518Amaro Caamaño Pilar
519Amieiro López Alejandro
520Ana Arellano
521Ana María Montero Borrazás
522Ana Rosa Sebio Peña
523Ana Vanesa Calvo De Jesus
524Ana Vidal Fungueiriño
525Ana ferreiro sanchez
526Andina Penabad, Antonio
527Andrés Luca López
528Andrés Omeñaca Bellón
529Angel Ignacio grilo varela
530Angel Lage Rivas
531Ángela Fraga María
532Angueira Gómez José Alberto
533Antón García Fermández
534Antonio Díaz Otero
535Antonio Domínguez, Marta
536Antonio Gómez perez
537Antonio Taboada
538Antòn Àlvarez
539Antòn Àlvarez Pe
540Anxo Romero Louro
541Anxo sendon lago
542Aragundi Castro Carlos
543Arenas Barreiro Xose Lois
544Ares Touriño, Milagros
545Armas Castro Santiago
546Arroyo Estevez M Carme
547Asunción Méndez sande
548Asunción Veloso Peaguda
549Atanasio Iglesias,Ernesto
550Avila Alonso Alejandro
551BARAHONA EDE SOFÍA
552BEIRO RODRIGUEZ PILAR
553Banhos Campo Alexandre
554Barbosa Sánchez Julia
555Bargiela Domínguez, Xoán
556Barral Gil marcos
557Barreiro Germade,M. Isabel
558Barreiro López, Manuel
559Barreiro Martínez Odilo
560Barreiro Neira, Carmen
561Barreiro Solla Angel Herminio
562Barreiro Viñas, Adrián
563Barreiro Viñas, Brais
564Barreiro Viñas, Brais
565Barxa Alvarez, Nemèsio
566BautistaFernández Hortensia
567Beatriz Rey
568Beatriz Varela
569Becerra Martinez Milagros
570Becerra Martinez Milagros
571Begoña Fontenla Alonso
572Begoña Fontenla Alonso
573Bernardo Rodrigues Nunes
574Blanca Caamaño Gonzalex
575Blanco Calvo Manuel
576Blanco Domínguez Isabel
577Blanco Monteiro Begoña Cristina
578Bouzó Fernández, Ánxeles
579Bouzó Fernández, José
580bouzon besteiro consuelo
581Brais alvarez lopez
582Branco Ansoar, Carlos
583Branco Buxán, Xosé Ramón
584Bret Franco, Carolina
585Bugalho Sánchez, Laura
586CASTRO,ANA
587CES RIOBOO Guadalupe
588CES RIOBOO Guadalupe
589ca
590Caamaño Casas Matilde
591Caamaño Villar Manuel Francisco
592Cabanas Chedas Daniel
593Cal Martínez, Rosa
594Calero Prado, Xerome
595Calviño Baleares Virginia
596Calvo Mosquera, Mar
597Camaño gestado rafael
598Camaño gestado rafael
599Cambeiro Cives, lois
600Cambrón Infante, Ascensión
601Campos Dorado Francisco
602Campos Sáez, Enrique
603Canceas Lemos Benito M.
604Candal Varela Juan Manuel
605Cao Novo Regina
606Carames Casal, Maria Teresa
607Carballa Alonso, Xan
608Carballal Lopez, Vicente Manuel
609Carballo Davila Dolores
610Caride Pascual Alfonso
611Caride Pascual Alfonso
612Carlos Lagarón Gómez
613Carme Tallón Alvarez
614Carmen Cruces Artero
615Carmen Meilán
616Carmen Oliva Muro
617Carmen Oliva Muro
618Carmen Salgado Martínez
619Carmen Salgado Martínez
620Carmen Salgado Martínez
621Carmen remuñan Martínez
622Carmen salgado
623Carmen soto Álvarez
624Carnero Gómez Carmen
625Carnero Gómez Carmen
626Carral Corbacho
627Carral Corbacho
628carrillo santiago bernardo
629Casado Rodríguez, Ramón
630Casas Rodrigues, Joám
631Castro Castro Anton
632Castro Torres, Leticia
633Castro Zaera Marta
634Castro Zahera Madó
635Castro, Gonzalo
636Cebey Olveira Carlos
637Cebey Olveira Carlos
638Celso Diaz León
639Centeno Paradela Rubem
640César Vila, Manuel
641Cid García Ariadna Iris
642Conchi Alvarez Magdalena
643conchilloria
644Conde conde xaime
645Cossini Benchimol Ignacio Esteban
646Costoia Garea, María Xesús
647Cota Muñiz Isabel
648Cotelo Botana Margarita
649Couto Gómez Alfredo Ramón
650Covelo Lago Xoán Alberto
651Covelo Lago Xoán Alberto
652Crespo Santiago, Xosé Carlos
653Cristina Amor Faya
654cristina Guerreiro Peralba
655Cristina Lestegás Pérez
656Cristina Monzo Garcia
657Cruces Artero María Asunción
658Cruces Artero, María Jesús
659Cruces Artero, María Jesús
660Cruz Márquez López
661Cuquejo Alonso Sandra
662Curiel Fernandez, Manuel
663DIniz Carlos Obdulia
664Daniel Rio
665Daniel Rodriguez Queijas
666David Otero
667De Lucas Lema Gonzalo
668de la Herrán Lojo, Inmaculada
669delfina meire dorado
670Delio García Represas
671Diaz Alvarez Jaime
672Diaz Cuerpo teresa
673Diaz Cuerpo teresa
674Díaz Rifón, Yiyo
675Dieguez raposeiras jesus oscar
676Dios Diz, Xosé María
677Docampo Paradelo Manuel
678Docampo Paradelo, Gustavo
679Dolores Outeiral Souto
680dolores patiño iglesias
681Domínguez Domínguez Marta
682Domínguez López Adolfo Antonio
683Domínguez López Adolfo Antonio
684Dores Fernandez Abel
685Dorotea Martínez
686Eduardo Rodríguez Cunha
687Eire García Cid
688Eiroa de la Puente, Lourdes
689Eiroa de la Puente, Lourdes
690Elena Pedreira Gomez
691Elke Lamek C H tv tv
692Enrique Parcero Rodríguez
693Enrique Parcero Rodríguez
694Erea Estévez Campos
695Ernesto Atanasio Iglesias
696Estévez Lorenzo Rosa
697Etxaniz Zirrilla
698eustaquio puga muñoz
699Everilda Pedrosa Freire
700FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
701FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
702FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
703Faza Diéuez Isaura
704Félix Caride Corres
705Fernández Bello, Xan
706Fernández Carracedo Sonia María
707Fernández Castro Montse
708Fernandez Gonzalez Fernando
709Fernández Iglesias, Xesús X.
710Fernandez Lareo Begoña
711Fernández López Laura
712Fernández Paz, Patricia
713Fernández Pazo Noa
714Fernandez Picos Isabel
715Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
716Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
717Fernandez Rodrigo borja
718Fernández Varela Luis
719Fernández Veloso, Xela
720Fernández garaia ixa
721fernandez vilela soledad
722Fernando
723Fernando Concheiro Abal
724Fernando Fernandez Gozalez
725Fernando Izquierdo PéreZ
726Fernàndez Pena Isabel
727Ferreiro Currás
728Ferreiro Diaz, Lola
729Ferreiro Vidarte Mariam
730Fidalgo Joga Raquel
731Fiz Fernandez Perez
732Fontecha Vázquez, Jose Luis
733Fraga Pérez, Xosé Manuel
734Fraguela seoane manuela
735Francisca Vazquez
736Francisco Chivite Mosquera
737Francisco González Olveira
738Francisco Veiga
739Francisco Xavier Salgado García
740Françoise gauthier
741Freire Bargados, Eduardo
742Fresenga Araujo, Cintia Micaela
743GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
744Galocha Seivane, Anxos
745Galocha, Luz
746García Abalo Inmaculada
747Garcia Castro, Vicente
748Garcia Martin, Teresa
749Garcia Pereiro, Pilar
750García Soto María Antonia
751Garcia Vasques, X. Carlos
752Garcia Vázquez, X. Carlos
753garcía mosquera, elvira
754Gil Nieto, María Luisa
755Ginzález Martínez, Rosa
756Girau Alonso, Amelia
757Girau Alonso, Amelia
758Gloria docampo corral
759Gómez Álvarez, Xurxo
760Gómez García Carme
761Gomez Gomez Maria Luisa
762González Campo Agustín
763González Campo Xoán Carlos
764González Gnzález Xusta
765González González Xusta
766González Lagarón M.Luisa
767González Lamas berta
768González Losada Xose Ramón
769González Miguéns, Roberto
770González Pardo Sabela
771Gonzalez Penha Diego
772González Rodriguez, Francisco Manrique
773González Vázquez, Xosé lois
774González da Silva, Teresa
775González peña Ross
776González tesan José Ramón
777González, García . Pilar
778GonzálezGonzález Xusta
779Gonzalo Seoane, Margarita
780Gonçalves Devesa Mónica
781GrandeGrandeM.Anunciación
782Graña Eiras Puri
783Guimerans Fernandez, Miguel Angel
784Gutiérrez Estoa Federico X.
785Hermida Rivas, Consuelo
786Hermo Somoza, Chelo
787Hervada Pérez, Enrique
788Hipólito Rodríguez González
789Hortensia Arcos Fernández
790IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
791Ignacio Alvarez martinez
792Ignacio Esteban Cossini Benchimol
793Irene Calvo Mosquers
794Irene de Castro Graña
795Iris López Mūller
796Isabel Mouriño Chas
797Isabel Piñeiro Cabalo
798J Ignacio Jorganes Echezarreta
799Javier iglesias ramos
800Jesus miguez
801Jesus perez moreda
802Joám Luís Ferreiro Caramês
803Jorge Valladares Vaquerl
804José Luis Burón Eiras.
805Jose Antonio Requeijo Diaz
806José Felipe Aragunde Galiñanes
807José Francisco Fernández Méndez
808José Goicoa Otero
809José Goicoa Otero
810José González Alonso
811José Ramón González tesan
812Jose Sánchez docon
813José Suárez Colmenero
814Josefa Lago Vazquez
815Juan Jose Lampon Rego
816Julio Iglesias Corchero
817justo navarret mon
818Lagarón GOMEZ EMILIO
819Lago Vargas Constantino
820Lamazza Torres, María
821Laura Pérez Durán
822Laura spínola Conde
823Leandro sergio cossini benchimol
824Ledo Andión, Margarita
825Ledo Andión, Margarita
826Ledo Menezes, Patricia
827Leira Sanmartín África
828Leiro Alvarez Luis
829Leirós Gude Xosé Lois
830Lelievre Houiseau Gerarf
831Lema Bendaña, José Ramón
832Lidia Fariña Piñeiro
833Lidia Fariña piñeiro
834Lillo Pichel Teresa
835Lois Mosquera Mariña
836Lois Mouriño Couto
837Longo Fernandez, Ana
838Longueira Gómez, Mariña
839López Acosta Manuel
840López Caamaño Virtudes
841López Carreira, Anselmo
842López Fernández Carmen
843Lopez Garcia Elvira
844Lopez Garcia Elvira
845López Gómez, Matilde
846López González Tomás
847López Lires Laura María
848López López Fernando
849López López Mercedes
850López Rego, Beatriz
851López Vilas Esmeraldo
852López Vilas Esmeraldo
853Lorenzo Castiñeiras Bibiana
854lorenzo fernández,herminio
855Lourdes Vila Amarelle
856Louzao Rodrígurz, Xoán
857Luaces Pulpeiro Antonio
858Luca López, Andrés
859Lucia Alvarez Alvarez
860Lucía González Docampo
861Luisa Abad Abad
862Luz Amigo Martinez
863M ADELA Garcia Fernandez
864M. Cristina Fernández Davila
865M. José Banga Rodríguez
866MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
867MARIA JOSE FRIAS ROMAN
868Maio Lago Antonia
869Maite Crespo Abelleira
870Manú Gallego Rodríguez
871Manuel Angel Ricón Reguera
872Manuel Esperante Ces
873Manuel García Vazquez
874Manuel García Vazquez
875Manuel García Vazquez
876Maquieira Gómez, Patricia
877Mar Gómez Tapia
878Mar Gómez Tapia
879Mara Jesús González González
880Marcial Dieguez Dieguez
881Marcos Miguel González Campo 76994698j
882María Esther Crespo Iglesias
883María Jesús Juanatey Malvarez
884María Jesús Juanatey Malvarez de
885Maria Jose Garcia Gomez
886María Luz López Grande
887Maria Luz Maset Catalá
888Maria Perfecta Carballo Pidre
889María Piñeiro Pérez
890María Portela Vázquez
891María Salvado López
892María Salvado López
893María Xosé Canitrot Trillo
894María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
895María del Rosrio Faraldo Rodríguez
896Maribel Tato Sánchez
897Marina Galiana Ocaña
898Marisa Andrade Pérez
899Marisa Riesco Prieto
900Mariñi Lopez Anxela
901Mariño Baamonde Ana Isabel
902Mariño Varela Xose
903Marta Elena Cacheda Pérez
904Marta Gil Paramos
905Marta Pérez Testa
906Martha Antuña Gallego
907Martín Arce Rodríguez
908Martinez Gil María Sara
909Martínez Gude Rita
910Martínez Rubio Alberto
911Matilde Gonzalez Gomez
912Matilde Mateos Reinoso
913Matilde Mateos Reinoso
914Mato Alborja, José
915Mato Fernández, M. Soledad
916Mercedes Otero Iglesias
917Migue Mastrapa cruz
918Miguel Angel Revalderia Becerra
919Miguel mastrapa cruz
920Miro
921Mirón García, Xulia
922Moldes Casal Eva
923Montero Borrazás, Mónica
924Monteso Fernandez Raquel
925morais moran olga
926Moral Vila, Jorge del
927Morales Gorría, María José
928Mosquera Estevez david
929Mouriño Couto, Lois
930Muiños Gonzalez Xose
931Nacho Jorganes Echezarreta
932Neira Abuin Emilio
933Neves Amado Señaris
934Nieves García Lorenzo
935Nieves Gil Rodal
936Nieves de becerra Gil
937Nogueira Meixe, Xaime
938Novo Arrojo Tereixa
939Ofelis Chicote
940Ojea Rodriguez Juan Carlos
941ojea rodriguez juan carlos
942Olga Alvarez Magdalena
943Otero Castuera María del Carmen
944Otero Montoto Andrea
945Outeiro González Xosé Antón.
946PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
947Pablo Prado Fernández
948Pablo Sanjurjo López
949Paco Viturro Abeixón
950Paradela Hernández Helena
951Pardo Millor Beatriz
952Pardo Pérez Fernanda
953Pazo Blanco Ana María
954Pazo Maside Marta
955Pazo Maside Rosalía
956Pedreira Mirás, Xosé Antón
957Pedreira Sánchez, X. Carlis
958Pena Buceta, Xosé Lois
959Pepa Baamonde García
960Pepa Baamonde García
961Pereira Rivas Teresa
962Pereira Gondar, David
963Pereira Pereiro, Pilar
964Pereiro Saavedra, Pilar
965Pérez Blanco, María del Rosario
966Pérez Coto, Rodrigo
967Pérez González María de Lourdes
968Pérez González, María de Lourdes
969Pérez Lijó, Pilar
970Pérez Lijó, Pilar
971Pérez Orge Cecilia
972Pérez Orge Cecilia
973Perez Rey Manuel
974Perez vacas balbino
975Peña Diaz Francisco Xabier
976Peña Hernández, Carmen
977pilar sotelino couñago
978Pillado Salgado, Araceli
979Pintos Barreiro, Pura
980Pisos Otero Silvia
981Piñeiro Lema, María Jesús
982Polvorinos Pérez teodoro
983Ponte Miramontes, María Dolores
984Ponte barreiro juan ramon
985Pousa Lucio, Xoan Manuel
986Prado Cores, Montse
987Queiruga Méndez, Rosa Mª
988Quijano Medín, Ángel Félix
989Quijano Ocampo, Viana
990Quintas Fortes Francisco Manuel
991Quintas Fortes, Francisco M.
992Quinteiro Rendo, Rosa
993RIOS CIDRÁS, XOSE
994Ramallo, Fernando
995Ramón J. Varela Puig
996Ramón J. Varela Puig
997Ramona Barrio Rodriguez
998Ramos Rodríguez, Perfecto
999Raquel Chao Rodrez
1000Raúl Galego
1001Remuñán López, Teresa
1002Rey Piñeiro, Manuela
1003Rey Piñeiro, María
1004Rial Rubio Manuel
1005Rial Rubio Manuel
1006Rial Rubio Mario
1007Rial midon, belen
1008Ricardo Rodríguez bolaño
1009rio fra maria ofelia
1010Rita Martínez Gude
1011Rita Naveira Roel
1012Roberto López L.
1013Roberto cabaleiro
1014Rodríguez Álvarez, Ana Paula
1015Rodríguez Álvarez, Brais
1016Rodríguez Aparicio Amparo
1017Rodríguez Cabana, Celestino
1018Rodríguez Cabana,Celestino
1019Rodríguez Dieguez Jesus
1020Rodríguez Fernández, Xavier
1021Rodríguez Fernàndez Míriam
1022Rodríguez González Hipólito
1023Rodriguez Gonzalo, Ruth
1024Rodriguez Muñoz, Esthee
1025Rodríguez Rivera Catonio
1026Rodríguez Rodríguez Lurdes
1027Rodríguez Silvar, Carlos
1028Rodriguez Vila Xacobr
1029Rodriguez Villar Inma
1030Román García Xosè Henrique
1031Romero Barreiro Lola
1032Rosa Estévez Álvarez
1033Rosa Salamanca
1034Rosado Rendón Elvira
1035Rosario Alvarez Gundin
1036Rouco Llanderrozas Gloria
1037Rouco Llanderrozas Xerman
1038Rouco Llanderrozas Xerman
1039Ruben Mateos Lopez
1040Sabela Fraga Costa
1041Sabela Pérez Iglesias
1042Saians Torrado, Xosé
1043samartino murias dolores
1044Sampedro Martínez, Pilar
1045Sanchez Luces Victoria
1046Sanchez Mancebo, Montserrat
1047Sanchez fernandez Antón
1048Sanisidro Vázquez, Elisa
1049Sanluís Sánchez, Agustín.
1050Santiago Perez Poza
1051Santiago rodriguez
1052Sebio Peña Ana Rosa
1053Sebio Peña, Francisco
1054Senra Rodriguez Lídia
1055Sofía González Peña
1056Sol Beiroa Troiteiro
1057Soledad López Facal
1058Soledad Vázquez Ansede
1059Soledad sebio Peña (Marisol)
1060Solla martin Andrés
1061Soraya paralela
1062Suanzes Felicia
1063Suárez Carnota Ignacio
1064Sueiro Benavides Angeles
1065Sumavielle Rodríguez Marcos
1066Susana Alberti
1067Susana Regueira Garcia
1068Susana Trelles
1069Susavila Cajaraville Francisco
1070Suso Vázquez González
1071Suso Vàzquez González
1072Tano Guerra Garcia
1073Tareixa Ledo Regal
1074Tato Bello, Leopoldo
1075Teijeiro Gato, Mercedes
1076Tembra Picon Antonio
1077Teresa Martínez OCaña
1078Tourís Fajardo, Avelino
1079Touriño García rosario
1080Trigo Arcos, María Esther
1081Trigo Lorenzo, María Carmen
1082Ulla Otero Miguel Angel
1083VAZQUEZ CASTRO CARLOS
1084Valverde Nacho
1085Varela Nogueiras M Luísa
1086Vasco Lopez, maria belen
1087Vasques Varela Aida
1088Vazque xil carlos
1089Vazquez Lozano Vicente
1090Vazquez Armellini Parricia
1091Vázquez García, Camilo
1092Vazquez Lozano Vicente
1093Vazquez Varela Verónica
1094Veiga Buxán Xesús
1095Veiga alvarez francisco javier
1096Veiguela Reigosa Marta
1097Veiguela Reigosa Marta
1098Veloso Troncoso Santiago
1099Veloso Troncoso Santiago
1100Vicente Alvarez Marina
1101Victoria Bernardez Alvarado
1102Victoria Bernardez Alvarado
1103Vidal Vidal, ANXO
1104Vide González, Ismael
1105Vieites Santos, Xaquín
1106Vigil Ortega, Berta
1107Vila Amarelle Rosa Maria
1108Vilariño varela josé Braulio
1109Vilas Vicente, Raquel
1110Villar Rosende Teresa
1111Villegas Andrino, Mercedes
1112Viñas Otero, Isabel
1113VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
1114Vàzquez Arias Rodrigo
1115Xabier Méndez
1116Xabier Méndez
1117Xabier Rodriguez Villa
1118Xaime Toxo
1119Xaime conde conde
1120Xerardo Rodríguez Arias
1121Xesús Domínguez
1122xoan soto
1123Xosé Agapito Romeiro Barreiro
1124Xosé Deira Triñaned
1125Xose Fernández Piñeiro
1126Xosé Lois Vilar Rodríguez
1127Xosé Manuel Méndez Pérez
1128Xose Ramón González Losada
1129Xose Ramón González Losada
1130Xosé Ramón Maseda Blanco
1131Xosefa Sanchez
1132Xosefa sanchez souto
1133Xosefina Ferrás Sexto
1134Zabala Iglesias, Uxío
APOIOS DE COLECTIVOS
1135A Nova Peneira
1136Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
1137Asemblea Republicana de Vigo
1138Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
1139Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
1140Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
1141Asociación Cultural Millo Verde
1142Asociación Cultural O Castro (Vigo)
1143Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
1144Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
1145Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1146Associaçom cultural Xebra (Burela)
1147Carlos César Touza García
1148Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
1149Centro Social Faísca (Vigo)
1150Centro Social Madia Leva (Lugo)
1151Chao psrs
1152Coletivo TransGaliza
1153Domínguez López Adolfo
1154Fundación Artabria (Ferrol)
1155Fundación Galiza Sempre
1156Fundación Moncho Reboiras
1157Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
1158José Felipe Aragunde Galiñanes
1159José Felipe Aragunde Galiñanes
1160MercedesZas
1161Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
1162Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1163O Facho, Agrupaçon Cultural
1164rio fra maria ofelia
1165santos soto marco antonio
1166X. Carlos Garcia Vázquez
1167Xose Manuel Alban lage

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook