DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

Apoios recadados

#Nome
PRIMEIROS APOIOS
1Abal López-Valeiras, Mercedes
2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
3Abraldes Fernández, Xerardo
4Acuña Mella, Victor M
5Alaniz González, Susana Beatriz
6Alfaia Caride, Arantza
7Alonso Alcalde, Pablo
8Alonso Fernández, María
9Alonso Fernández, Pedro
10Alonso López, Aloia
11Alonso Manzanares, Luís Manuel
12Alonso Pereira, Alberte
13Alonso Pérez, Xabier
14Álvarez Cáccamo, Celso
15Álvarez Cáccamo, Alfonso
16Álvarez Cáccamo, Xosé María
17Álvarez Chamosa, Ana María
18Álvarez Fernández, Yolanda
19Alvite Gándara, Valentín
20Amaro Camaño, Braulio
21Amigo Martínez, Luz
22Amil Permuy, Fran
23Amoedo López, Gonzalo
24Angueira Viturro, Anxo
25Angustia Gómez , Vanessa
26Ansede Estraviz, Alberte
27Antón Pedreira, Xosé
28Araújo López, Olaf
29Araujo Melón, Francisco
30Arias Curto, Antón
31Armas García, Celia María
32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
34Badawi, Fayez
35Bará Torres, Luís
36Barahona Martín, Magdalena
37Barciela Varela, Isaura
38Barreiro Antón, Iria
39Barreiro Felpeto, Aldo
40Barreiro Felpeto, Bruno
41Barreiro Felpeto, Lidia
42Barreiro López, Manuel
43Barreiro Martínez, David
44Barreiro Martínez, Sonia
45Barreiro Rodríguez, Concepción
46Barreiro Rodríguez, Xacinto
47Barros Suárez, León
48Barxa Álvarez, Nemesio
49Baz Rodríguez, Noemí
50Beiras Cal, Antón
51Beiras Torrado, Carme
52Beiras Torrado, Xosé Manuel
53Beiroa Otero, Iria
54Bellón Martínez, Leticia
55Benítez Fernández, Uxío
56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
57Blanco Domínguez, Isabel
58Blanco Pérez, Miguel
59Bonet Sole, Ana
60Borines Fernández, José Luís
61Bossa Pereira, Camila
62Bouzas Álvarez, Antón
63Bouzas López, Inés
64Braxe Mendiá, Lino
65Brenlla Outeiro, Dina
66Bugallo Sánchez, Laura
67Busto Antelo, Luís Manuel
68Cabada Álvarez, Anxo
69Cabana Yanes, Dario Xóan
70Caeiro Martínez, Soledad
71Caeiro Sola, Mercedes
72Cal Atan, Xosé
73Cal Ogando, Marcos
74Calado Mayan, Xosé Lois
75Calero Prado, Xerome
76Calvelo Rozas, Lois
77Camaño Fandiño, Manuel
78Camaño Fandiño, Mónica
79Campo Domínguez, María Pilar
80Canitrot Trillo, Mª Xosé
81Cao Vázquez, Emilio
82Caride Correa, Felix
83Caride Correa, Manuel
84Carreira Varela, Ana María
85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
86Carril Vázquez, Paulo
87Carrillo Santiago, Bernardo
88Carro Suárez, Francisco
89Casal Rodríguez, Patricia
90Castedo Villar, José M.
91Casteleiro Borrego, Concepción
92Castro Berguer, Ricardo
93Castro Cao, Mari Carmen
94Castro Zas, Ángel M.
95Cañedo Sainz, Ernesto
96Cela Díaz, Rubén
97Chapela Santomé, Gonzalo
98Chaves Fariña, Olaia
99Cibeira Taboada, Pablo
100Cid Cabido, Xosé
101Collazo Castro, Xosé
102Comesaña Pampillón,Telmo
103Corbelle Rico, Eduardo
104Corralo Domonte, Esther
105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
106Correa Piñeiro, Duarte
107Costas Lorenzo, Alba
108Costoia Viqueira, Ana Belén
109Costoya Garea, Mª Xesús
110Costoya Mateo, José Carlos
111Cotobade Tombo, Carlos
112Couso Permuy, Javier
113Crego Rodríguez, Guillermo
114Cruces Artero, Concepción
115Cuadrado Caruncho, Ángeles
116Cuadrado Rey, Ana
117Cuevas Raposo, Luisa
118Cuevas Rodríguez, Esteban
119Darriba Calviño, Rosa María
120Darriba Fernández, Emilia
121de Castro García, Juan
122de Castro García, Manuel
123de Miguel Campos, Emilio
124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
125de las Heras Cores, Victor
126del Bosque Zapata, Henrique
127del Rio Iglesias, Erea
128Díaz García, Miguel
129Díaz Pérez, Yolanda
130Diéguez Vázquez, Lois
131Dios Martínez, José A.
132Diz Lago, Jurjo
133Doldán García, Xoan R.
134Domínguez Olveira Santiago
135Domínguez Olveira, Santiago
136Domínguez Rial, Manuel
137Durán Alonso, Emilia
138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
139Enjamio Carreira, Carlos
140Escobar Vidal, Fernando
141Esperón Fontán, David
142Estevez Álvarez, María
143Estévez Costa, Isabel
144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
146Fajardo Fariñas, Jesús
147Fandiño Rodríguez, Luz
148Felpeto Lagoa, Matilde
149Fernán-Vello, Miguel Anxo
150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
152Fernández Castro, Marta
153Fernández Castro, Martín
154Fernández Davila, Olaia
155Fernández Díaz, Sergio
156Fernández Fernández, Miguel Anxo
157Fernández Fernández. Sandra
158Fernández Gómez, Alexandra
159Fernández González, Fernando
160Fernández Leal, Carlos Ignacio
161Fernández Leal, Flor
162Fernández Leal, Francisco Javier
163Fernández Leal, José Luís
164Fernández Leal, María Ángeles
165Fernández Leal, María Cristina
166Fernández Leal, María Teresa
167Fernández Leal, Ramón
168Fernández Lores, Miguel Anxo
169Fernández Oliveira, Henrique
170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
171Fernández Piñeiro, Manuel
172Fernández Rodríguez, Constantino
173Fernández Rodríguez, Tirso
174Fernández Silva, Alberte
175Fernández Zunzunegui, Emilio
176Ferrín Brocos, Francisco Javier
177Figueroa Panisse, Adela
178Figueroa Vázquez, María Teresa
179Filgueiras Fachal, Paulo
180Fontes Moledo, Carlos
181Francés Rodríguez, Blanca
182Freijanes Rivas, Amalia
183Freitas González, Yolanda
184Freixeiro Álvarez, Xaquín
185Galocha Seivane, Luz
186Gamallo Lama, Patricia
187Gamborino Amaro, René
188Gándara Alonso, Angelina
189García Baró, Federico
190García Crego, Emilio
191García Crego, Xosé Manuel
192García Fernández, Javier
193García Fernández, Pablo
194García Negro, María Pilar
195García Negro, María do Carme
196García Novás, Victor
197García Pintos, Anxo Lois
198García Plata, Victor
199García Rivas, Xulio
200García Seoane, Angel
201García Suárez, Xenaro
202García Súarez, Xosé Alberto
203García Teijeiro, Antonio
204García-Rodeja Arribí, Carmen
205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
206Garrido Pan, María Esther I.
207Gefaell Chamochin, Blanca
208Gómez Álvarez, Miguel Angel
209Gómez Alén, José
210Gómez Pipas, Manuel
211Gómez Rozados, Alex
212Gómez Sanmartín, Alfredo David
213Gómez-Reino Varela, Antón
214González Lirio, Gutien
215González Lirio, Sainza
216González Blasco, Luís (Foz)
217González Garrido, Manuel
218González González, Segundo
219González López, Elisardo
220González López, Luís (Ferreiro)
221Gónzález Pazos, Aida
222González Vázquez, Ana
223González-Alegre, Alberto
224Gurría Porta, Julita
225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
226Harguindey Banet, Henrique
227Hermida García, Modesto
228Hernando Nuevo, Ignacio
229Huete Vales, Anxel
230Iglesias Fernández, Andrea
231Iglesias Nuñez, Pablo
232Janeiro Vilaboa, Juan
233Jiménez Casas, Cipriano Luís
234Jorquera Caselas, Francisco
235Lago González, Paula
236Lamas Baños, Álvaro
237Lamas Díaz, Roberto
238Landín Aguirre, Elvira
239Lareo Fernández, Ana
240Lareo Fernández, María
241Lareo Sánchez, Miguel Angel
242Le Gall, Raymonde
243Leal Fariña, Xosé
244Leira Sanmartín, Africa
245Lima Rodríguez, Elena
246Liméns Sexto, Sonia
247Lobeira Domínguez, Bieito
248López Vérez, Ana Belén
249López Bernardez, Xosé Carlos
250López Campos, María Eugenia
251López Carreira, Anselmo
252López Carreira, Xesús
253López Dobao, Antón
254López González, Alejandro
255López Martínez, Alberto
256López Martínez, Iago
257López Palacio, Martha
258López Paz, Gonzalo
259López Pazos, Celso X.
260López Pérez, Joám Francisco
261López Piquín, Rodrigo
262López Rodríguez, Anxo Benigno
263López Silva, José Antonio
264Lores Santacecilia, Francisco
265Losada Ruiz, José Luís
266Loures Taracido, Patricia
267Louzao Blanco, Rafael
268Louzao Rodríguez, Anxo
269Luca de Tena, Gustavo
270Lugrís Álvarez, Igor
271Maiz Vázquez, Bernardo
272Malvar Figueroa, Rafael
273Malvido Cabirto, Miguel
274Manuel Pinheiro, Xesús
275Marco López, Aurora
276Mareda Blanco, Xosé Ramón
277Marín Castro, Aitor
278Marino Amigo, Celsa
279Mariño Villanueva, Elena
280Martínez Diz, Lucía
281Martínez García, Consuelo
282Martínez González, Xurxo
283Martínez Martínez, Elena
284Martínez Pérez, César (Goldi)
285Martínez Pradeda, Alejandro
286Martínez Randulfe, Fernando
287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
289Maset Catalá, Mari Luz
290Méndez Díaz, Xosé Manuel
291Méndez Ferrín, Xosé Luis
292Méndez Gómez, Rosa Mª
293Milla González, Feliciano
294Miranda Paz, Ana
295Molina Raspal, Teresa
296Montilla Cancho, Juan Enrique
297Montoya Mateo, Xosé Carlos
298Morais Alvares, Carlos
299Mosquera Lorenzo, Cesar
300Moure Pereiro, Teresa
301Mourin González , María Teresa
302Mouriño Espiñeira, Karina
303Murado García, Miguel Anxo
304Navaza Rodríguez, Tareixa
305Neira López, Carmen
306Nieto Iglesias, Arturo
307Novoa Diéguez, Ana Mª
308Nuñez Ramos, José Ramón
309Nuñez Rodríguez, Carlos
310Núñez Vila, David
311Ocampo Pereira, Luisa
312Ojea Pérez, Antonio
313Ojea Pérez, Ignacio
314Otero Fernández, Serafín
315Outeiro Baamonde, Carlos
316Ozores Peixoto, Araceli
317Pahino Vázquez, José Antonio
318Pahino da Silva, Catalina
319Parada Fernández, Celso
320Páramo Jáudenes, Cristina
321Parcero Rodríguez, Enrique
322Paz Canalejo, Xabier
323Pazo Blanco, Ana
324Pazos Martínez, Mónica
325Peixoto Losada, Carlos
326Pequeño González, Mirta
327Pereira Carballo, Aurichu
328Pereira González, Dionísio
329Pereira Pereiro, Francisco Javier
330Pereira Pereiro, Pilar
331Pereira Varela, Ana
332Pereira de la Torre, Evaristo
333Pereiro Castro, Rafael
334Peres Pena, Alexandre
335Pérez Abeledo, Arturo
336Pérez Castrillo Lois
337Perez Castrillo, Lois
338Pérez Correa, Rubén
339Pérez Costas, Fernando
340Pérez Dávila, Xabier
341Pérez Fernández, Angel Celestino
342Pérez Fernández, Helena
343Pérez Fernández, Raquel
344Pérez Garrido, María Isabel
345Pérez Gonda, Diego
346Pérez Igrexas, Xabier
347Pérez Pintos, Manuel
348Peña Rey, Manuel
349Peña Rey, Manuel
350Peña, Xico (Xico de Carinho)
351Pillado Lista, Rafael
352Pillado Maior, Francisco
353Pintado Valverde, Xosé
354Piñón Paz, Sergio
355Ponte Santasmarinas, Laura
356Pontón Mondelo, Ana
357Porteiro García, María Xosé
358Portero Arnáiz, Pablo
359Portomeñe Pérez, Carlos
360Posada Fernández, Celso
361Pousa Lucio, Xoán Manuel
362Pousa Rodríguez. Gloria
363Prada Rodríguez, Inácio
364Presa Suárez, Guillermo
365Presas Bergantiños, Noa
366Prieto Álvarez, Julián
367Prieto Estévez, María Coral
368Prieto Traveso, Mónica
369Quijano Medín, Ángel Félix
370Quintans López, Rebeca
371Quinteiro Araújo, Paula
372Quinteiro Núñez, Miguel A.
373Quintillan Nuñez, Laura
374Quintillan Nuñez, Marina
375Quiroga, Santiago
376Rabuñal Corgo, Henrique
377Reaño Martínez, Soledad
378Rego Candamil, Néstor
379Regueira Pérez. Marcos
380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
382Rey Piñeiro, Juan Carlos
383Riaño Roa, Miguel
384Rico Boquete, Pilar
385Rivas Alonso, Silverio
386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
388Rodil Fernández, Olalla
389Rodríguez Baixeras, Xavier
390Rodríguez Bermúdez, Xavi
391Rodríguez Cabanas, Antonio
392Rodríguez Cacharrón, Begoña
393Rodríguez Cagiao, Roi
394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
396Rodríguez Castro, Afonso
397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
398Rodríguez Feixóo, José Luís
399Rodríguez Fernández, Miriam
400Rodríguez García, María
401Rodríguez Gesto, Isolina
402Rodríguez Iglesias, María Salomé
403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
405Rodríguez Sánchez, Francisco
406Rodríguez Suárez, Rafael
407Rodríguez Veloso, Francisco
408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
409Rojas López, Paula
410Rolland Etchevers, Eduardo
411Román González, Modesto
412Romero Falque, Xosé Lois
413Rosi Decena, Hortensia
414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
415Rubido Álvarez, Antón
416Ruiz Vázquez, María José
417Rumbo Mosquera, Jaime
418Sáenz Castro, Cesar
419Safa, Mohamed
420Sampedro Ojeda, Francisco
421Sánchez García, Antón
422Sánchez García, Anxo
423Sánchez Reboredo, Pilar
424Santiago Álamo, Aarón Manuel
425Santiago Soutullo, Mercedes
426Santos Cabanas, Xosé Luís
427Santos Pérez, Antóm
428Santos Queiruga, Carmen
429Santos Suárez, Xohan
430Sarmiento Solla, Ramón
431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
432Seixo Fernández, Suso
433Seixo Lado, Xosé Ignacio
434Senra Rodríguez, Lidia
435Serantes Cuiña, Marta
436Serrapio Amil, María Isabel
437Sobral Fernández, Luciano
438Solla Covelo, Ignacio
439Solla Fernández, Eva
440Solla Fernández, Eva
441Solla Lago, Xosé Carlos
442Soneira Veiga, Alberto
443Suárez Canal, Alfredo
444Suárez Fernández, Jorge Suárez
445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
446Suárez Vicente, Toia
447Taboada Pérez, María Carmen
448Tato Fontaiña, Antonia
449Teasley, Cathryn
450Teijeiro Gato, Mercedes
451Toba Girón, María Xesús
452Toba Girón, Xabier
453Traba Díaz, Amada
454Valadares Ocampo, Óscar
455Valmaseda Pantoja, Jesús
456Vaqueiro Foxo, Vitor
457Varela Neira, María José
458Varela Rodríguez, Ruth
459Varela Seijo, Adrián
460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
461Vázquez Maseda, María Teresa
462Vázquez Pillado, Teresa C.
463Vázquez Vázquez, Guillerme
464Velasco Souto, Carlos F.
465Vicente González, Xulio
466Vidal Capón, Andrés
467Vidal Conde, María
468Viéitez Alonso, Henrique
469Vilalba Seoane, Isabel
470Vilas Alonso, Alberto
471Vilaverde Pego, Eva
472Villafafila Deza, María Jesús
473Villanueva Domínguez, Carlos
474Villar Sanjurjo, Javier
475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
476Viqueira Sende, Xosé Manuel
477Vizoso Amado, Lucía
478Viñas Otero, Isabel
479Xestoso González, Manuel
480Zayas Delgado, Mª Isabel
APOIOS INDIVIDUAIS
481A
482AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
483ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
484Abad Abad, Juan Carlos
485Adrián Rodriguez Bravo
486África Leira Sanmartín
487Alba Inés Pé Sánchez
488Alberto Covelo Lago
489Alejandro González Diaz
490Alejandro González Diaz
491Alejandro López Regueiro
492Alonso Pérez Paloma
493Alonso Pérez Paloma
494Álvarez Núñez María Sabela
495Álvarez libres xabier
496Alvite Alvite Paula
497Amaro Caamaño Antonio
498Amieiro López Alejandro
499Ana Arellano
500Andrés Luca López
501Andrés Omeñaca Bellón
502Ángela Fraga María
503Antonio Díaz Otero
504Antonio Taboada
505Asunción Méndez sande
506Atanasio Iglesias,Ernesto
507BEIRO RODRIGUEZ PILAR
508Banhos Campo Alexandre
509Barbosa Sánchez Julia
510Barral Gil marcos
511Barreiro López, Manuel
512Barreiro Neira, Carmen
513Barreiro Solla Angel Herminio
514Barreiro Viñas, Adrián
515Barreiro Viñas, Brais
516Barreiro Viñas, Brais
517Barxa Alvarez, Nemèsio
518Beatriz Rey
519Beatriz Varela
520Begoña Fontenla Alonso
521Begoña Fontenla Alonso
522Blanco Monteiro Begoña Cristina
523Bouzó Fernández, Ánxeles
524Bouzó Fernández, José
525Brais alvarez lopez
526Bret Franco, Carolina
527Bugalho Sánchez, Laura
528CES RIOBOO Guadalupe
529CES RIOBOO Guadalupe
530Caamaño Villar Manuel Francisco
531Cabanas Chedas Daniel
532Cal Martínez, Rosa
533Calvo Mosquera, Mar
534Camaño gestado rafael
535Camaño gestado rafael
536Campos Sáez, Enrique
537Candal Varela Juan Manuel
538Carballo Davila Dolores
539Caride Pascual Alfonso
540Caride Pascual Alfonso
541Carmen Cruces Artero
542Carmen Oliva Muro
543Carmen Salgado Martínez
544Carmen remuñan Martínez
545Carnero Gómez Carmen
546Carnero Gómez Carmen
547Carral Corbacho
548Carral Corbacho
549Casas Rodrigues, Joám
550Castro Torres, Leticia
551Castro Zaera Marta
552Castro, Gonzalo
553Cebey Olveira Carlos
554Cebey Olveira Carlos
555Centeno Paradela Rubem
556Cid García Ariadna Iris
557Conde conde xaime
558Costoia Garea, María Xesús
559Cotelo Botana Margarita
560Crespo Santiago, Xosé Carlos
561cristina Guerreiro Peralba
562Cristina Monzo Garcia
563Cruces Artero María Asunción
564Cruces Artero, María Jesús
565Cruz Márquez López
566Cuquejo Alonso Sandra
567Daniel Rodriguez Queijas
568De Lucas Lema Gonzalo
569de la Herrán Lojo, Inmaculada
570Diaz Alvarez Jaime
571Díaz Rifón, Yiyo
572Dios Diz, Xosé María
573Docampo Paradelo Manuel
574Dolores Outeiral Souto
575dolores patiño iglesias
576Domínguez Domínguez Marta
577Dorotea Martínez
578Eire García Cid
579Eiroa de la Puente, Lourdes
580Eiroa de la Puente, Lourdes
581Enrique Parcero Rodríguez
582FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
583Félix Caride Corres
584Fernández Bello, Xan
585Fernández Castro Montse
586Fernandez Gonzalez Fernando
587Fernández Iglesias, Xesús X.
588Fernández López Laura
589Fernández Pazo Noa
590Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
591Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
592Fernandez Rodrigo borja
593Fernández Varela Luis
594Fernando
595Fernando Concheiro Abal
596Fernando Izquierdo PéreZ
597Ferreiro Currás
598Ferreiro Diaz, Lola
599Ferreiro Vidarte Mariam
600Fidalgo Joga Raquel
601Fraga Pérez, Xosé Manuel
602Francisco González Olveira
603Francisco Xavier Salgado García
604Fresenga Araujo, Cintia Micaela
605Galocha Seivane, Anxos
606Galocha, Luz
607Garcia Castro, Vicente
608Garcia Martin, Teresa
609Garcia Pereiro, Pilar
610Garcia Vázquez, X. Carlos
611Ginzález Martínez, Rosa
612Girau Alonso, Amelia
613Girau Alonso, Amelia
614Gloria docampo corral
615Gómez Álvarez, Xurxo
616Gomez Gomez Maria Luisa
617González Lamas berta
618González Miguéns, Roberto
619González Pardo Sabela
620Gonzalez Penha Diego
621González Rodriguez, Francisco Manrique
622González da Silva, Teresa
623González peña Ross
624González tesan José Ramón
625González, García . Pilar
626Gonzalo Seoane, Margarita
627Gonçalves Devesa Mónica
628Graña Eiras Puri
629Guimerans Fernandez, Miguel Angel
630IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
631Ignacio Esteban Cossini Benchimol
632Irene Calvo Mosquers
633Irene de Castro Graña
634Isabel Mouriño Chas
635J Ignacio Jorganes Echezarreta
636Jorge Valladares Vaquerl
637José Luis Burón Eiras.
638José Francisco Fernández Méndez
639José Goicoa Otero
640José González Alonso
641José Ramón González tesan
642Josefa Lago Vazquez
643Juan Jose Lampon Rego
644Laura spínola Conde
645Ledo Andión, Margarita
646Ledo Menezes, Patricia
647Leiro Alvarez Luis
648Lidia Fariña Piñeiro
649Lois Mosquera Mariña
650Lois Mouriño Couto
651Longo Fernandez, Ana
652López Acosta Manuel
653López Caamaño Virtudes
654López Carreira, Anselmo
655Lopez Garcia Elvira
656López López Fernando
657López Rego, Beatriz
658López Vilas Esmeraldo
659López Vilas Esmeraldo
660Lorenzo Castiñeiras Bibiana
661Louzao Rodrígurz, Xoán
662Luca López, Andrés
663Lucía González Docampo
664Luisa Abad Abad
665Luz Amigo Martinez
666MARIA JOSE FRIAS ROMAN
667Mar Gómez Tapia
668María Jesús Juanatey Malvarez
669Maria Luz Maset Catalá
670María Piñeiro Pérez
671María Xosé Canitrot Trillo
672Marisa Riesco Prieto
673Mariño Baamonde Ana Isabel
674Mariño Varela Xose
675Marta Gil Paramos
676Mato Fernández, M. Soledad
677Miguel mastrapa cruz
678Miro
679Mirón García, Xulia
680Moldes Casal Eva
681Monteso Fernandez Raquel
682Moral Vila, Jorge del
683Mosquera Estevez david
684Mouriño Couto, Lois
685Nieves García Lorenzo
686Nieves Gil Rodal
687Nogueira Meixe, Xaime
688Novo Arrojo Tereixa
689Ojea Rodriguez Juan Carlos
690Otero Montoto Andrea
691Paradela Hernández Helena
692Pardo Pérez Fernanda
693Pazo Blanco Ana María
694Pazo Maside Rosalía
695Pedreira Mirás, Xosé Antón
696Pena Buceta, Xosé Lois
697Pepa Baamonde García
698Pereira Gondar, David
699Pereira Pereiro, Pilar
700Pereiro Saavedra, Pilar
701Pérez González María de Lourdes
702Pérez González, María de Lourdes
703Pérez Lijó, Pilar
704Pérez Lijó, Pilar
705Pérez Orge Cecilia
706Perez Rey Manuel
707Peña Diaz Francisco Xabier
708Peña Hernández, Carmen
709Pillado Salgado, Araceli
710Ponte Miramontes, María Dolores
711Ponte barreiro juan ramon
712Pousa Lucio, Xoan Manuel
713Prado Cores, Montse
714Queiruga Méndez, Rosa Mª
715Quintas Fortes, Francisco M.
716Ramallo, Fernando
717Ramona Barrio Rodriguez
718Remuñán López, Teresa
719Rey Piñeiro, Manuela
720Rey Piñeiro, María
721Rial midon, belen
722rio fra maria ofelia
723Rita Martínez Gude
724Roberto cabaleiro
725Rodríguez Álvarez, Brais
726Rodríguez Aparicio Amparo
727Rodríguez Cabana, Celestino
728Rodríguez Fernàndez Míriam
729Rodriguez Gonzalo, Ruth
730Rodriguez Muñoz, Esthee
731Romero Barreiro Lola
732Ruben Mateos Lopez
733Sabela Fraga Costa
734Sabela Pérez Iglesias
735Sampedro Martínez, Pilar
736Sanchez Mancebo, Montserrat
737Sanchez fernandez Antón
738Sanisidro Vázquez, Elisa
739Santiago Perez Poza
740Sebio Peña, Francisco
741Senra Rodriguez Lídia
742Sofía González Peña
743Soraya paralela
744Suanzes Felicia
745Sueiro Benavides Angeles
746Sumavielle Rodríguez Marcos
747Susana Alberti
748Tareixa Ledo Regal
749Teijeiro Gato, Mercedes
750Tourís Fajardo, Avelino
751Trigo Lorenzo, María Carmen
752VAZQUEZ CASTRO CARLOS
753Vasques Varela Aida
754Vazquez Armellini Parricia
755Vázquez García, Camilo
756Veiga Buxán Xesús
757Veiguela Reigosa Marta
758Vidal Vidal, ANXO
759Vieites Santos, Xaquín
760Vigil Ortega, Berta
761Villegas Andrino, Mercedes
762Viñas Otero, Isabel
763Xabier Rodriguez Villa
764Xaime Toxo
765Xesús Domínguez
766Xose Fernández Piñeiro
767Xosé Lois Vilar Rodríguez
768Xose Ramón González Losada
769Xosefa sanchez souto
770Xosefina Ferrás Sexto
771Zabala Iglesias, Uxío
APOIOS DE COLECTIVOS
772A Nova Peneira
773Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
774Asemblea Republicana de Vigo
775Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
776Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
777Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
778Asociación Cultural O Castro (Vigo)
779Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
780Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
781Carlos César Touza García
782Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
783Centro Social Faísca (Vigo)
784Centro Social Madia Leva (Lugo)
785Coletivo TransGaliza
786Fundación Artabria (Ferrol)
787Fundación Galiza Sempre
788Fundación Moncho Reboiras
789Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
790MercedesZas
791O Facho, Agrupaçon Cultural
792rio fra maria ofelia
793santos soto marco antonio
794X. Carlos Garcia Vázquez
795Xose Manuel Alban lage

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook