DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

  Apoios recadados

  #Nome
  PRIMEIROS APOIOS
  1Abal López-Valeiras, Mercedes
  2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
  3Abraldes Fernández, Xerardo
  4Acuña Mella, Victor M
  5Alaniz González, Susana Beatriz
  6Alfaia Caride, Arantza
  7Alonso Alcalde, Pablo
  8Alonso Fernández, María
  9Alonso Fernández, Pedro
  10Alonso López, Aloia
  11Alonso Manzanares, Luís Manuel
  12Alonso Pereira, Alberte
  13Alonso Pérez, Xabier
  14Álvarez Cáccamo, Celso
  15Álvarez Cáccamo, Alfonso
  16Álvarez Cáccamo, Xosé María
  17Álvarez Chamosa, Ana María
  18Álvarez Fernández, Yolanda
  19Alvite Gándara, Valentín
  20Amaro Camaño, Braulio
  21Amigo Martínez, Luz
  22Amil Permuy, Fran
  23Amoedo López, Gonzalo
  24Angueira Viturro, Anxo
  25Angustia Gómez , Vanessa
  26Ansede Estraviz, Alberte
  27Antón Pedreira, Xosé
  28Araújo López, Olaf
  29Araujo Melón, Francisco
  30Arias Curto, Antón
  31Armas García, Celia María
  32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
  33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
  34Badawi, Fayez
  35Bará Torres, Luís
  36Barahona Martín, Magdalena
  37Barciela Varela, Isaura
  38Barreiro Antón, Iria
  39Barreiro Felpeto, Aldo
  40Barreiro Felpeto, Bruno
  41Barreiro Felpeto, Lidia
  42Barreiro López, Manuel
  43Barreiro Martínez, David
  44Barreiro Martínez, Sonia
  45Barreiro Rodríguez, Concepción
  46Barreiro Rodríguez, Xacinto
  47Barros Suárez, León
  48Barxa Álvarez, Nemesio
  49Baz Rodríguez, Noemí
  50Beiras Cal, Antón
  51Beiras Torrado, Carme
  52Beiras Torrado, Xosé Manuel
  53Beiroa Otero, Iria
  54Bellón Martínez, Leticia
  55Benítez Fernández, Uxío
  56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
  57Blanco Domínguez, Isabel
  58Blanco Pérez, Miguel
  59Bonet Sole, Ana
  60Borines Fernández, José Luís
  61Bossa Pereira, Camila
  62Bouzas Álvarez, Antón
  63Bouzas López, Inés
  64Braxe Mendiá, Lino
  65Brenlla Outeiro, Dina
  66Bugallo Sánchez, Laura
  67Busto Antelo, Luís Manuel
  68Cabada Álvarez, Anxo
  69Cabana Yanes, Dario Xóan
  70Caeiro Martínez, Soledad
  71Caeiro Sola, Mercedes
  72Cal Atan, Xosé
  73Cal Ogando, Marcos
  74Calado Mayan, Xosé Lois
  75Calero Prado, Xerome
  76Calvelo Rozas, Lois
  77Camaño Fandiño, Manuel
  78Camaño Fandiño, Mónica
  79Campo Domínguez, María Pilar
  80Canitrot Trillo, Mª Xosé
  81Cao Vázquez, Emilio
  82Caride Correa, Felix
  83Caride Correa, Manuel
  84Carreira Varela, Ana María
  85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
  86Carril Vázquez, Paulo
  87Carrillo Santiago, Bernardo
  88Carro Suárez, Francisco
  89Casal Rodríguez, Patricia
  90Castedo Villar, José M.
  91Casteleiro Borrego, Concepción
  92Castro Berguer, Ricardo
  93Castro Cao, Mari Carmen
  94Castro Zas, Ángel M.
  95Cañedo Sainz, Ernesto
  96Cela Díaz, Rubén
  97Chapela Santomé, Gonzalo
  98Chaves Fariña, Olaia
  99Cibeira Taboada, Pablo
  100Cid Cabido, Xosé
  101Collazo Castro, Xosé
  102Comesaña Pampillón,Telmo
  103Corbelle Rico, Eduardo
  104Corralo Domonte, Esther
  105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
  106Correa Piñeiro, Duarte
  107Costas Lorenzo, Alba
  108Costoia Viqueira, Ana Belén
  109Costoya Garea, Mª Xesús
  110Costoya Mateo, José Carlos
  111Cotobade Tombo, Carlos
  112Couso Permuy, Javier
  113Crego Rodríguez, Guillermo
  114Cruces Artero, Concepción
  115Cuadrado Caruncho, Ángeles
  116Cuadrado Rey, Ana
  117Cuevas Raposo, Luisa
  118Cuevas Rodríguez, Esteban
  119Darriba Calviño, Rosa María
  120Darriba Fernández, Emilia
  121de Castro García, Juan
  122de Castro García, Manuel
  123de Miguel Campos, Emilio
  124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
  125de las Heras Cores, Victor
  126del Bosque Zapata, Henrique
  127del Rio Iglesias, Erea
  128Díaz García, Miguel
  129Díaz Pérez, Yolanda
  130Diéguez Vázquez, Lois
  131Dios Martínez, José A.
  132Diz Lago, Jurjo
  133Doldán García, Xoan R.
  134Domínguez Olveira Santiago
  135Domínguez Olveira, Santiago
  136Domínguez Rial, Manuel
  137Durán Alonso, Emilia
  138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
  139Enjamio Carreira, Carlos
  140Escobar Vidal, Fernando
  141Esperón Fontán, David
  142Estevez Álvarez, María
  143Estévez Costa, Isabel
  144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
  145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
  146Fajardo Fariñas, Jesús
  147Fandiño Rodríguez, Luz
  148Felpeto Lagoa, Matilde
  149Fernán-Vello, Miguel Anxo
  150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
  151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
  152Fernández Castro, Marta
  153Fernández Castro, Martín
  154Fernández Davila, Olaia
  155Fernández Díaz, Sergio
  156Fernández Fernández, Miguel Anxo
  157Fernández Fernández. Sandra
  158Fernández Gómez, Alexandra
  159Fernández González, Fernando
  160Fernández Leal, Carlos Ignacio
  161Fernández Leal, Flor
  162Fernández Leal, Francisco Javier
  163Fernández Leal, José Luís
  164Fernández Leal, María Ángeles
  165Fernández Leal, María Cristina
  166Fernández Leal, María Teresa
  167Fernández Leal, Ramón
  168Fernández Lores, Miguel Anxo
  169Fernández Oliveira, Henrique
  170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
  171Fernández Piñeiro, Manuel
  172Fernández Rodríguez, Constantino
  173Fernández Rodríguez, Tirso
  174Fernández Silva, Alberte
  175Fernández Zunzunegui, Emilio
  176Ferrín Brocos, Francisco Javier
  177Figueroa Panisse, Adela
  178Figueroa Vázquez, María Teresa
  179Filgueiras Fachal, Paulo
  180Fontes Moledo, Carlos
  181Francés Rodríguez, Blanca
  182Freijanes Rivas, Amalia
  183Freitas González, Yolanda
  184Freixeiro Álvarez, Xaquín
  185Galocha Seivane, Luz
  186Gamallo Lama, Patricia
  187Gamborino Amaro, René
  188Gándara Alonso, Angelina
  189García Baró, Federico
  190García Crego, Emilio
  191García Crego, Xosé Manuel
  192García Fernández, Javier
  193García Fernández, Pablo
  194García Negro, María Pilar
  195García Negro, María do Carme
  196García Novás, Victor
  197García Pintos, Anxo Lois
  198García Plata, Victor
  199García Rivas, Xulio
  200García Seoane, Angel
  201García Suárez, Xenaro
  202García Súarez, Xosé Alberto
  203García Teijeiro, Antonio
  204García-Rodeja Arribí, Carmen
  205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
  206Garrido Pan, María Esther I.
  207Gefaell Chamochin, Blanca
  208Gómez Álvarez, Miguel Angel
  209Gómez Alén, José
  210Gómez Pipas, Manuel
  211Gómez Rozados, Alex
  212Gómez Sanmartín, Alfredo David
  213Gómez-Reino Varela, Antón
  214González Lirio, Gutien
  215González Lirio, Sainza
  216González Blasco, Luís (Foz)
  217González Garrido, Manuel
  218González González, Segundo
  219González López, Elisardo
  220González López, Luís (Ferreiro)
  221Gónzález Pazos, Aida
  222González Vázquez, Ana
  223González-Alegre, Alberto
  224Gurría Porta, Julita
  225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
  226Harguindey Banet, Henrique
  227Hermida García, Modesto
  228Hernando Nuevo, Ignacio
  229Huete Vales, Anxel
  230Iglesias Fernández, Andrea
  231Iglesias Nuñez, Pablo
  232Janeiro Vilaboa, Juan
  233Jiménez Casas, Cipriano Luís
  234Jorquera Caselas, Francisco
  235Lago González, Paula
  236Lamas Baños, Álvaro
  237Lamas Díaz, Roberto
  238Landín Aguirre, Elvira
  239Lareo Fernández, Ana
  240Lareo Fernández, María
  241Lareo Sánchez, Miguel Angel
  242Le Gall, Raymonde
  243Leal Fariña, Xosé
  244Leira Sanmartín, Africa
  245Lima Rodríguez, Elena
  246Liméns Sexto, Sonia
  247Lobeira Domínguez, Bieito
  248López Vérez, Ana Belén
  249López Bernardez, Xosé Carlos
  250López Campos, María Eugenia
  251López Carreira, Anselmo
  252López Carreira, Xesús
  253López Dobao, Antón
  254López González, Alejandro
  255López Martínez, Alberto
  256López Martínez, Iago
  257López Palacio, Martha
  258López Paz, Gonzalo
  259López Pazos, Celso X.
  260López Pérez, Joám Francisco
  261López Piquín, Rodrigo
  262López Rodríguez, Anxo Benigno
  263López Silva, José Antonio
  264Lores Santacecilia, Francisco
  265Losada Ruiz, José Luís
  266Loures Taracido, Patricia
  267Louzao Blanco, Rafael
  268Louzao Rodríguez, Anxo
  269Luca de Tena, Gustavo
  270Lugrís Álvarez, Igor
  271Maiz Vázquez, Bernardo
  272Malvar Figueroa, Rafael
  273Malvido Cabirto, Miguel
  274Manuel Pinheiro, Xesús
  275Marco López, Aurora
  276Mareda Blanco, Xosé Ramón
  277Marín Castro, Aitor
  278Marino Amigo, Celsa
  279Mariño Villanueva, Elena
  280Martínez Diz, Lucía
  281Martínez García, Consuelo
  282Martínez González, Xurxo
  283Martínez Martínez, Elena
  284Martínez Pérez, César (Goldi)
  285Martínez Pradeda, Alejandro
  286Martínez Randulfe, Fernando
  287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
  288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
  289Maset Catalá, Mari Luz
  290Méndez Díaz, Xosé Manuel
  291Méndez Ferrín, Xosé Luis
  292Méndez Gómez, Rosa Mª
  293Milla González, Feliciano
  294Miranda Paz, Ana
  295Molina Raspal, Teresa
  296Montilla Cancho, Juan Enrique
  297Montoya Mateo, Xosé Carlos
  298Morais Alvares, Carlos
  299Mosquera Lorenzo, Cesar
  300Moure Pereiro, Teresa
  301Mourin González , María Teresa
  302Mouriño Espiñeira, Karina
  303Murado García, Miguel Anxo
  304Navaza Rodríguez, Tareixa
  305Neira López, Carmen
  306Nieto Iglesias, Arturo
  307Novoa Diéguez, Ana Mª
  308Nuñez Ramos, José Ramón
  309Nuñez Rodríguez, Carlos
  310Núñez Vila, David
  311Ocampo Pereira, Luisa
  312Ojea Pérez, Antonio
  313Ojea Pérez, Ignacio
  314Otero Fernández, Serafín
  315Outeiro Baamonde, Carlos
  316Ozores Peixoto, Araceli
  317Pahino Vázquez, José Antonio
  318Pahino da Silva, Catalina
  319Parada Fernández, Celso
  320Páramo Jáudenes, Cristina
  321Parcero Rodríguez, Enrique
  322Paz Canalejo, Xabier
  323Pazo Blanco, Ana
  324Pazos Martínez, Mónica
  325Peixoto Losada, Carlos
  326Pequeño González, Mirta
  327Pereira Carballo, Aurichu
  328Pereira González, Dionísio
  329Pereira Pereiro, Francisco Javier
  330Pereira Pereiro, Pilar
  331Pereira Varela, Ana
  332Pereira de la Torre, Evaristo
  333Pereiro Castro, Rafael
  334Peres Pena, Alexandre
  335Pérez Abeledo, Arturo
  336Pérez Castrillo Lois
  337Perez Castrillo, Lois
  338Pérez Correa, Rubén
  339Pérez Costas, Fernando
  340Pérez Dávila, Xabier
  341Pérez Fernández, Angel Celestino
  342Pérez Fernández, Helena
  343Pérez Fernández, Raquel
  344Pérez Garrido, María Isabel
  345Pérez Gonda, Diego
  346Pérez Igrexas, Xabier
  347Pérez Pintos, Manuel
  348Peña Rey, Manuel
  349Peña Rey, Manuel
  350Peña, Xico (Xico de Carinho)
  351Pillado Lista, Rafael
  352Pillado Maior, Francisco
  353Pintado Valverde, Xosé
  354Piñón Paz, Sergio
  355Ponte Santasmarinas, Laura
  356Pontón Mondelo, Ana
  357Porteiro García, María Xosé
  358Portero Arnáiz, Pablo
  359Portomeñe Pérez, Carlos
  360Posada Fernández, Celso
  361Pousa Lucio, Xoán Manuel
  362Pousa Rodríguez. Gloria
  363Prada Rodríguez, Inácio
  364Presa Suárez, Guillermo
  365Presas Bergantiños, Noa
  366Prieto Álvarez, Julián
  367Prieto Estévez, María Coral
  368Prieto Traveso, Mónica
  369Quijano Medín, Ángel Félix
  370Quintans López, Rebeca
  371Quinteiro Araújo, Paula
  372Quinteiro Núñez, Miguel A.
  373Quintillan Nuñez, Laura
  374Quintillan Nuñez, Marina
  375Quiroga, Santiago
  376Rabuñal Corgo, Henrique
  377Reaño Martínez, Soledad
  378Rego Candamil, Néstor
  379Regueira Pérez. Marcos
  380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
  381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
  382Rey Piñeiro, Juan Carlos
  383Riaño Roa, Miguel
  384Rico Boquete, Pilar
  385Rivas Alonso, Silverio
  386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
  387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
  388Rodil Fernández, Olalla
  389Rodríguez Baixeras, Xavier
  390Rodríguez Bermúdez, Xavi
  391Rodríguez Cabanas, Antonio
  392Rodríguez Cacharrón, Begoña
  393Rodríguez Cagiao, Roi
  394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
  395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
  396Rodríguez Castro, Afonso
  397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
  398Rodríguez Feixóo, José Luís
  399Rodríguez Fernández, Miriam
  400Rodríguez García, María
  401Rodríguez Gesto, Isolina
  402Rodríguez Iglesias, María Salomé
  403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
  404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
  405Rodríguez Sánchez, Francisco
  406Rodríguez Suárez, Rafael
  407Rodríguez Veloso, Francisco
  408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
  409Rojas López, Paula
  410Rolland Etchevers, Eduardo
  411Román González, Modesto
  412Romero Falque, Xosé Lois
  413Rosi Decena, Hortensia
  414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
  415Rubido Álvarez, Antón
  416Ruiz Vázquez, María José
  417Rumbo Mosquera, Jaime
  418Sáenz Castro, Cesar
  419Safa, Mohamed
  420Sampedro Ojeda, Francisco
  421Sánchez García, Antón
  422Sánchez García, Anxo
  423Sánchez Reboredo, Pilar
  424Santiago Álamo, Aarón Manuel
  425Santiago Soutullo, Mercedes
  426Santos Cabanas, Xosé Luís
  427Santos Pérez, Antóm
  428Santos Queiruga, Carmen
  429Santos Suárez, Xohan
  430Sarmiento Solla, Ramón
  431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
  432Seixo Fernández, Suso
  433Seixo Lado, Xosé Ignacio
  434Senra Rodríguez, Lidia
  435Serantes Cuiña, Marta
  436Serrapio Amil, María Isabel
  437Sobral Fernández, Luciano
  438Solla Covelo, Ignacio
  439Solla Fernández, Eva
  440Solla Fernández, Eva
  441Solla Lago, Xosé Carlos
  442Soneira Veiga, Alberto
  443Suárez Canal, Alfredo
  444Suárez Fernández, Jorge Suárez
  445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
  446Suárez Vicente, Toia
  447Taboada Pérez, María Carmen
  448Tato Fontaiña, Antonia
  449Teasley, Cathryn
  450Teijeiro Gato, Mercedes
  451Toba Girón, María Xesús
  452Toba Girón, Xabier
  453Traba Díaz, Amada
  454Valadares Ocampo, Óscar
  455Valmaseda Pantoja, Jesús
  456Vaqueiro Foxo, Vitor
  457Varela Neira, María José
  458Varela Rodríguez, Ruth
  459Varela Seijo, Adrián
  460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
  461Vázquez Maseda, María Teresa
  462Vázquez Pillado, Teresa C.
  463Vázquez Vázquez, Guillerme
  464Velasco Souto, Carlos F.
  465Vicente González, Xulio
  466Vidal Capón, Andrés
  467Vidal Conde, María
  468Viéitez Alonso, Henrique
  469Vilalba Seoane, Isabel
  470Vilas Alonso, Alberto
  471Vilaverde Pego, Eva
  472Villafafila Deza, María Jesús
  473Villanueva Domínguez, Carlos
  474Villar Sanjurjo, Javier
  475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
  476Viqueira Sende, Xosé Manuel
  477Vizoso Amado, Lucía
  478Viñas Otero, Isabel
  479Xestoso González, Manuel
  480Zayas Delgado, Mª Isabel
  APOIOS INDIVIDUAIS
  481A
  482ABAD FRA ANA
  483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
  486ÁNGULO
  487ÁNGULO
  488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
  491Abad Abad, Juan Carlos
  492Abad fra antonio
  493Adelaida Abad Isla
  494Adrián Rodriguez Bravo
  495África Leira Sanmartín
  496Alba Fidalgo
  497Alba Inés Pé Sánchez
  498Alberto Covelo Lago
  499Alejandro González Diaz
  500Alejandro González Diaz
  501Alejandro López Regueiro
  502Alícia Lorenzo Faro
  503Alonso Castro Maria
  504Alonso Castro, Maria Paz
  505Alonso Pérez Paloma
  506Alonso Pérez Paloma
  507Alonso da Costa José Benito
  508Alonso da Costa José Benito
  509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  511Álvarez Núñez María Sabela
  512Álvarez Paz, María Jesús
  513Álvarez libres xabier
  514Alvarez santamarina nieves
  515Alvite Alvite Paula
  516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
  517Amaro Caamaño Antonio
  518Amaro Caamaño Pilar
  519Amieiro López Alejandro
  520Ana Arellano
  521Ana María Montero Borrazás
  522Ana Rosa Sebio Peña
  523Ana Vanesa Calvo De Jesus
  524Ana Vidal Fungueiriño
  525Ana ferreiro sanchez
  526Andina Penabad, Antonio
  527Andrés Luca López
  528Andrés Omeñaca Bellón
  529Angel Ignacio grilo varela
  530Angel Lage Rivas
  531Ángela Fraga María
  532Angueira Gómez José Alberto
  533Antón García Fermández
  534Antonio Díaz Otero
  535Antonio Domínguez, Marta
  536Antonio Gómez perez
  537Antonio Taboada
  538Antòn Àlvarez
  539Antòn Àlvarez Pe
  540Anxo Romero Louro
  541Anxo sendon lago
  542Aragundi Castro Carlos
  543Arenas Barreiro Xose Lois
  544Ares Touriño, Milagros
  545Armas Castro Santiago
  546Arroyo Estevez M Carme
  547Asunción Méndez sande
  548Asunción Veloso Peaguda
  549Atanasio Iglesias,Ernesto
  550Avelino Tourís Fajardo
  551Avila Alonso Alejandro
  552BARAHONA EDE SOFÍA
  553BEIRO RODRIGUEZ PILAR
  554Banhos Campo Alexandre
  555Barbosa Sánchez Julia
  556Bargiela Domínguez, Xoán
  557Barral Gil marcos
  558Barreiro Germade,M. Isabel
  559Barreiro López, Manuel
  560Barreiro Martínez Odilo
  561Barreiro Neira, Carmen
  562Barreiro Solla Angel Herminio
  563Barreiro Viñas, Adrián
  564Barreiro Viñas, Brais
  565Barreiro Viñas, Brais
  566Barxa Alvarez, Nemèsio
  567BautistaFernández Hortensia
  568Beatriz Rey
  569Beatriz Varela
  570Becerra Martinez Milagros
  571Becerra Martinez Milagros
  572Begoña Fontenla Alonso
  573Begoña Fontenla Alonso
  574Berguer
  575Bernardo Rodrigues Nunes
  576Blanca Caamaño Gonzalex
  577Blanco Calvo Manuel
  578Blanco Domínguez Isabel
  579Blanco Monteiro Begoña Cristina
  580Bouzó Fernández, Ánxeles
  581Bouzó Fernández, José
  582bouzon besteiro consuelo
  583Brais alvarez lopez
  584Branco Ansoar, Carlos
  585Branco Buxán, Xosé Ramón
  586Bret Franco, Carolina
  587Bugalho Sánchez, Laura
  588CASTRO,ANA
  589CES RIOBOO Guadalupe
  590CES RIOBOO Guadalupe
  591ca
  592Caamaño Casas Matilde
  593Caamaño Villar Manuel Francisco
  594Cabanas Chedas Daniel
  595Cal Martínez, Rosa
  596Calero Prado, Xerome
  597Calviño Baleares Virginia
  598Calvo Mosquera, Mar
  599Camaño gestado rafael
  600Camaño gestado rafael
  601Cambeiro Cives, lois
  602Cambrón Infante, Ascensión
  603Campos Dorado Francisco
  604Campos Sáez, Enrique
  605Canceas Lemos Benito M.
  606Candal Varela Juan Manuel
  607Cao Novo Regina
  608Carames Casal, Maria Teresa
  609Carballa Alonso, Xan
  610Carballal Lopez, Vicente Manuel
  611Carballo Davila Dolores
  612Caride Pascual Alfonso
  613Caride Pascual Alfonso
  614Carlos Lagarón Gómez
  615Carme Tallón Alvarez
  616Carmen Cruces Artero
  617Carmen Meilán
  618Carmen Oliva Muro
  619Carmen Oliva Muro
  620Carmen Salgado Martínez
  621Carmen Salgado Martínez
  622Carmen Salgado Martínez
  623Carmen remuñan Martínez
  624Carmen salgado
  625Carmen soto Álvarez
  626Carnero Gómez Carmen
  627Carnero Gómez Carmen
  628Carral Corbacho
  629Carral Corbacho
  630carrillo santiago bernardo
  631Casado Rodríguez, Ramón
  632Casas Rodrigues, Joám
  633Castro Castro Anton
  634Castro Torres, Leticia
  635Castro Zaera Marta
  636Castro Zahera Madó
  637Castro, Gonzalo
  638Cebey Olveira Carlos
  639Cebey Olveira Carlos
  640Celso Diaz León
  641Centeno Paradela Rubem
  642César Vila, Manuel
  643Cid García Ariadna Iris
  644Conchi Alvarez Magdalena
  645conchilloria
  646Conde conde xaime
  647Cossini Benchimol Ignacio Esteban
  648Costoia Garea, María Xesús
  649Costoya Ferreiro Jesús
  650Cota Muñiz Isabel
  651Cotelo Botana Margarita
  652Couto Gómez Alfredo Ramón
  653Covelo Lago Xoán Alberto
  654Covelo Lago Xoán Alberto
  655Crespo Santiago, Xosé Carlos
  656Cristina Amor Faya
  657cristina Guerreiro Peralba
  658Cristina Lestegás Pérez
  659Cristina Monzo Garcia
  660Cruces Artero María Asunción
  661Cruces Artero, María Jesús
  662Cruces Artero, María Jesús
  663Cruz Márquez López
  664Cuquejo Alonso Sandra
  665Curiel Fernandez, Manuel
  666DIniz Carlos Obdulia
  667Daniel Rio
  668Daniel Rodriguez Queijas
  669David Otero
  670De Lucas Lema Gonzalo
  671de la Herrán Lojo, Inmaculada
  672delfina meire dorado
  673Delio García Represas
  674Diaz Alvarez Jaime
  675Diaz Cuerpo teresa
  676Diaz Cuerpo teresa
  677Díaz Rifón, Yiyo
  678Dieguez raposeiras jesus oscar
  679Dios Diz, Xosé María
  680Docampo Paradelo Manuel
  681Docampo Paradelo, Gustavo
  682Dolores Outeiral Souto
  683dolores patiño iglesias
  684Domínguez Domínguez Marta
  685Domínguez López Adolfo Antonio
  686Domínguez López Adolfo Antonio
  687Dores Fernandez Abel
  688Dorotea Martínez
  689Eduardo Rodríguez Cunha
  690Eire García Cid
  691Eiroa de la Puente, Lourdes
  692Eiroa de la Puente, Lourdes
  693Elena Pedreira Gomez
  694Elke Lamek C H tv tv
  695Enrique Parcero Rodríguez
  696Enrique Parcero Rodríguez
  697Erea Estévez Campos
  698Ernesto Atanasio Iglesias
  699Estévez Lorenzo Rosa
  700Etxaniz Zirrilla
  701eustaquio puga muñoz
  702Everilda Pedrosa Freire
  703FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
  704FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
  705FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
  706Faza Diéuez Isaura
  707Félix Caride Corres
  708Fernández Bello, Xan
  709Fernández Carracedo Sonia María
  710Fernández Castro Montse
  711Fernandez Gonzalez Fernando
  712Fernández Iglesias, Xesús X.
  713Fernandez Lareo Begoña
  714Fernández López Laura
  715Fernández Paz, Patricia
  716Fernández Pazo Noa
  717Fernandez Picos Isabel
  718Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  719Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  720Fernandez Rodrigo borja
  721Fernández Varela Luis
  722Fernández Veloso, Xela
  723Fernández garaia ixa
  724fernandez vilela soledad
  725Fernando
  726Fernando Concheiro Abal
  727Fernando Fernandez Gozalez
  728Fernando Izquierdo PéreZ
  729Fernàndez Pena Isabel
  730Ferreiro Currás
  731Ferreiro Diaz, Lola
  732Ferreiro Vidarte Mariam
  733Fidalgo Joga Raquel
  734Fiz Fernandez Perez
  735Fontecha Vázquez, Jose Luis
  736Fontecha Vázquez, Xulio
  737Fraga Pérez, Xosé Manuel
  738Fraguela seoane manuela
  739Francisca Vazquez
  740Francisco Chivite Mosquera
  741Francisco González Olveira
  742Francisco Veiga
  743Francisco Xavier Salgado García
  744Françoise gauthier
  745Freire Bargados, Eduardo
  746Fresenga Araujo, Cintia Micaela
  747GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
  748Galocha Seivane, Anxos
  749Galocha, Luz
  750García Abalo Inmaculada
  751Garcia Castro, Vicente
  752Garcia Martin, Teresa
  753Garcia Pereiro, Pilar
  754García Soto María Antonia
  755Garcia Vasques, X. Carlos
  756Garcia Vázquez, X. Carlos
  757garcía mosquera, elvira
  758Gil Nieto, María Luisa
  759Ginzález Martínez, Rosa
  760Girau Alonso, Amelia
  761Girau Alonso, Amelia
  762Gloria docampo corral
  763Gómez Álvarez, Xurxo
  764Gómez Cortés, Ana María
  765Gómez García Carme
  766Gomez Gomez Maria Luisa
  767González Campo Agustín
  768González Campo Xoán Carlos
  769González Gnzález Xusta
  770González González Xusta
  771González Lagarón M.Luisa
  772González Lamas berta
  773González Losada Xose Ramón
  774González Miguéns, Roberto
  775González Pardo Sabela
  776Gonzalez Penha Diego
  777González Rodriguez, Francisco Manrique
  778González Vázquez, Xosé lois
  779González da Silva, Teresa
  780González peña Ross
  781González tesan José Ramón
  782González, García . Pilar
  783GonzálezGonzález Xusta
  784Gonzalo Seoane, Margarita
  785Gonçalves Devesa Mónica
  786GrandeGrandeM.Anunciación
  787Graña Eiras Puri
  788Guimerans Fernandez, Miguel Angel
  789Gutiérrez Estoa Federico X.
  790Hermida Rivas, Consuelo
  791Hermo Somoza, Chelo
  792Hervada Pérez, Enrique
  793Hipólito Rodríguez González
  794Hortensia Arcos Fernández
  795IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
  796Ignacio Alvarez martinez
  797Ignacio Esteban Cossini Benchimol
  798Irene Calvo Mosquers
  799Irene de Castro Graña
  800Iris López Mūller
  801Isabel Mouriño Chas
  802Isabel Piñeiro Cabalo
  803J Ignacio Jorganes Echezarreta
  804Javier iglesias ramos
  805Jesus miguez
  806Jesus perez moreda
  807Joám Luís Ferreiro Caramês
  808Jorge Valladares Vaquerl
  809José Luis Burón Eiras.
  810Jose Antonio Requeijo Diaz
  811José Felipe Aragunde Galiñanes
  812José Francisco Fernández Méndez
  813José Goicoa Otero
  814José Goicoa Otero
  815José González Alonso
  816José Ramón González tesan
  817Jose Sánchez docon
  818José Suárez Colmenero
  819Josefa Lago Vazquez
  820Juan Jose Lampon Rego
  821Julio Iglesias Corchero
  822justo navarret mon
  823Lagarón GOMEZ EMILIO
  824Lago Vargas Constantino
  825Lamazza Torres, María
  826Laura Pérez Durán
  827Laura spínola Conde
  828Leandro sergio cossini benchimol
  829Ledo Andión, Margarita
  830Ledo Andión, Margarita
  831Ledo Menezes, Patricia
  832Leira Sanmartín África
  833Leiro Alvarez Luis
  834Leirós Gude Xosé Lois
  835Lelievre Houiseau Gerarf
  836Lema Bendaña, José Ramón
  837Lidia Fariña Piñeiro
  838Lidia Fariña piñeiro
  839Lillo Pichel Teresa
  840Lois Mosquera Mariña
  841Lois Mouriño Couto
  842Longo Fernandez, Ana
  843Longueira Gómez, Mariña
  844López Acosta Manuel
  845López Caamaño Virtudes
  846López Carreira, Anselmo
  847López Fernández Carmen
  848Lopez Garcia Elvira
  849Lopez Garcia Elvira
  850López Gómez, Matilde
  851López González Tomás
  852López Lires Laura María
  853López López Fernando
  854López López Mercedes
  855López Rego, Beatriz
  856López Vilas Esmeraldo
  857López Vilas Esmeraldo
  858Lorenzo Castiñeiras Bibiana
  859lorenzo fernández,herminio
  860Lourdes Vila Amarelle
  861Louzao Rodrígurz, Xoán
  862Luaces Pulpeiro Antonio
  863Luca López, Andrés
  864Lucia Alvarez Alvarez
  865Lucía González Docampo
  866Luisa Abad Abad
  867Luz Amigo Martinez
  868M ADELA Garcia Fernandez
  869M. Cristina Fernández Davila
  870M. José Banga Rodríguez
  871MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
  872MARIA JOSE FRIAS ROMAN
  873Maio Lago Antonia
  874Maite Crespo Abelleira
  875Manú Gallego Rodríguez
  876Manuel Angel Ricón Reguera
  877Manuel Esperante Ces
  878Manuel García Vazquez
  879Manuel García Vazquez
  880Manuel García Vazquez
  881Maquieira Gómez, Patricia
  882Mar Gómez Tapia
  883Mar Gómez Tapia
  884Mara Jesús González González
  885Marcial Dieguez Dieguez
  886Marcos Miguel González Campo 76994698j
  887María Esther Crespo Iglesias
  888María Jesús Juanatey Malvarez
  889María Jesús Juanatey Malvarez de
  890Maria Jose Garcia Gomez
  891María Luz López Grande
  892Maria Luz Maset Catalá
  893Maria Perfecta Carballo Pidre
  894María Piñeiro Pérez
  895María Portela Vázquez
  896María Salvado López
  897María Salvado López
  898María Xosé Canitrot Trillo
  899María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
  900María del Rosrio Faraldo Rodríguez
  901Maribel Tato Sánchez
  902Marina Galiana Ocaña
  903Marisa Andrade Pérez
  904Marisa Riesco Prieto
  905Mariñi Lopez Anxela
  906Mariño Baamonde Ana Isabel
  907Mariño Varela Xose
  908Marta Elena Cacheda Pérez
  909Marta Gil Paramos
  910Marta Pérez Testa
  911Martha Antuña Gallego
  912Martín Arce Rodríguez
  913Martinez Gil María Sara
  914Martínez Gude Rita
  915Martínez Rubio Alberto
  916Matilde Gonzalez Gomez
  917Matilde Mateos Reinoso
  918Matilde Mateos Reinoso
  919Mato Alborja, José
  920Mato Fernández, M. Soledad
  921Mercedes Otero Iglesias
  922Migue Mastrapa cruz
  923Miguel Angel Revalderia Becerra
  924Miguel mastrapa cruz
  925Miro
  926Mirón García, Xulia
  927Moldes Casal Eva
  928Montero Borrazás, Mónica
  929Monteso Fernandez Raquel
  930morais moran olga
  931Moral Vila, Jorge del
  932Morales Gorría, María José
  933Mosquera Estevez david
  934Mouriño Couto, Lois
  935Muiños Gonzalez Xose
  936Nacho Jorganes Echezarreta
  937Neira Abuin Emilio
  938Neves Amado Señaris
  939Nieves García Lorenzo
  940Nieves Gil Rodal
  941Nieves de becerra Gil
  942Nogueira Meixe, Xaime
  943Novo Arrojo Tereixa
  944Ofelis Chicote
  945Ojea Rodriguez Juan Carlos
  946ojea rodriguez juan carlos
  947Olga Alvarez Magdalena
  948Otero Castuera María del Carmen
  949Otero Montoto Andrea
  950Outeiro González Xosé Antón.
  951PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
  952Pablo Prado Fernández
  953Pablo Sanjurjo López
  954Paco Viturro Abeixón
  955Paradela Hernández Helena
  956Pardo Millor Beatriz
  957Pardo Pérez Fernanda
  958Pazo Blanco Ana María
  959Pazo Maside Marta
  960Pazo Maside Rosalía
  961Pedreira Mirás, Xosé Antón
  962Pedreira Sánchez, X. Carlis
  963Pena Buceta, Xosé Lois
  964Pepa Baamonde García
  965Pepa Baamonde García
  966Pereira Rivas Teresa
  967Pereira Gondar, David
  968Pereira Pereiro, Pilar
  969Pereiro Saavedra, Pilar
  970Pérez Blanco, María del Rosario
  971Pérez Coto, Rodrigo
  972Pérez González María de Lourdes
  973Pérez González, María de Lourdes
  974Pérez Lijó, Pilar
  975Pérez Lijó, Pilar
  976Pérez Orge Cecilia
  977Pérez Orge Cecilia
  978Perez Rey Manuel
  979Perez vacas balbino
  980Peña Diaz Francisco Xabier
  981Peña Hernández, Carmen
  982pilar sotelino couñago
  983Pillado Salgado, Araceli
  984Pintos Barreiro, Pura
  985Pisos Otero Silvia
  986Pita Carretero Felipe
  987Piñeiro Lema, María Jesús
  988Polvorinos Pérez teodoro
  989Ponte Miramontes, María Dolores
  990Ponte barreiro juan ramon
  991Pousa Lucio, Xoan Manuel
  992Prado Cores, Montse
  993Queiruga Méndez, Rosa Mª
  994Quijano Medín, Ángel Félix
  995Quijano Ocampo, Viana
  996Quintas Fortes Francisco Manuel
  997Quintas Fortes, Francisco M.
  998Quinteiro Rendo, Rosa
  999RIOS CIDRÁS, XOSE
  1000Ramallo, Fernando
  1001Ramón J. Varela Puig
  1002Ramón J. Varela Puig
  1003Ramona Barrio Rodriguez
  1004Ramos Rodríguez, Perfecto
  1005Raquel Chao Rodrez
  1006Raúl Galego
  1007Remuñán López, Teresa
  1008Rey Piñeiro, Manuela
  1009Rey Piñeiro, María
  1010Rial Rubio Manuel
  1011Rial Rubio Manuel
  1012Rial Rubio Mario
  1013Rial midon, belen
  1014Ricardo Rodríguez bolaño
  1015rio fra maria ofelia
  1016Rita Martínez Gude
  1017Rita Naveira Roel
  1018Roberto López L.
  1019Roberto cabaleiro
  1020Rodríguez Álvarez, Ana Paula
  1021Rodríguez Álvarez, Brais
  1022Rodríguez Aparicio Amparo
  1023Rodríguez Cabana, Celestino
  1024Rodríguez Cabana,Celestino
  1025Rodríguez Dieguez Jesus
  1026Rodríguez Fernández, Xavier
  1027Rodríguez Fernàndez Míriam
  1028Rodríguez González Hipólito
  1029Rodriguez Gonzalo, Ruth
  1030Rodriguez Muñoz, Esthee
  1031Rodríguez Rivera Catonio
  1032Rodríguez Rodríguez Lurdes
  1033Rodríguez Silvar, Carlos
  1034Rodriguez Vila Xacobr
  1035Rodriguez Villar Inma
  1036Román García Xosè Henrique
  1037Romero Barreiro Lola
  1038Rosa Estévez Álvarez
  1039Rosa Salamanca
  1040Rosado Rendón Elvira
  1041Rosario Alvarez Gundin
  1042Rouco Llanderrozas Gloria
  1043Rouco Llanderrozas Xerman
  1044Rouco Llanderrozas Xerman
  1045Ruben Mateos Lopez
  1046Sabela Fraga Costa
  1047Sabela Pérez Iglesias
  1048Saians Torrado, Xosé
  1049samartino murias dolores
  1050Sampedro Martínez, Pilar
  1051Sanchez Luces Victoria
  1052Sanchez Mancebo, Montserrat
  1053Sanchez fernandez Antón
  1054Sanisidro Vázquez, Elisa
  1055Sanluís Sánchez, Agustín.
  1056Santiago Perez Poza
  1057Santiago rodriguez
  1058Sebio Peña Ana Rosa
  1059Sebio Peña, Francisco
  1060Senra Rodriguez Lídia
  1061Sofía González Peña
  1062Sol Beiroa Troiteiro
  1063Soledad López Facal
  1064Soledad Vázquez Ansede
  1065Soledad sebio Peña (Marisol)
  1066Solla martin Andrés
  1067Soraya paralela
  1068Suanzes Felicia
  1069Suárez Carnota Ignacio
  1070Sueiro Benavides Angeles
  1071Sumavielle Rodríguez Marcos
  1072Susana Alberti
  1073Susana Regueira Garcia
  1074Susana Trelles
  1075Susavila Cajaraville Francisco
  1076Suso Vázquez González
  1077Suso Vàzquez González
  1078Tano Guerra Garcia
  1079Tareixa Ledo Regal
  1080Tato Bello, Leopoldo
  1081Teijeiro Gato, Mercedes
  1082Tembra Picon Antonio
  1083Teresa Martínez OCaña
  1084Tourís Fajardo, Avelino
  1085Touriño García rosario
  1086Trigo Arcos, María Esther
  1087Trigo Lorenzo, María Carmen
  1088Ulla Otero Miguel Angel
  1089VAZQUEZ CASTRO CARLOS
  1090Valverde Nacho
  1091Varela Nogueiras M Luísa
  1092Vasco Lopez, maria belen
  1093Vasques Varela Aida
  1094Vazque xil carlos
  1095Vazquez Lozano Vicente
  1096Vazquez Armellini Parricia
  1097Vázquez García, Camilo
  1098Vazquez Lozano Vicente
  1099Vazquez Varela Verónica
  1100Veiga Buxán Xesús
  1101Veiga alvarez francisco javier
  1102Veiguela Reigosa Marta
  1103Veiguela Reigosa Marta
  1104Veloso Troncoso Santiago
  1105Veloso Troncoso Santiago
  1106Vicente Alvarez Marina
  1107Victoria Bernardez Alvarado
  1108Victoria Bernardez Alvarado
  1109Vidal Vidal, ANXO
  1110Vide González, Ismael
  1111Vieites Santos, Xaquín
  1112Vigil Ortega, Berta
  1113Vila Amarelle Rosa Maria
  1114Vilariño varela josé Braulio
  1115Vilas Vicente, Raquel
  1116Villar Rosende Teresa
  1117Villegas Andrino, Mercedes
  1118Viñas Otero, Isabel
  1119VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
  1120Vàzquez Arias Rodrigo
  1121Xabier Méndez
  1122Xabier Méndez
  1123Xabier Rodriguez Villa
  1124Xaime Toxo
  1125Xaime conde conde
  1126Xeido
  1127Xerardo Rodríguez Arias
  1128Xesús Domínguez
  1129xoan soto
  1130Xosé Agapito Romeiro Barreiro
  1131Xosé Deira Triñaned
  1132Xose Fernández Piñeiro
  1133Xosé Lois Vilar Rodríguez
  1134Xosé Manuel Méndez Pérez
  1135Xose Ramón González Losada
  1136Xose Ramón González Losada
  1137Xosé Ramón Maseda Blanco
  1138Xosefa Sanchez
  1139Xosefa sanchez souto
  1140Xosefina Ferrás Sexto
  1141Zabala Iglesias, Uxío
  APOIOS DE COLECTIVOS
  1142A Nova Peneira
  1143Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
  1144Asemblea Republicana de Vigo
  1145Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
  1146Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
  1147Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
  1148Asociación Cultural Millo Verde
  1149Asociación Cultural O Castro (Vigo)
  1150Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
  1151Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
  1152Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1153Associaçom cultural Xebra (Burela)
  1154Carlos César Touza García
  1155Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
  1156Centro Social Faísca (Vigo)
  1157Centro Social Madia Leva (Lugo)
  1158Chao psrs
  1159Coletivo TransGaliza
  1160Domínguez López Adolfo
  1161Fundación Artabria (Ferrol)
  1162Fundación Galiza Sempre
  1163Fundación Moncho Reboiras
  1164Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
  1165José Felipe Aragunde Galiñanes
  1166José Felipe Aragunde Galiñanes
  1167MercedesZas
  1168Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
  1169Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1170O Facho, Agrupaçon Cultural
  1171rio fra maria ofelia
  1172santos soto marco antonio
  1173X. Carlos Garcia Vázquez
  1174Xose Manuel Alban lage

  Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

  Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook