DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

Apoios recadados

#Nome
PRIMEIROS APOIOS
1Abal López-Valeiras, Mercedes
2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
3Abraldes Fernández, Xerardo
4Acuña Mella, Victor M
5Alaniz González, Susana Beatriz
6Alfaia Caride, Arantza
7Alonso Alcalde, Pablo
8Alonso Fernández, María
9Alonso Fernández, Pedro
10Alonso López, Aloia
11Alonso Manzanares, Luís Manuel
12Alonso Pereira, Alberte
13Alonso Pérez, Xabier
14Álvarez Cáccamo, Celso
15Álvarez Cáccamo, Alfonso
16Álvarez Cáccamo, Xosé María
17Álvarez Chamosa, Ana María
18Álvarez Fernández, Yolanda
19Alvite Gándara, Valentín
20Amaro Camaño, Braulio
21Amigo Martínez, Luz
22Amil Permuy, Fran
23Amoedo López, Gonzalo
24Angueira Viturro, Anxo
25Angustia Gómez , Vanessa
26Ansede Estraviz, Alberte
27Antón Pedreira, Xosé
28Araújo López, Olaf
29Araujo Melón, Francisco
30Arias Curto, Antón
31Armas García, Celia María
32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
34Badawi, Fayez
35Bará Torres, Luís
36Barahona Martín, Magdalena
37Barciela Varela, Isaura
38Barreiro Antón, Iria
39Barreiro Felpeto, Aldo
40Barreiro Felpeto, Bruno
41Barreiro Felpeto, Lidia
42Barreiro López, Manuel
43Barreiro Martínez, David
44Barreiro Martínez, Sonia
45Barreiro Rodríguez, Concepción
46Barreiro Rodríguez, Xacinto
47Barros Suárez, León
48Barxa Álvarez, Nemesio
49Baz Rodríguez, Noemí
50Beiras Cal, Antón
51Beiras Torrado, Carme
52Beiras Torrado, Xosé Manuel
53Beiroa Otero, Iria
54Bellón Martínez, Leticia
55Benítez Fernández, Uxío
56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
57Blanco Domínguez, Isabel
58Blanco Pérez, Miguel
59Bonet Sole, Ana
60Borines Fernández, José Luís
61Bossa Pereira, Camila
62Bouzas Álvarez, Antón
63Bouzas López, Inés
64Braxe Mendiá, Lino
65Brenlla Outeiro, Dina
66Bugallo Sánchez, Laura
67Busto Antelo, Luís Manuel
68Cabada Álvarez, Anxo
69Cabana Yanes, Dario Xóan
70Caeiro Martínez, Soledad
71Caeiro Sola, Mercedes
72Cal Atan, Xosé
73Cal Ogando, Marcos
74Calado Mayan, Xosé Lois
75Calero Prado, Xerome
76Calvelo Rozas, Lois
77Camaño Fandiño, Manuel
78Camaño Fandiño, Mónica
79Campo Domínguez, María Pilar
80Canitrot Trillo, Mª Xosé
81Cao Vázquez, Emilio
82Caride Correa, Felix
83Caride Correa, Manuel
84Carreira Varela, Ana María
85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
86Carril Vázquez, Paulo
87Carrillo Santiago, Bernardo
88Carro Suárez, Francisco
89Casal Rodríguez, Patricia
90Castedo Villar, José M.
91Casteleiro Borrego, Concepción
92Castro Berguer, Ricardo
93Castro Cao, Mari Carmen
94Castro Zas, Ángel M.
95Cañedo Sainz, Ernesto
96Cela Díaz, Rubén
97Chapela Santomé, Gonzalo
98Chaves Fariña, Olaia
99Cibeira Taboada, Pablo
100Cid Cabido, Xosé
101Collazo Castro, Xosé
102Comesaña Pampillón,Telmo
103Corbelle Rico, Eduardo
104Corralo Domonte, Esther
105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
106Correa Piñeiro, Duarte
107Costas Lorenzo, Alba
108Costoia Viqueira, Ana Belén
109Costoya Garea, Mª Xesús
110Costoya Mateo, José Carlos
111Cotobade Tombo, Carlos
112Couso Permuy, Javier
113Crego Rodríguez, Guillermo
114Cruces Artero, Concepción
115Cuadrado Caruncho, Ángeles
116Cuadrado Rey, Ana
117Cuevas Raposo, Luisa
118Cuevas Rodríguez, Esteban
119Darriba Calviño, Rosa María
120Darriba Fernández, Emilia
121de Castro García, Juan
122de Castro García, Manuel
123de Miguel Campos, Emilio
124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
125de las Heras Cores, Victor
126del Bosque Zapata, Henrique
127del Rio Iglesias, Erea
128Díaz García, Miguel
129Díaz Pérez, Yolanda
130Diéguez Vázquez, Lois
131Dios Martínez, José A.
132Diz Lago, Jurjo
133Doldán García, Xoan R.
134Domínguez Olveira Santiago
135Domínguez Olveira, Santiago
136Domínguez Rial, Manuel
137Durán Alonso, Emilia
138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
139Enjamio Carreira, Carlos
140Escobar Vidal, Fernando
141Esperón Fontán, David
142Estevez Álvarez, María
143Estévez Costa, Isabel
144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
146Fajardo Fariñas, Jesús
147Fandiño Rodríguez, Luz
148Felpeto Lagoa, Matilde
149Fernán-Vello, Miguel Anxo
150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
152Fernández Castro, Marta
153Fernández Castro, Martín
154Fernández Davila, Olaia
155Fernández Díaz, Sergio
156Fernández Fernández, Miguel Anxo
157Fernández Fernández. Sandra
158Fernández Gómez, Alexandra
159Fernández González, Fernando
160Fernández Leal, Carlos Ignacio
161Fernández Leal, Flor
162Fernández Leal, Francisco Javier
163Fernández Leal, José Luís
164Fernández Leal, María Ángeles
165Fernández Leal, María Cristina
166Fernández Leal, María Teresa
167Fernández Leal, Ramón
168Fernández Lores, Miguel Anxo
169Fernández Oliveira, Henrique
170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
171Fernández Piñeiro, Manuel
172Fernández Rodríguez, Constantino
173Fernández Rodríguez, Tirso
174Fernández Silva, Alberte
175Fernández Zunzunegui, Emilio
176Ferrín Brocos, Francisco Javier
177Figueroa Panisse, Adela
178Figueroa Vázquez, María Teresa
179Filgueiras Fachal, Paulo
180Fontes Moledo, Carlos
181Francés Rodríguez, Blanca
182Freijanes Rivas, Amalia
183Freitas González, Yolanda
184Freixeiro Álvarez, Xaquín
185Galocha Seivane, Luz
186Gamallo Lama, Patricia
187Gamborino Amaro, René
188Gándara Alonso, Angelina
189García Baró, Federico
190García Crego, Emilio
191García Crego, Xosé Manuel
192García Fernández, Javier
193García Fernández, Pablo
194García Negro, María Pilar
195García Negro, María do Carme
196García Novás, Victor
197García Pintos, Anxo Lois
198García Plata, Victor
199García Rivas, Xulio
200García Seoane, Angel
201García Suárez, Xenaro
202García Súarez, Xosé Alberto
203García Teijeiro, Antonio
204García-Rodeja Arribí, Carmen
205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
206Garrido Pan, María Esther I.
207Gefaell Chamochin, Blanca
208Gómez Álvarez, Miguel Angel
209Gómez Alén, José
210Gómez Pipas, Manuel
211Gómez Rozados, Alex
212Gómez Sanmartín, Alfredo David
213Gómez-Reino Varela, Antón
214González Lirio, Gutien
215González Lirio, Sainza
216González Blasco, Luís (Foz)
217González Garrido, Manuel
218González González, Segundo
219González López, Elisardo
220González López, Luís (Ferreiro)
221Gónzález Pazos, Aida
222González Vázquez, Ana
223González-Alegre, Alberto
224Gurría Porta, Julita
225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
226Harguindey Banet, Henrique
227Hermida García, Modesto
228Hernando Nuevo, Ignacio
229Huete Vales, Anxel
230Iglesias Fernández, Andrea
231Iglesias Nuñez, Pablo
232Janeiro Vilaboa, Juan
233Jiménez Casas, Cipriano Luís
234Jorquera Caselas, Francisco
235Lago González, Paula
236Lamas Baños, Álvaro
237Lamas Díaz, Roberto
238Landín Aguirre, Elvira
239Lareo Fernández, Ana
240Lareo Fernández, María
241Lareo Sánchez, Miguel Angel
242Le Gall, Raymonde
243Leal Fariña, Xosé
244Leira Sanmartín, Africa
245Lima Rodríguez, Elena
246Liméns Sexto, Sonia
247Lobeira Domínguez, Bieito
248López Vérez, Ana Belén
249López Bernardez, Xosé Carlos
250López Campos, María Eugenia
251López Carreira, Anselmo
252López Carreira, Xesús
253López Dobao, Antón
254López González, Alejandro
255López Martínez, Alberto
256López Martínez, Iago
257López Palacio, Martha
258López Paz, Gonzalo
259López Pazos, Celso X.
260López Pérez, Joám Francisco
261López Piquín, Rodrigo
262López Rodríguez, Anxo Benigno
263López Silva, José Antonio
264Lores Santacecilia, Francisco
265Losada Ruiz, José Luís
266Loures Taracido, Patricia
267Louzao Blanco, Rafael
268Louzao Rodríguez, Anxo
269Luca de Tena, Gustavo
270Lugrís Álvarez, Igor
271Maiz Vázquez, Bernardo
272Malvar Figueroa, Rafael
273Malvido Cabirto, Miguel
274Manuel Pinheiro, Xesús
275Marco López, Aurora
276Mareda Blanco, Xosé Ramón
277Marín Castro, Aitor
278Marino Amigo, Celsa
279Mariño Villanueva, Elena
280Martínez Diz, Lucía
281Martínez García, Consuelo
282Martínez González, Xurxo
283Martínez Martínez, Elena
284Martínez Pérez, César (Goldi)
285Martínez Pradeda, Alejandro
286Martínez Randulfe, Fernando
287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
289Maset Catalá, Mari Luz
290Méndez Díaz, Xosé Manuel
291Méndez Ferrín, Xosé Luis
292Méndez Gómez, Rosa Mª
293Milla González, Feliciano
294Miranda Paz, Ana
295Molina Raspal, Teresa
296Montilla Cancho, Juan Enrique
297Montoya Mateo, Xosé Carlos
298Morais Alvares, Carlos
299Mosquera Lorenzo, Cesar
300Moure Pereiro, Teresa
301Mourin González , María Teresa
302Mouriño Espiñeira, Karina
303Murado García, Miguel Anxo
304Navaza Rodríguez, Tareixa
305Neira López, Carmen
306Nieto Iglesias, Arturo
307Novoa Diéguez, Ana Mª
308Nuñez Ramos, José Ramón
309Nuñez Rodríguez, Carlos
310Núñez Vila, David
311Ocampo Pereira, Luisa
312Ojea Pérez, Antonio
313Ojea Pérez, Ignacio
314Otero Fernández, Serafín
315Outeiro Baamonde, Carlos
316Ozores Peixoto, Araceli
317Pahino Vázquez, José Antonio
318Pahino da Silva, Catalina
319Parada Fernández, Celso
320Páramo Jáudenes, Cristina
321Parcero Rodríguez, Enrique
322Paz Canalejo, Xabier
323Pazo Blanco, Ana
324Pazos Martínez, Mónica
325Peixoto Losada, Carlos
326Pequeño González, Mirta
327Pereira Carballo, Aurichu
328Pereira González, Dionísio
329Pereira Pereiro, Francisco Javier
330Pereira Pereiro, Pilar
331Pereira Varela, Ana
332Pereira de la Torre, Evaristo
333Pereiro Castro, Rafael
334Peres Pena, Alexandre
335Pérez Abeledo, Arturo
336Pérez Castrillo Lois
337Perez Castrillo, Lois
338Pérez Correa, Rubén
339Pérez Costas, Fernando
340Pérez Dávila, Xabier
341Pérez Fernández, Angel Celestino
342Pérez Fernández, Helena
343Pérez Fernández, Raquel
344Pérez Garrido, María Isabel
345Pérez Gonda, Diego
346Pérez Igrexas, Xabier
347Pérez Pintos, Manuel
348Peña Rey, Manuel
349Peña Rey, Manuel
350Peña, Xico (Xico de Carinho)
351Pillado Lista, Rafael
352Pillado Maior, Francisco
353Pintado Valverde, Xosé
354Piñón Paz, Sergio
355Ponte Santasmarinas, Laura
356Pontón Mondelo, Ana
357Porteiro García, María Xosé
358Portero Arnáiz, Pablo
359Portomeñe Pérez, Carlos
360Posada Fernández, Celso
361Pousa Lucio, Xoán Manuel
362Pousa Rodríguez. Gloria
363Prada Rodríguez, Inácio
364Presa Suárez, Guillermo
365Presas Bergantiños, Noa
366Prieto Álvarez, Julián
367Prieto Estévez, María Coral
368Prieto Traveso, Mónica
369Quijano Medín, Ángel Félix
370Quintans López, Rebeca
371Quinteiro Araújo, Paula
372Quinteiro Núñez, Miguel A.
373Quintillan Nuñez, Laura
374Quintillan Nuñez, Marina
375Quiroga, Santiago
376Rabuñal Corgo, Henrique
377Reaño Martínez, Soledad
378Rego Candamil, Néstor
379Regueira Pérez. Marcos
380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
382Rey Piñeiro, Juan Carlos
383Riaño Roa, Miguel
384Rico Boquete, Pilar
385Rivas Alonso, Silverio
386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
388Rodil Fernández, Olalla
389Rodríguez Baixeras, Xavier
390Rodríguez Bermúdez, Xavi
391Rodríguez Cabanas, Antonio
392Rodríguez Cacharrón, Begoña
393Rodríguez Cagiao, Roi
394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
396Rodríguez Castro, Afonso
397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
398Rodríguez Feixóo, José Luís
399Rodríguez Fernández, Miriam
400Rodríguez García, María
401Rodríguez Gesto, Isolina
402Rodríguez Iglesias, María Salomé
403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
405Rodríguez Sánchez, Francisco
406Rodríguez Suárez, Rafael
407Rodríguez Veloso, Francisco
408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
409Rojas López, Paula
410Rolland Etchevers, Eduardo
411Román González, Modesto
412Romero Falque, Xosé Lois
413Rosi Decena, Hortensia
414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
415Rubido Álvarez, Antón
416Ruiz Vázquez, María José
417Rumbo Mosquera, Jaime
418Sáenz Castro, Cesar
419Safa, Mohamed
420Sampedro Ojeda, Francisco
421Sánchez García, Antón
422Sánchez García, Anxo
423Sánchez Reboredo, Pilar
424Santiago Álamo, Aarón Manuel
425Santiago Soutullo, Mercedes
426Santos Cabanas, Xosé Luís
427Santos Pérez, Antóm
428Santos Queiruga, Carmen
429Santos Suárez, Xohan
430Sarmiento Solla, Ramón
431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
432Seixo Fernández, Suso
433Seixo Lado, Xosé Ignacio
434Senra Rodríguez, Lidia
435Serantes Cuiña, Marta
436Serrapio Amil, María Isabel
437Sobral Fernández, Luciano
438Solla Covelo, Ignacio
439Solla Fernández, Eva
440Solla Fernández, Eva
441Solla Lago, Xosé Carlos
442Soneira Veiga, Alberto
443Suárez Canal, Alfredo
444Suárez Fernández, Jorge Suárez
445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
446Suárez Vicente, Toia
447Taboada Pérez, María Carmen
448Tato Fontaiña, Antonia
449Teasley, Cathryn
450Teijeiro Gato, Mercedes
451Toba Girón, María Xesús
452Toba Girón, Xabier
453Traba Díaz, Amada
454Valadares Ocampo, Óscar
455Valmaseda Pantoja, Jesús
456Vaqueiro Foxo, Vitor
457Varela Neira, María José
458Varela Rodríguez, Ruth
459Varela Seijo, Adrián
460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
461Vázquez Maseda, María Teresa
462Vázquez Pillado, Teresa C.
463Vázquez Vázquez, Guillerme
464Velasco Souto, Carlos F.
465Vicente González, Xulio
466Vidal Capón, Andrés
467Vidal Conde, María
468Viéitez Alonso, Henrique
469Vilalba Seoane, Isabel
470Vilas Alonso, Alberto
471Vilaverde Pego, Eva
472Villafafila Deza, María Jesús
473Villanueva Domínguez, Carlos
474Villar Sanjurjo, Javier
475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
476Viqueira Sende, Xosé Manuel
477Vizoso Amado, Lucía
478Viñas Otero, Isabel
479Xestoso González, Manuel
480Zayas Delgado, Mª Isabel
APOIOS INDIVIDUAIS
481A
482ABAD FRA ANA
483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
486ÁNGULO
487ÁNGULO
488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
491Abad Abad, Juan Carlos
492Abad fra antonio
493Adelaida Abad Isla
494Adrián Rodriguez Bravo
495África Leira Sanmartín
496Alba Fidalgo
497Alba Inés Pé Sánchez
498Alberto Covelo Lago
499Alejandro González Diaz
500Alejandro González Diaz
501Alejandro López Regueiro
502Alícia Lorenzo Faro
503Alonso Castro Maria
504Alonso Castro, Maria Paz
505Alonso Pérez Paloma
506Alonso Pérez Paloma
507Alonso da Costa José Benito
508Alonso da Costa José Benito
509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
511Álvarez Núñez María Sabela
512Álvarez Paz, María Jesús
513Álvarez libres xabier
514Alvarez santamarina nieves
515Alvite Alvite Paula
516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
517Amaro Caamaño Antonio
518Amaro Caamaño Pilar
519Amieiro López Alejandro
520Ana Arellano
521Ana María Montero Borrazás
522Ana Rosa Sebio Peña
523Ana Vanesa Calvo De Jesus
524Ana Vidal Fungueiriño
525Ana ferreiro sanchez
526Andina Penabad, Antonio
527Andrés Luca López
528Andrés Omeñaca Bellón
529Angel Ignacio grilo varela
530Angel Lage Rivas
531Ángela Fraga María
532Angueira Gómez José Alberto
533Antón García Fermández
534Antonio Díaz Otero
535Antonio Domínguez, Marta
536Antonio Gómez perez
537Antonio Taboada
538Antòn Àlvarez
539Antòn Àlvarez Pe
540Anxo Romero Louro
541Anxo sendon lago
542Aragundi Castro Carlos
543Arenas Barreiro Xose Lois
544Ares Touriño, Milagros
545Armas Castro Santiago
546Arroyo Estevez M Carme
547Asunción Méndez sande
548Asunción Veloso Peaguda
549Atanasio Iglesias,Ernesto
550Avila Alonso Alejandro
551BARAHONA EDE SOFÍA
552BEIRO RODRIGUEZ PILAR
553Banhos Campo Alexandre
554Barbosa Sánchez Julia
555Bargiela Domínguez, Xoán
556Barral Gil marcos
557Barreiro Germade,M. Isabel
558Barreiro López, Manuel
559Barreiro Martínez Odilo
560Barreiro Neira, Carmen
561Barreiro Solla Angel Herminio
562Barreiro Viñas, Adrián
563Barreiro Viñas, Brais
564Barreiro Viñas, Brais
565Barxa Alvarez, Nemèsio
566BautistaFernández Hortensia
567Beatriz Rey
568Beatriz Varela
569Becerra Martinez Milagros
570Becerra Martinez Milagros
571Begoña Fontenla Alonso
572Begoña Fontenla Alonso
573Berguer
574Bernardo Rodrigues Nunes
575Blanca Caamaño Gonzalex
576Blanco Calvo Manuel
577Blanco Domínguez Isabel
578Blanco Monteiro Begoña Cristina
579Bouzó Fernández, Ánxeles
580Bouzó Fernández, José
581bouzon besteiro consuelo
582Brais alvarez lopez
583Branco Ansoar, Carlos
584Branco Buxán, Xosé Ramón
585Bret Franco, Carolina
586Bugalho Sánchez, Laura
587CASTRO,ANA
588CES RIOBOO Guadalupe
589CES RIOBOO Guadalupe
590ca
591Caamaño Casas Matilde
592Caamaño Villar Manuel Francisco
593Cabanas Chedas Daniel
594Cal Martínez, Rosa
595Calero Prado, Xerome
596Calviño Baleares Virginia
597Calvo Mosquera, Mar
598Camaño gestado rafael
599Camaño gestado rafael
600Cambeiro Cives, lois
601Cambrón Infante, Ascensión
602Campos Dorado Francisco
603Campos Sáez, Enrique
604Canceas Lemos Benito M.
605Candal Varela Juan Manuel
606Cao Novo Regina
607Carames Casal, Maria Teresa
608Carballa Alonso, Xan
609Carballal Lopez, Vicente Manuel
610Carballo Davila Dolores
611Caride Pascual Alfonso
612Caride Pascual Alfonso
613Carlos Lagarón Gómez
614Carme Tallón Alvarez
615Carmen Cruces Artero
616Carmen Meilán
617Carmen Oliva Muro
618Carmen Oliva Muro
619Carmen Salgado Martínez
620Carmen Salgado Martínez
621Carmen Salgado Martínez
622Carmen remuñan Martínez
623Carmen salgado
624Carmen soto Álvarez
625Carnero Gómez Carmen
626Carnero Gómez Carmen
627Carral Corbacho
628Carral Corbacho
629carrillo santiago bernardo
630Casado Rodríguez, Ramón
631Casas Rodrigues, Joám
632Castro Castro Anton
633Castro Torres, Leticia
634Castro Zaera Marta
635Castro Zahera Madó
636Castro, Gonzalo
637Cebey Olveira Carlos
638Cebey Olveira Carlos
639Celso Diaz León
640Centeno Paradela Rubem
641César Vila, Manuel
642Cid García Ariadna Iris
643Conchi Alvarez Magdalena
644conchilloria
645Conde conde xaime
646Cossini Benchimol Ignacio Esteban
647Costoia Garea, María Xesús
648Costoya Ferreiro Jesús
649Cota Muñiz Isabel
650Cotelo Botana Margarita
651Couto Gómez Alfredo Ramón
652Covelo Lago Xoán Alberto
653Covelo Lago Xoán Alberto
654Crespo Santiago, Xosé Carlos
655Cristina Amor Faya
656cristina Guerreiro Peralba
657Cristina Lestegás Pérez
658Cristina Monzo Garcia
659Cruces Artero María Asunción
660Cruces Artero, María Jesús
661Cruces Artero, María Jesús
662Cruz Márquez López
663Cuquejo Alonso Sandra
664Curiel Fernandez, Manuel
665DIniz Carlos Obdulia
666Daniel Rio
667Daniel Rodriguez Queijas
668David Otero
669De Lucas Lema Gonzalo
670de la Herrán Lojo, Inmaculada
671delfina meire dorado
672Delio García Represas
673Diaz Alvarez Jaime
674Diaz Cuerpo teresa
675Diaz Cuerpo teresa
676Díaz Rifón, Yiyo
677Dieguez raposeiras jesus oscar
678Dios Diz, Xosé María
679Docampo Paradelo Manuel
680Docampo Paradelo, Gustavo
681Dolores Outeiral Souto
682dolores patiño iglesias
683Domínguez Domínguez Marta
684Domínguez López Adolfo Antonio
685Domínguez López Adolfo Antonio
686Dores Fernandez Abel
687Dorotea Martínez
688Eduardo Rodríguez Cunha
689Eire García Cid
690Eiroa de la Puente, Lourdes
691Eiroa de la Puente, Lourdes
692Elena Pedreira Gomez
693Elke Lamek C H tv tv
694Enrique Parcero Rodríguez
695Enrique Parcero Rodríguez
696Erea Estévez Campos
697Ernesto Atanasio Iglesias
698Estévez Lorenzo Rosa
699Etxaniz Zirrilla
700eustaquio puga muñoz
701Everilda Pedrosa Freire
702FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
703FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
704FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
705Faza Diéuez Isaura
706Félix Caride Corres
707Fernández Bello, Xan
708Fernández Carracedo Sonia María
709Fernández Castro Montse
710Fernandez Gonzalez Fernando
711Fernández Iglesias, Xesús X.
712Fernandez Lareo Begoña
713Fernández López Laura
714Fernández Paz, Patricia
715Fernández Pazo Noa
716Fernandez Picos Isabel
717Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
718Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
719Fernandez Rodrigo borja
720Fernández Varela Luis
721Fernández Veloso, Xela
722Fernández garaia ixa
723fernandez vilela soledad
724Fernando
725Fernando Concheiro Abal
726Fernando Fernandez Gozalez
727Fernando Izquierdo PéreZ
728Fernàndez Pena Isabel
729Ferreiro Currás
730Ferreiro Diaz, Lola
731Ferreiro Vidarte Mariam
732Fidalgo Joga Raquel
733Fiz Fernandez Perez
734Fontecha Vázquez, Jose Luis
735Fraga Pérez, Xosé Manuel
736Fraguela seoane manuela
737Francisca Vazquez
738Francisco Chivite Mosquera
739Francisco González Olveira
740Francisco Veiga
741Francisco Xavier Salgado García
742Françoise gauthier
743Freire Bargados, Eduardo
744Fresenga Araujo, Cintia Micaela
745GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
746Galocha Seivane, Anxos
747Galocha, Luz
748García Abalo Inmaculada
749Garcia Castro, Vicente
750Garcia Martin, Teresa
751Garcia Pereiro, Pilar
752García Soto María Antonia
753Garcia Vasques, X. Carlos
754Garcia Vázquez, X. Carlos
755garcía mosquera, elvira
756Gil Nieto, María Luisa
757Ginzález Martínez, Rosa
758Girau Alonso, Amelia
759Girau Alonso, Amelia
760Gloria docampo corral
761Gómez Álvarez, Xurxo
762Gómez Cortés, Ana María
763Gómez García Carme
764Gomez Gomez Maria Luisa
765González Campo Agustín
766González Campo Xoán Carlos
767González Gnzález Xusta
768González González Xusta
769González Lagarón M.Luisa
770González Lamas berta
771González Losada Xose Ramón
772González Miguéns, Roberto
773González Pardo Sabela
774Gonzalez Penha Diego
775González Rodriguez, Francisco Manrique
776González Vázquez, Xosé lois
777González da Silva, Teresa
778González peña Ross
779González tesan José Ramón
780González, García . Pilar
781GonzálezGonzález Xusta
782Gonzalo Seoane, Margarita
783Gonçalves Devesa Mónica
784GrandeGrandeM.Anunciación
785Graña Eiras Puri
786Guimerans Fernandez, Miguel Angel
787Gutiérrez Estoa Federico X.
788Hermida Rivas, Consuelo
789Hermo Somoza, Chelo
790Hervada Pérez, Enrique
791Hipólito Rodríguez González
792Hortensia Arcos Fernández
793IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
794Ignacio Alvarez martinez
795Ignacio Esteban Cossini Benchimol
796Irene Calvo Mosquers
797Irene de Castro Graña
798Iris López Mūller
799Isabel Mouriño Chas
800Isabel Piñeiro Cabalo
801J Ignacio Jorganes Echezarreta
802Javier iglesias ramos
803Jesus miguez
804Jesus perez moreda
805Joám Luís Ferreiro Caramês
806Jorge Valladares Vaquerl
807José Luis Burón Eiras.
808Jose Antonio Requeijo Diaz
809José Felipe Aragunde Galiñanes
810José Francisco Fernández Méndez
811José Goicoa Otero
812José Goicoa Otero
813José González Alonso
814José Ramón González tesan
815Jose Sánchez docon
816José Suárez Colmenero
817Josefa Lago Vazquez
818Juan Jose Lampon Rego
819Julio Iglesias Corchero
820justo navarret mon
821Lagarón GOMEZ EMILIO
822Lago Vargas Constantino
823Lamazza Torres, María
824Laura Pérez Durán
825Laura spínola Conde
826Leandro sergio cossini benchimol
827Ledo Andión, Margarita
828Ledo Andión, Margarita
829Ledo Menezes, Patricia
830Leira Sanmartín África
831Leiro Alvarez Luis
832Leirós Gude Xosé Lois
833Lelievre Houiseau Gerarf
834Lema Bendaña, José Ramón
835Lidia Fariña Piñeiro
836Lidia Fariña piñeiro
837Lillo Pichel Teresa
838Lois Mosquera Mariña
839Lois Mouriño Couto
840Longo Fernandez, Ana
841Longueira Gómez, Mariña
842López Acosta Manuel
843López Caamaño Virtudes
844López Carreira, Anselmo
845López Fernández Carmen
846Lopez Garcia Elvira
847Lopez Garcia Elvira
848López Gómez, Matilde
849López González Tomás
850López Lires Laura María
851López López Fernando
852López López Mercedes
853López Rego, Beatriz
854López Vilas Esmeraldo
855López Vilas Esmeraldo
856Lorenzo Castiñeiras Bibiana
857lorenzo fernández,herminio
858Lourdes Vila Amarelle
859Louzao Rodrígurz, Xoán
860Luaces Pulpeiro Antonio
861Luca López, Andrés
862Lucia Alvarez Alvarez
863Lucía González Docampo
864Luisa Abad Abad
865Luz Amigo Martinez
866M ADELA Garcia Fernandez
867M. Cristina Fernández Davila
868M. José Banga Rodríguez
869MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
870MARIA JOSE FRIAS ROMAN
871Maio Lago Antonia
872Maite Crespo Abelleira
873Manú Gallego Rodríguez
874Manuel Angel Ricón Reguera
875Manuel Esperante Ces
876Manuel García Vazquez
877Manuel García Vazquez
878Manuel García Vazquez
879Maquieira Gómez, Patricia
880Mar Gómez Tapia
881Mar Gómez Tapia
882Mara Jesús González González
883Marcial Dieguez Dieguez
884Marcos Miguel González Campo 76994698j
885María Esther Crespo Iglesias
886María Jesús Juanatey Malvarez
887María Jesús Juanatey Malvarez de
888Maria Jose Garcia Gomez
889María Luz López Grande
890Maria Luz Maset Catalá
891Maria Perfecta Carballo Pidre
892María Piñeiro Pérez
893María Portela Vázquez
894María Salvado López
895María Salvado López
896María Xosé Canitrot Trillo
897María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
898María del Rosrio Faraldo Rodríguez
899Maribel Tato Sánchez
900Marina Galiana Ocaña
901Marisa Andrade Pérez
902Marisa Riesco Prieto
903Mariñi Lopez Anxela
904Mariño Baamonde Ana Isabel
905Mariño Varela Xose
906Marta Elena Cacheda Pérez
907Marta Gil Paramos
908Marta Pérez Testa
909Martha Antuña Gallego
910Martín Arce Rodríguez
911Martinez Gil María Sara
912Martínez Gude Rita
913Martínez Rubio Alberto
914Matilde Gonzalez Gomez
915Matilde Mateos Reinoso
916Matilde Mateos Reinoso
917Mato Alborja, José
918Mato Fernández, M. Soledad
919Mercedes Otero Iglesias
920Migue Mastrapa cruz
921Miguel Angel Revalderia Becerra
922Miguel mastrapa cruz
923Miro
924Mirón García, Xulia
925Moldes Casal Eva
926Montero Borrazás, Mónica
927Monteso Fernandez Raquel
928morais moran olga
929Moral Vila, Jorge del
930Morales Gorría, María José
931Mosquera Estevez david
932Mouriño Couto, Lois
933Muiños Gonzalez Xose
934Nacho Jorganes Echezarreta
935Neira Abuin Emilio
936Neves Amado Señaris
937Nieves García Lorenzo
938Nieves Gil Rodal
939Nieves de becerra Gil
940Nogueira Meixe, Xaime
941Novo Arrojo Tereixa
942Ofelis Chicote
943Ojea Rodriguez Juan Carlos
944ojea rodriguez juan carlos
945Olga Alvarez Magdalena
946Otero Castuera María del Carmen
947Otero Montoto Andrea
948Outeiro González Xosé Antón.
949PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
950Pablo Prado Fernández
951Pablo Sanjurjo López
952Paco Viturro Abeixón
953Paradela Hernández Helena
954Pardo Millor Beatriz
955Pardo Pérez Fernanda
956Pazo Blanco Ana María
957Pazo Maside Marta
958Pazo Maside Rosalía
959Pedreira Mirás, Xosé Antón
960Pedreira Sánchez, X. Carlis
961Pena Buceta, Xosé Lois
962Pepa Baamonde García
963Pepa Baamonde García
964Pereira Rivas Teresa
965Pereira Gondar, David
966Pereira Pereiro, Pilar
967Pereiro Saavedra, Pilar
968Pérez Blanco, María del Rosario
969Pérez Coto, Rodrigo
970Pérez González María de Lourdes
971Pérez González, María de Lourdes
972Pérez Lijó, Pilar
973Pérez Lijó, Pilar
974Pérez Orge Cecilia
975Pérez Orge Cecilia
976Perez Rey Manuel
977Perez vacas balbino
978Peña Diaz Francisco Xabier
979Peña Hernández, Carmen
980pilar sotelino couñago
981Pillado Salgado, Araceli
982Pintos Barreiro, Pura
983Pisos Otero Silvia
984Piñeiro Lema, María Jesús
985Polvorinos Pérez teodoro
986Ponte Miramontes, María Dolores
987Ponte barreiro juan ramon
988Pousa Lucio, Xoan Manuel
989Prado Cores, Montse
990Queiruga Méndez, Rosa Mª
991Quijano Medín, Ángel Félix
992Quijano Ocampo, Viana
993Quintas Fortes Francisco Manuel
994Quintas Fortes, Francisco M.
995Quinteiro Rendo, Rosa
996RIOS CIDRÁS, XOSE
997Ramallo, Fernando
998Ramón J. Varela Puig
999Ramón J. Varela Puig
1000Ramona Barrio Rodriguez
1001Ramos Rodríguez, Perfecto
1002Raquel Chao Rodrez
1003Raúl Galego
1004Remuñán López, Teresa
1005Rey Piñeiro, Manuela
1006Rey Piñeiro, María
1007Rial Rubio Manuel
1008Rial Rubio Manuel
1009Rial Rubio Mario
1010Rial midon, belen
1011Ricardo Rodríguez bolaño
1012rio fra maria ofelia
1013Rita Martínez Gude
1014Rita Naveira Roel
1015Roberto López L.
1016Roberto cabaleiro
1017Rodríguez Álvarez, Ana Paula
1018Rodríguez Álvarez, Brais
1019Rodríguez Aparicio Amparo
1020Rodríguez Cabana, Celestino
1021Rodríguez Cabana,Celestino
1022Rodríguez Dieguez Jesus
1023Rodríguez Fernández, Xavier
1024Rodríguez Fernàndez Míriam
1025Rodríguez González Hipólito
1026Rodriguez Gonzalo, Ruth
1027Rodriguez Muñoz, Esthee
1028Rodríguez Rivera Catonio
1029Rodríguez Rodríguez Lurdes
1030Rodríguez Silvar, Carlos
1031Rodriguez Vila Xacobr
1032Rodriguez Villar Inma
1033Román García Xosè Henrique
1034Romero Barreiro Lola
1035Rosa Estévez Álvarez
1036Rosa Salamanca
1037Rosado Rendón Elvira
1038Rosario Alvarez Gundin
1039Rouco Llanderrozas Gloria
1040Rouco Llanderrozas Xerman
1041Rouco Llanderrozas Xerman
1042Ruben Mateos Lopez
1043Sabela Fraga Costa
1044Sabela Pérez Iglesias
1045Saians Torrado, Xosé
1046samartino murias dolores
1047Sampedro Martínez, Pilar
1048Sanchez Luces Victoria
1049Sanchez Mancebo, Montserrat
1050Sanchez fernandez Antón
1051Sanisidro Vázquez, Elisa
1052Sanluís Sánchez, Agustín.
1053Santiago Perez Poza
1054Santiago rodriguez
1055Sebio Peña Ana Rosa
1056Sebio Peña, Francisco
1057Senra Rodriguez Lídia
1058Sofía González Peña
1059Sol Beiroa Troiteiro
1060Soledad López Facal
1061Soledad Vázquez Ansede
1062Soledad sebio Peña (Marisol)
1063Solla martin Andrés
1064Soraya paralela
1065Suanzes Felicia
1066Suárez Carnota Ignacio
1067Sueiro Benavides Angeles
1068Sumavielle Rodríguez Marcos
1069Susana Alberti
1070Susana Regueira Garcia
1071Susana Trelles
1072Susavila Cajaraville Francisco
1073Suso Vázquez González
1074Suso Vàzquez González
1075Tano Guerra Garcia
1076Tareixa Ledo Regal
1077Tato Bello, Leopoldo
1078Teijeiro Gato, Mercedes
1079Tembra Picon Antonio
1080Teresa Martínez OCaña
1081Tourís Fajardo, Avelino
1082Touriño García rosario
1083Trigo Arcos, María Esther
1084Trigo Lorenzo, María Carmen
1085Ulla Otero Miguel Angel
1086VAZQUEZ CASTRO CARLOS
1087Valverde Nacho
1088Varela Nogueiras M Luísa
1089Vasco Lopez, maria belen
1090Vasques Varela Aida
1091Vazque xil carlos
1092Vazquez Lozano Vicente
1093Vazquez Armellini Parricia
1094Vázquez García, Camilo
1095Vazquez Lozano Vicente
1096Vazquez Varela Verónica
1097Veiga Buxán Xesús
1098Veiga alvarez francisco javier
1099Veiguela Reigosa Marta
1100Veiguela Reigosa Marta
1101Veloso Troncoso Santiago
1102Veloso Troncoso Santiago
1103Vicente Alvarez Marina
1104Victoria Bernardez Alvarado
1105Victoria Bernardez Alvarado
1106Vidal Vidal, ANXO
1107Vide González, Ismael
1108Vieites Santos, Xaquín
1109Vigil Ortega, Berta
1110Vila Amarelle Rosa Maria
1111Vilariño varela josé Braulio
1112Vilas Vicente, Raquel
1113Villar Rosende Teresa
1114Villegas Andrino, Mercedes
1115Viñas Otero, Isabel
1116VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
1117Vàzquez Arias Rodrigo
1118Xabier Méndez
1119Xabier Méndez
1120Xabier Rodriguez Villa
1121Xaime Toxo
1122Xaime conde conde
1123Xerardo Rodríguez Arias
1124Xesús Domínguez
1125xoan soto
1126Xosé Agapito Romeiro Barreiro
1127Xosé Deira Triñaned
1128Xose Fernández Piñeiro
1129Xosé Lois Vilar Rodríguez
1130Xosé Manuel Méndez Pérez
1131Xose Ramón González Losada
1132Xose Ramón González Losada
1133Xosé Ramón Maseda Blanco
1134Xosefa Sanchez
1135Xosefa sanchez souto
1136Xosefina Ferrás Sexto
1137Zabala Iglesias, Uxío
APOIOS DE COLECTIVOS
1138A Nova Peneira
1139Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
1140Asemblea Republicana de Vigo
1141Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
1142Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
1143Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
1144Asociación Cultural Millo Verde
1145Asociación Cultural O Castro (Vigo)
1146Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
1147Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
1148Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1149Associaçom cultural Xebra (Burela)
1150Carlos César Touza García
1151Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
1152Centro Social Faísca (Vigo)
1153Centro Social Madia Leva (Lugo)
1154Chao psrs
1155Coletivo TransGaliza
1156Domínguez López Adolfo
1157Fundación Artabria (Ferrol)
1158Fundación Galiza Sempre
1159Fundación Moncho Reboiras
1160Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
1161José Felipe Aragunde Galiñanes
1162José Felipe Aragunde Galiñanes
1163MercedesZas
1164Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
1165Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1166O Facho, Agrupaçon Cultural
1167rio fra maria ofelia
1168santos soto marco antonio
1169X. Carlos Garcia Vázquez
1170Xose Manuel Alban lage

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook