DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

Apoios recadados

#Nome
PRIMEIROS APOIOS
1Abal López-Valeiras, Mercedes
2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
3Abraldes Fernández, Xerardo
4Acuña Mella, Victor M
5Alaniz González, Susana Beatriz
6Alfaia Caride, Arantza
7Alonso Alcalde, Pablo
8Alonso Fernández, María
9Alonso Fernández, Pedro
10Alonso López, Aloia
11Alonso Manzanares, Luís Manuel
12Alonso Pereira, Alberte
13Alonso Pérez, Xabier
14Álvarez Cáccamo, Celso
15Álvarez Cáccamo, Alfonso
16Álvarez Cáccamo, Xosé María
17Álvarez Chamosa, Ana María
18Álvarez Fernández, Yolanda
19Alvite Gándara, Valentín
20Amaro Camaño, Braulio
21Amigo Martínez, Luz
22Amil Permuy, Fran
23Amoedo López, Gonzalo
24Angueira Viturro, Anxo
25Angustia Gómez , Vanessa
26Ansede Estraviz, Alberte
27Antón Pedreira, Xosé
28Araújo López, Olaf
29Araujo Melón, Francisco
30Arias Curto, Antón
31Armas García, Celia María
32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
34Badawi, Fayez
35Bará Torres, Luís
36Barahona Martín, Magdalena
37Barciela Varela, Isaura
38Barreiro Antón, Iria
39Barreiro Felpeto, Aldo
40Barreiro Felpeto, Bruno
41Barreiro Felpeto, Lidia
42Barreiro López, Manuel
43Barreiro Martínez, David
44Barreiro Martínez, Sonia
45Barreiro Rodríguez, Concepción
46Barreiro Rodríguez, Xacinto
47Barros Suárez, León
48Barxa Álvarez, Nemesio
49Baz Rodríguez, Noemí
50Beiras Cal, Antón
51Beiras Torrado, Carme
52Beiras Torrado, Xosé Manuel
53Beiroa Otero, Iria
54Bellón Martínez, Leticia
55Benítez Fernández, Uxío
56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
57Blanco Domínguez, Isabel
58Blanco Pérez, Miguel
59Bonet Sole, Ana
60Borines Fernández, José Luís
61Bossa Pereira, Camila
62Bouzas Álvarez, Antón
63Bouzas López, Inés
64Braxe Mendiá, Lino
65Brenlla Outeiro, Dina
66Bugallo Sánchez, Laura
67Busto Antelo, Luís Manuel
68Cabada Álvarez, Anxo
69Cabana Yanes, Dario Xóan
70Caeiro Martínez, Soledad
71Caeiro Sola, Mercedes
72Cal Atan, Xosé
73Cal Ogando, Marcos
74Calado Mayan, Xosé Lois
75Calero Prado, Xerome
76Calvelo Rozas, Lois
77Camaño Fandiño, Manuel
78Camaño Fandiño, Mónica
79Campo Domínguez, María Pilar
80Canitrot Trillo, Mª Xosé
81Cao Vázquez, Emilio
82Caride Correa, Felix
83Caride Correa, Manuel
84Carreira Varela, Ana María
85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
86Carril Vázquez, Paulo
87Carrillo Santiago, Bernardo
88Carro Suárez, Francisco
89Casal Rodríguez, Patricia
90Castedo Villar, José M.
91Casteleiro Borrego, Concepción
92Castro Berguer, Ricardo
93Castro Cao, Mari Carmen
94Castro Zas, Ángel M.
95Cañedo Sainz, Ernesto
96Cela Díaz, Rubén
97Chapela Santomé, Gonzalo
98Chaves Fariña, Olaia
99Cibeira Taboada, Pablo
100Cid Cabido, Xosé
101Collazo Castro, Xosé
102Comesaña Pampillón,Telmo
103Corbelle Rico, Eduardo
104Corralo Domonte, Esther
105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
106Correa Piñeiro, Duarte
107Costas Lorenzo, Alba
108Costoia Viqueira, Ana Belén
109Costoya Garea, Mª Xesús
110Costoya Mateo, José Carlos
111Cotobade Tombo, Carlos
112Couso Permuy, Javier
113Crego Rodríguez, Guillermo
114Cruces Artero, Concepción
115Cuadrado Caruncho, Ángeles
116Cuadrado Rey, Ana
117Cuevas Raposo, Luisa
118Cuevas Rodríguez, Esteban
119Darriba Calviño, Rosa María
120Darriba Fernández, Emilia
121de Castro García, Juan
122de Castro García, Manuel
123de Miguel Campos, Emilio
124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
125de las Heras Cores, Victor
126del Bosque Zapata, Henrique
127del Rio Iglesias, Erea
128Díaz García, Miguel
129Díaz Pérez, Yolanda
130Diéguez Vázquez, Lois
131Dios Martínez, José A.
132Diz Lago, Jurjo
133Doldán García, Xoan R.
134Domínguez Olveira Santiago
135Domínguez Olveira, Santiago
136Domínguez Rial, Manuel
137Durán Alonso, Emilia
138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
139Enjamio Carreira, Carlos
140Escobar Vidal, Fernando
141Esperón Fontán, David
142Estevez Álvarez, María
143Estévez Costa, Isabel
144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
146Fajardo Fariñas, Jesús
147Fandiño Rodríguez, Luz
148Felpeto Lagoa, Matilde
149Fernán-Vello, Miguel Anxo
150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
152Fernández Castro, Marta
153Fernández Castro, Martín
154Fernández Davila, Olaia
155Fernández Díaz, Sergio
156Fernández Fernández, Miguel Anxo
157Fernández Fernández. Sandra
158Fernández Gómez, Alexandra
159Fernández González, Fernando
160Fernández Leal, Carlos Ignacio
161Fernández Leal, Flor
162Fernández Leal, Francisco Javier
163Fernández Leal, José Luís
164Fernández Leal, María Ángeles
165Fernández Leal, María Cristina
166Fernández Leal, María Teresa
167Fernández Leal, Ramón
168Fernández Lores, Miguel Anxo
169Fernández Oliveira, Henrique
170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
171Fernández Piñeiro, Manuel
172Fernández Rodríguez, Constantino
173Fernández Rodríguez, Tirso
174Fernández Silva, Alberte
175Fernández Zunzunegui, Emilio
176Ferrín Brocos, Francisco Javier
177Figueroa Panisse, Adela
178Figueroa Vázquez, María Teresa
179Filgueiras Fachal, Paulo
180Fontes Moledo, Carlos
181Francés Rodríguez, Blanca
182Freijanes Rivas, Amalia
183Freitas González, Yolanda
184Freixeiro Álvarez, Xaquín
185Galocha Seivane, Luz
186Gamallo Lama, Patricia
187Gamborino Amaro, René
188Gándara Alonso, Angelina
189García Baró, Federico
190García Crego, Emilio
191García Crego, Xosé Manuel
192García Fernández, Javier
193García Fernández, Pablo
194García Negro, María Pilar
195García Negro, María do Carme
196García Novás, Victor
197García Pintos, Anxo Lois
198García Plata, Victor
199García Rivas, Xulio
200García Seoane, Angel
201García Suárez, Xenaro
202García Súarez, Xosé Alberto
203García Teijeiro, Antonio
204García-Rodeja Arribí, Carmen
205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
206Garrido Pan, María Esther I.
207Gefaell Chamochin, Blanca
208Gómez Álvarez, Miguel Angel
209Gómez Alén, José
210Gómez Pipas, Manuel
211Gómez Rozados, Alex
212Gómez Sanmartín, Alfredo David
213Gómez-Reino Varela, Antón
214González Lirio, Gutien
215González Lirio, Sainza
216González Blasco, Luís (Foz)
217González Garrido, Manuel
218González González, Segundo
219González López, Elisardo
220González López, Luís (Ferreiro)
221Gónzález Pazos, Aida
222González Vázquez, Ana
223González-Alegre, Alberto
224Gurría Porta, Julita
225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
226Harguindey Banet, Henrique
227Hermida García, Modesto
228Hernando Nuevo, Ignacio
229Huete Vales, Anxel
230Iglesias Fernández, Andrea
231Iglesias Nuñez, Pablo
232Janeiro Vilaboa, Juan
233Jiménez Casas, Cipriano Luís
234Jorquera Caselas, Francisco
235Lago González, Paula
236Lamas Baños, Álvaro
237Lamas Díaz, Roberto
238Landín Aguirre, Elvira
239Lareo Fernández, Ana
240Lareo Fernández, María
241Lareo Sánchez, Miguel Angel
242Le Gall, Raymonde
243Leal Fariña, Xosé
244Leira Sanmartín, Africa
245Lima Rodríguez, Elena
246Liméns Sexto, Sonia
247Lobeira Domínguez, Bieito
248López Vérez, Ana Belén
249López Bernardez, Xosé Carlos
250López Campos, María Eugenia
251López Carreira, Anselmo
252López Carreira, Xesús
253López Dobao, Antón
254López González, Alejandro
255López Martínez, Alberto
256López Martínez, Iago
257López Palacio, Martha
258López Paz, Gonzalo
259López Pazos, Celso X.
260López Pérez, Joám Francisco
261López Piquín, Rodrigo
262López Rodríguez, Anxo Benigno
263López Silva, José Antonio
264Lores Santacecilia, Francisco
265Losada Ruiz, José Luís
266Loures Taracido, Patricia
267Louzao Blanco, Rafael
268Louzao Rodríguez, Anxo
269Luca de Tena, Gustavo
270Lugrís Álvarez, Igor
271Maiz Vázquez, Bernardo
272Malvar Figueroa, Rafael
273Malvido Cabirto, Miguel
274Manuel Pinheiro, Xesús
275Marco López, Aurora
276Mareda Blanco, Xosé Ramón
277Marín Castro, Aitor
278Marino Amigo, Celsa
279Mariño Villanueva, Elena
280Martínez Diz, Lucía
281Martínez García, Consuelo
282Martínez González, Xurxo
283Martínez Martínez, Elena
284Martínez Pérez, César (Goldi)
285Martínez Pradeda, Alejandro
286Martínez Randulfe, Fernando
287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
289Maset Catalá, Mari Luz
290Méndez Díaz, Xosé Manuel
291Méndez Ferrín, Xosé Luis
292Méndez Gómez, Rosa Mª
293Milla González, Feliciano
294Miranda Paz, Ana
295Molina Raspal, Teresa
296Montilla Cancho, Juan Enrique
297Montoya Mateo, Xosé Carlos
298Morais Alvares, Carlos
299Mosquera Lorenzo, Cesar
300Moure Pereiro, Teresa
301Mourin González , María Teresa
302Mouriño Espiñeira, Karina
303Murado García, Miguel Anxo
304Navaza Rodríguez, Tareixa
305Neira López, Carmen
306Nieto Iglesias, Arturo
307Novoa Diéguez, Ana Mª
308Nuñez Ramos, José Ramón
309Nuñez Rodríguez, Carlos
310Núñez Vila, David
311Ocampo Pereira, Luisa
312Ojea Pérez, Antonio
313Ojea Pérez, Ignacio
314Otero Fernández, Serafín
315Outeiro Baamonde, Carlos
316Ozores Peixoto, Araceli
317Pahino Vázquez, José Antonio
318Pahino da Silva, Catalina
319Parada Fernández, Celso
320Páramo Jáudenes, Cristina
321Parcero Rodríguez, Enrique
322Paz Canalejo, Xabier
323Pazo Blanco, Ana
324Pazos Martínez, Mónica
325Peixoto Losada, Carlos
326Pequeño González, Mirta
327Pereira Carballo, Aurichu
328Pereira González, Dionísio
329Pereira Pereiro, Francisco Javier
330Pereira Pereiro, Pilar
331Pereira Varela, Ana
332Pereira de la Torre, Evaristo
333Pereiro Castro, Rafael
334Peres Pena, Alexandre
335Pérez Abeledo, Arturo
336Pérez Castrillo Lois
337Perez Castrillo, Lois
338Pérez Correa, Rubén
339Pérez Costas, Fernando
340Pérez Dávila, Xabier
341Pérez Fernández, Angel Celestino
342Pérez Fernández, Helena
343Pérez Fernández, Raquel
344Pérez Garrido, María Isabel
345Pérez Gonda, Diego
346Pérez Igrexas, Xabier
347Pérez Pintos, Manuel
348Peña Rey, Manuel
349Peña Rey, Manuel
350Peña, Xico (Xico de Carinho)
351Pillado Lista, Rafael
352Pillado Maior, Francisco
353Pintado Valverde, Xosé
354Piñón Paz, Sergio
355Ponte Santasmarinas, Laura
356Pontón Mondelo, Ana
357Porteiro García, María Xosé
358Portero Arnáiz, Pablo
359Portomeñe Pérez, Carlos
360Posada Fernández, Celso
361Pousa Lucio, Xoán Manuel
362Pousa Rodríguez. Gloria
363Prada Rodríguez, Inácio
364Presa Suárez, Guillermo
365Presas Bergantiños, Noa
366Prieto Álvarez, Julián
367Prieto Estévez, María Coral
368Prieto Traveso, Mónica
369Quijano Medín, Ángel Félix
370Quintans López, Rebeca
371Quinteiro Araújo, Paula
372Quinteiro Núñez, Miguel A.
373Quintillan Nuñez, Laura
374Quintillan Nuñez, Marina
375Quiroga, Santiago
376Rabuñal Corgo, Henrique
377Reaño Martínez, Soledad
378Rego Candamil, Néstor
379Regueira Pérez. Marcos
380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
382Rey Piñeiro, Juan Carlos
383Riaño Roa, Miguel
384Rico Boquete, Pilar
385Rivas Alonso, Silverio
386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
388Rodil Fernández, Olalla
389Rodríguez Baixeras, Xavier
390Rodríguez Bermúdez, Xavi
391Rodríguez Cabanas, Antonio
392Rodríguez Cacharrón, Begoña
393Rodríguez Cagiao, Roi
394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
396Rodríguez Castro, Afonso
397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
398Rodríguez Feixóo, José Luís
399Rodríguez Fernández, Miriam
400Rodríguez García, María
401Rodríguez Gesto, Isolina
402Rodríguez Iglesias, María Salomé
403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
405Rodríguez Sánchez, Francisco
406Rodríguez Suárez, Rafael
407Rodríguez Veloso, Francisco
408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
409Rojas López, Paula
410Rolland Etchevers, Eduardo
411Román González, Modesto
412Romero Falque, Xosé Lois
413Rosi Decena, Hortensia
414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
415Rubido Álvarez, Antón
416Ruiz Vázquez, María José
417Rumbo Mosquera, Jaime
418Sáenz Castro, Cesar
419Safa, Mohamed
420Sampedro Ojeda, Francisco
421Sánchez García, Antón
422Sánchez García, Anxo
423Sánchez Reboredo, Pilar
424Santiago Álamo, Aarón Manuel
425Santiago Soutullo, Mercedes
426Santos Cabanas, Xosé Luís
427Santos Pérez, Antóm
428Santos Queiruga, Carmen
429Santos Suárez, Xohan
430Sarmiento Solla, Ramón
431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
432Seixo Fernández, Suso
433Seixo Lado, Xosé Ignacio
434Senra Rodríguez, Lidia
435Serantes Cuiña, Marta
436Serrapio Amil, María Isabel
437Sobral Fernández, Luciano
438Solla Covelo, Ignacio
439Solla Fernández, Eva
440Solla Fernández, Eva
441Solla Lago, Xosé Carlos
442Soneira Veiga, Alberto
443Suárez Canal, Alfredo
444Suárez Fernández, Jorge Suárez
445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
446Suárez Vicente, Toia
447Taboada Pérez, María Carmen
448Tato Fontaiña, Antonia
449Teasley, Cathryn
450Teijeiro Gato, Mercedes
451Toba Girón, María Xesús
452Toba Girón, Xabier
453Traba Díaz, Amada
454Valadares Ocampo, Óscar
455Valmaseda Pantoja, Jesús
456Vaqueiro Foxo, Vitor
457Varela Neira, María José
458Varela Rodríguez, Ruth
459Varela Seijo, Adrián
460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
461Vázquez Maseda, María Teresa
462Vázquez Pillado, Teresa C.
463Vázquez Vázquez, Guillerme
464Velasco Souto, Carlos F.
465Vicente González, Xulio
466Vidal Capón, Andrés
467Vidal Conde, María
468Viéitez Alonso, Henrique
469Vilalba Seoane, Isabel
470Vilas Alonso, Alberto
471Vilaverde Pego, Eva
472Villafafila Deza, María Jesús
473Villanueva Domínguez, Carlos
474Villar Sanjurjo, Javier
475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
476Viqueira Sende, Xosé Manuel
477Vizoso Amado, Lucía
478Viñas Otero, Isabel
479Xestoso González, Manuel
480Zayas Delgado, Mª Isabel
APOIOS INDIVIDUAIS
481A
482ABAD FRA ANA
483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
486ÁNGULO
487ÁNGULO
488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
491Abad Abad, Juan Carlos
492Abad fra antonio
493Adelaida Abad Isla
494Adrián Rodriguez Bravo
495África Leira Sanmartín
496Alba Fidalgo
497Alba Inés Pé Sánchez
498Alberto Covelo Lago
499Alejandro González Diaz
500Alejandro González Diaz
501Alejandro López Regueiro
502Alícia Lorenzo Faro
503Alonso Castro Maria
504Alonso Castro, Maria Paz
505Alonso Pérez Paloma
506Alonso Pérez Paloma
507Alonso da Costa José Benito
508Alonso da Costa José Benito
509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
511Álvarez Núñez María Sabela
512Álvarez Paz, María Jesús
513Álvarez libres xabier
514Alvarez santamarina nieves
515Alvite Alvite Paula
516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
517Amaro Caamaño Antonio
518Amaro Caamaño Pilar
519Amieiro López Alejandro
520Ana Arellano
521Ana María Montero Borrazás
522Ana Rosa Sebio Peña
523Ana Vanesa Calvo De Jesus
524Ana Vidal Fungueiriño
525Ana ferreiro sanchez
526Andina Penabad, Antonio
527Andrés Luca López
528Andrés Omeñaca Bellón
529Angel Ignacio grilo varela
530Angel Lage Rivas
531Ángela Fraga María
532Angueira Gómez José Alberto
533Antón García Fermández
534Antonio Díaz Otero
535Antonio Domínguez, Marta
536Antonio Gómez perez
537Antonio Taboada
538Antòn Àlvarez
539Antòn Àlvarez Pe
540Anxo Romero Louro
541Anxo sendon lago
542Aragundi Castro Carlos
543Arenas Barreiro Xose Lois
544Ares Touriño, Milagros
545Armas Castro Santiago
546Arroyo Estevez M Carme
547Asunción Méndez sande
548Asunción Veloso Peaguda
549Atanasio Iglesias,Ernesto
550Avila Alonso Alejandro
551BARAHONA EDE SOFÍA
552BEIRO RODRIGUEZ PILAR
553Banhos Campo Alexandre
554Barbosa Sánchez Julia
555Bargiela Domínguez, Xoán
556Barral Gil marcos
557Barreiro Germade,M. Isabel
558Barreiro López, Manuel
559Barreiro Martínez Odilo
560Barreiro Neira, Carmen
561Barreiro Solla Angel Herminio
562Barreiro Viñas, Adrián
563Barreiro Viñas, Brais
564Barreiro Viñas, Brais
565Barxa Alvarez, Nemèsio
566BautistaFernández Hortensia
567Beatriz Rey
568Beatriz Varela
569Becerra Martinez Milagros
570Becerra Martinez Milagros
571Begoña Fontenla Alonso
572Begoña Fontenla Alonso
573Bernardo Rodrigues Nunes
574Blanca Caamaño Gonzalex
575Blanco Calvo Manuel
576Blanco Domínguez Isabel
577Blanco Monteiro Begoña Cristina
578Bouzó Fernández, Ánxeles
579Bouzó Fernández, José
580bouzon besteiro consuelo
581Brais alvarez lopez
582Branco Ansoar, Carlos
583Branco Buxán, Xosé Ramón
584Bret Franco, Carolina
585Bugalho Sánchez, Laura
586CASTRO,ANA
587CES RIOBOO Guadalupe
588CES RIOBOO Guadalupe
589ca
590Caamaño Casas Matilde
591Caamaño Villar Manuel Francisco
592Cabanas Chedas Daniel
593Cal Martínez, Rosa
594Calero Prado, Xerome
595Calviño Baleares Virginia
596Calvo Mosquera, Mar
597Camaño gestado rafael
598Camaño gestado rafael
599Cambeiro Cives, lois
600Cambrón Infante, Ascensión
601Campos Dorado Francisco
602Campos Sáez, Enrique
603Canceas Lemos Benito M.
604Candal Varela Juan Manuel
605Cao Novo Regina
606Carames Casal, Maria Teresa
607Carballa Alonso, Xan
608Carballal Lopez, Vicente Manuel
609Carballo Davila Dolores
610Caride Pascual Alfonso
611Caride Pascual Alfonso
612Carlos Lagarón Gómez
613Carme Tallón Alvarez
614Carmen Cruces Artero
615Carmen Meilán
616Carmen Oliva Muro
617Carmen Oliva Muro
618Carmen Salgado Martínez
619Carmen Salgado Martínez
620Carmen Salgado Martínez
621Carmen remuñan Martínez
622Carmen salgado
623Carmen soto Álvarez
624Carnero Gómez Carmen
625Carnero Gómez Carmen
626Carral Corbacho
627Carral Corbacho
628carrillo santiago bernardo
629Casado Rodríguez, Ramón
630Casas Rodrigues, Joám
631Castro Castro Anton
632Castro Torres, Leticia
633Castro Zaera Marta
634Castro Zahera Madó
635Castro, Gonzalo
636Cebey Olveira Carlos
637Cebey Olveira Carlos
638Celso Diaz León
639Centeno Paradela Rubem
640César Vila, Manuel
641Cid García Ariadna Iris
642Conchi Alvarez Magdalena
643conchilloria
644Conde conde xaime
645Cossini Benchimol Ignacio Esteban
646Costoia Garea, María Xesús
647Costoya Ferreiro Jesús
648Cota Muñiz Isabel
649Cotelo Botana Margarita
650Couto Gómez Alfredo Ramón
651Covelo Lago Xoán Alberto
652Covelo Lago Xoán Alberto
653Crespo Santiago, Xosé Carlos
654Cristina Amor Faya
655cristina Guerreiro Peralba
656Cristina Lestegás Pérez
657Cristina Monzo Garcia
658Cruces Artero María Asunción
659Cruces Artero, María Jesús
660Cruces Artero, María Jesús
661Cruz Márquez López
662Cuquejo Alonso Sandra
663Curiel Fernandez, Manuel
664DIniz Carlos Obdulia
665Daniel Rio
666Daniel Rodriguez Queijas
667David Otero
668De Lucas Lema Gonzalo
669de la Herrán Lojo, Inmaculada
670delfina meire dorado
671Delio García Represas
672Diaz Alvarez Jaime
673Diaz Cuerpo teresa
674Diaz Cuerpo teresa
675Díaz Rifón, Yiyo
676Dieguez raposeiras jesus oscar
677Dios Diz, Xosé María
678Docampo Paradelo Manuel
679Docampo Paradelo, Gustavo
680Dolores Outeiral Souto
681dolores patiño iglesias
682Domínguez Domínguez Marta
683Domínguez López Adolfo Antonio
684Domínguez López Adolfo Antonio
685Dores Fernandez Abel
686Dorotea Martínez
687Eduardo Rodríguez Cunha
688Eire García Cid
689Eiroa de la Puente, Lourdes
690Eiroa de la Puente, Lourdes
691Elena Pedreira Gomez
692Elke Lamek C H tv tv
693Enrique Parcero Rodríguez
694Enrique Parcero Rodríguez
695Erea Estévez Campos
696Ernesto Atanasio Iglesias
697Estévez Lorenzo Rosa
698Etxaniz Zirrilla
699eustaquio puga muñoz
700Everilda Pedrosa Freire
701FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
702FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
703FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
704Faza Diéuez Isaura
705Félix Caride Corres
706Fernández Bello, Xan
707Fernández Carracedo Sonia María
708Fernández Castro Montse
709Fernandez Gonzalez Fernando
710Fernández Iglesias, Xesús X.
711Fernandez Lareo Begoña
712Fernández López Laura
713Fernández Paz, Patricia
714Fernández Pazo Noa
715Fernandez Picos Isabel
716Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
717Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
718Fernandez Rodrigo borja
719Fernández Varela Luis
720Fernández Veloso, Xela
721Fernández garaia ixa
722fernandez vilela soledad
723Fernando
724Fernando Concheiro Abal
725Fernando Fernandez Gozalez
726Fernando Izquierdo PéreZ
727Fernàndez Pena Isabel
728Ferreiro Currás
729Ferreiro Diaz, Lola
730Ferreiro Vidarte Mariam
731Fidalgo Joga Raquel
732Fiz Fernandez Perez
733Fontecha Vázquez, Jose Luis
734Fraga Pérez, Xosé Manuel
735Fraguela seoane manuela
736Francisca Vazquez
737Francisco Chivite Mosquera
738Francisco González Olveira
739Francisco Veiga
740Francisco Xavier Salgado García
741Françoise gauthier
742Freire Bargados, Eduardo
743Fresenga Araujo, Cintia Micaela
744GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
745Galocha Seivane, Anxos
746Galocha, Luz
747García Abalo Inmaculada
748Garcia Castro, Vicente
749Garcia Martin, Teresa
750Garcia Pereiro, Pilar
751García Soto María Antonia
752Garcia Vasques, X. Carlos
753Garcia Vázquez, X. Carlos
754garcía mosquera, elvira
755Gil Nieto, María Luisa
756Ginzález Martínez, Rosa
757Girau Alonso, Amelia
758Girau Alonso, Amelia
759Gloria docampo corral
760Gómez Álvarez, Xurxo
761Gómez Cortés, Ana María
762Gómez García Carme
763Gomez Gomez Maria Luisa
764González Campo Agustín
765González Campo Xoán Carlos
766González Gnzález Xusta
767González González Xusta
768González Lagarón M.Luisa
769González Lamas berta
770González Losada Xose Ramón
771González Miguéns, Roberto
772González Pardo Sabela
773Gonzalez Penha Diego
774González Rodriguez, Francisco Manrique
775González Vázquez, Xosé lois
776González da Silva, Teresa
777González peña Ross
778González tesan José Ramón
779González, García . Pilar
780GonzálezGonzález Xusta
781Gonzalo Seoane, Margarita
782Gonçalves Devesa Mónica
783GrandeGrandeM.Anunciación
784Graña Eiras Puri
785Guimerans Fernandez, Miguel Angel
786Gutiérrez Estoa Federico X.
787Hermida Rivas, Consuelo
788Hermo Somoza, Chelo
789Hervada Pérez, Enrique
790Hipólito Rodríguez González
791Hortensia Arcos Fernández
792IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
793Ignacio Alvarez martinez
794Ignacio Esteban Cossini Benchimol
795Irene Calvo Mosquers
796Irene de Castro Graña
797Iris López Mūller
798Isabel Mouriño Chas
799Isabel Piñeiro Cabalo
800J Ignacio Jorganes Echezarreta
801Javier iglesias ramos
802Jesus miguez
803Jesus perez moreda
804Joám Luís Ferreiro Caramês
805Jorge Valladares Vaquerl
806José Luis Burón Eiras.
807Jose Antonio Requeijo Diaz
808José Felipe Aragunde Galiñanes
809José Francisco Fernández Méndez
810José Goicoa Otero
811José Goicoa Otero
812José González Alonso
813José Ramón González tesan
814Jose Sánchez docon
815José Suárez Colmenero
816Josefa Lago Vazquez
817Juan Jose Lampon Rego
818Julio Iglesias Corchero
819justo navarret mon
820Lagarón GOMEZ EMILIO
821Lago Vargas Constantino
822Lamazza Torres, María
823Laura Pérez Durán
824Laura spínola Conde
825Leandro sergio cossini benchimol
826Ledo Andión, Margarita
827Ledo Andión, Margarita
828Ledo Menezes, Patricia
829Leira Sanmartín África
830Leiro Alvarez Luis
831Leirós Gude Xosé Lois
832Lelievre Houiseau Gerarf
833Lema Bendaña, José Ramón
834Lidia Fariña Piñeiro
835Lidia Fariña piñeiro
836Lillo Pichel Teresa
837Lois Mosquera Mariña
838Lois Mouriño Couto
839Longo Fernandez, Ana
840Longueira Gómez, Mariña
841López Acosta Manuel
842López Caamaño Virtudes
843López Carreira, Anselmo
844López Fernández Carmen
845Lopez Garcia Elvira
846Lopez Garcia Elvira
847López Gómez, Matilde
848López González Tomás
849López Lires Laura María
850López López Fernando
851López López Mercedes
852López Rego, Beatriz
853López Vilas Esmeraldo
854López Vilas Esmeraldo
855Lorenzo Castiñeiras Bibiana
856lorenzo fernández,herminio
857Lourdes Vila Amarelle
858Louzao Rodrígurz, Xoán
859Luaces Pulpeiro Antonio
860Luca López, Andrés
861Lucia Alvarez Alvarez
862Lucía González Docampo
863Luisa Abad Abad
864Luz Amigo Martinez
865M ADELA Garcia Fernandez
866M. Cristina Fernández Davila
867M. José Banga Rodríguez
868MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
869MARIA JOSE FRIAS ROMAN
870Maio Lago Antonia
871Maite Crespo Abelleira
872Manú Gallego Rodríguez
873Manuel Angel Ricón Reguera
874Manuel Esperante Ces
875Manuel García Vazquez
876Manuel García Vazquez
877Manuel García Vazquez
878Maquieira Gómez, Patricia
879Mar Gómez Tapia
880Mar Gómez Tapia
881Mara Jesús González González
882Marcial Dieguez Dieguez
883Marcos Miguel González Campo 76994698j
884María Esther Crespo Iglesias
885María Jesús Juanatey Malvarez
886María Jesús Juanatey Malvarez de
887Maria Jose Garcia Gomez
888María Luz López Grande
889Maria Luz Maset Catalá
890Maria Perfecta Carballo Pidre
891María Piñeiro Pérez
892María Portela Vázquez
893María Salvado López
894María Salvado López
895María Xosé Canitrot Trillo
896María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
897María del Rosrio Faraldo Rodríguez
898Maribel Tato Sánchez
899Marina Galiana Ocaña
900Marisa Andrade Pérez
901Marisa Riesco Prieto
902Mariñi Lopez Anxela
903Mariño Baamonde Ana Isabel
904Mariño Varela Xose
905Marta Elena Cacheda Pérez
906Marta Gil Paramos
907Marta Pérez Testa
908Martha Antuña Gallego
909Martín Arce Rodríguez
910Martinez Gil María Sara
911Martínez Gude Rita
912Martínez Rubio Alberto
913Matilde Gonzalez Gomez
914Matilde Mateos Reinoso
915Matilde Mateos Reinoso
916Mato Alborja, José
917Mato Fernández, M. Soledad
918Mercedes Otero Iglesias
919Migue Mastrapa cruz
920Miguel Angel Revalderia Becerra
921Miguel mastrapa cruz
922Miro
923Mirón García, Xulia
924Moldes Casal Eva
925Montero Borrazás, Mónica
926Monteso Fernandez Raquel
927morais moran olga
928Moral Vila, Jorge del
929Morales Gorría, María José
930Mosquera Estevez david
931Mouriño Couto, Lois
932Muiños Gonzalez Xose
933Nacho Jorganes Echezarreta
934Neira Abuin Emilio
935Neves Amado Señaris
936Nieves García Lorenzo
937Nieves Gil Rodal
938Nieves de becerra Gil
939Nogueira Meixe, Xaime
940Novo Arrojo Tereixa
941Ofelis Chicote
942Ojea Rodriguez Juan Carlos
943ojea rodriguez juan carlos
944Olga Alvarez Magdalena
945Otero Castuera María del Carmen
946Otero Montoto Andrea
947Outeiro González Xosé Antón.
948PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
949Pablo Prado Fernández
950Pablo Sanjurjo López
951Paco Viturro Abeixón
952Paradela Hernández Helena
953Pardo Millor Beatriz
954Pardo Pérez Fernanda
955Pazo Blanco Ana María
956Pazo Maside Marta
957Pazo Maside Rosalía
958Pedreira Mirás, Xosé Antón
959Pedreira Sánchez, X. Carlis
960Pena Buceta, Xosé Lois
961Pepa Baamonde García
962Pepa Baamonde García
963Pereira Rivas Teresa
964Pereira Gondar, David
965Pereira Pereiro, Pilar
966Pereiro Saavedra, Pilar
967Pérez Blanco, María del Rosario
968Pérez Coto, Rodrigo
969Pérez González María de Lourdes
970Pérez González, María de Lourdes
971Pérez Lijó, Pilar
972Pérez Lijó, Pilar
973Pérez Orge Cecilia
974Pérez Orge Cecilia
975Perez Rey Manuel
976Perez vacas balbino
977Peña Diaz Francisco Xabier
978Peña Hernández, Carmen
979pilar sotelino couñago
980Pillado Salgado, Araceli
981Pintos Barreiro, Pura
982Pisos Otero Silvia
983Piñeiro Lema, María Jesús
984Polvorinos Pérez teodoro
985Ponte Miramontes, María Dolores
986Ponte barreiro juan ramon
987Pousa Lucio, Xoan Manuel
988Prado Cores, Montse
989Queiruga Méndez, Rosa Mª
990Quijano Medín, Ángel Félix
991Quijano Ocampo, Viana
992Quintas Fortes Francisco Manuel
993Quintas Fortes, Francisco M.
994Quinteiro Rendo, Rosa
995RIOS CIDRÁS, XOSE
996Ramallo, Fernando
997Ramón J. Varela Puig
998Ramón J. Varela Puig
999Ramona Barrio Rodriguez
1000Ramos Rodríguez, Perfecto
1001Raquel Chao Rodrez
1002Raúl Galego
1003Remuñán López, Teresa
1004Rey Piñeiro, Manuela
1005Rey Piñeiro, María
1006Rial Rubio Manuel
1007Rial Rubio Manuel
1008Rial Rubio Mario
1009Rial midon, belen
1010Ricardo Rodríguez bolaño
1011rio fra maria ofelia
1012Rita Martínez Gude
1013Rita Naveira Roel
1014Roberto López L.
1015Roberto cabaleiro
1016Rodríguez Álvarez, Ana Paula
1017Rodríguez Álvarez, Brais
1018Rodríguez Aparicio Amparo
1019Rodríguez Cabana, Celestino
1020Rodríguez Cabana,Celestino
1021Rodríguez Dieguez Jesus
1022Rodríguez Fernández, Xavier
1023Rodríguez Fernàndez Míriam
1024Rodríguez González Hipólito
1025Rodriguez Gonzalo, Ruth
1026Rodriguez Muñoz, Esthee
1027Rodríguez Rivera Catonio
1028Rodríguez Rodríguez Lurdes
1029Rodríguez Silvar, Carlos
1030Rodriguez Vila Xacobr
1031Rodriguez Villar Inma
1032Román García Xosè Henrique
1033Romero Barreiro Lola
1034Rosa Estévez Álvarez
1035Rosa Salamanca
1036Rosado Rendón Elvira
1037Rosario Alvarez Gundin
1038Rouco Llanderrozas Gloria
1039Rouco Llanderrozas Xerman
1040Rouco Llanderrozas Xerman
1041Ruben Mateos Lopez
1042Sabela Fraga Costa
1043Sabela Pérez Iglesias
1044Saians Torrado, Xosé
1045samartino murias dolores
1046Sampedro Martínez, Pilar
1047Sanchez Luces Victoria
1048Sanchez Mancebo, Montserrat
1049Sanchez fernandez Antón
1050Sanisidro Vázquez, Elisa
1051Sanluís Sánchez, Agustín.
1052Santiago Perez Poza
1053Santiago rodriguez
1054Sebio Peña Ana Rosa
1055Sebio Peña, Francisco
1056Senra Rodriguez Lídia
1057Sofía González Peña
1058Sol Beiroa Troiteiro
1059Soledad López Facal
1060Soledad Vázquez Ansede
1061Soledad sebio Peña (Marisol)
1062Solla martin Andrés
1063Soraya paralela
1064Suanzes Felicia
1065Suárez Carnota Ignacio
1066Sueiro Benavides Angeles
1067Sumavielle Rodríguez Marcos
1068Susana Alberti
1069Susana Regueira Garcia
1070Susana Trelles
1071Susavila Cajaraville Francisco
1072Suso Vázquez González
1073Suso Vàzquez González
1074Tano Guerra Garcia
1075Tareixa Ledo Regal
1076Tato Bello, Leopoldo
1077Teijeiro Gato, Mercedes
1078Tembra Picon Antonio
1079Teresa Martínez OCaña
1080Tourís Fajardo, Avelino
1081Touriño García rosario
1082Trigo Arcos, María Esther
1083Trigo Lorenzo, María Carmen
1084Ulla Otero Miguel Angel
1085VAZQUEZ CASTRO CARLOS
1086Valverde Nacho
1087Varela Nogueiras M Luísa
1088Vasco Lopez, maria belen
1089Vasques Varela Aida
1090Vazque xil carlos
1091Vazquez Lozano Vicente
1092Vazquez Armellini Parricia
1093Vázquez García, Camilo
1094Vazquez Lozano Vicente
1095Vazquez Varela Verónica
1096Veiga Buxán Xesús
1097Veiga alvarez francisco javier
1098Veiguela Reigosa Marta
1099Veiguela Reigosa Marta
1100Veloso Troncoso Santiago
1101Veloso Troncoso Santiago
1102Vicente Alvarez Marina
1103Victoria Bernardez Alvarado
1104Victoria Bernardez Alvarado
1105Vidal Vidal, ANXO
1106Vide González, Ismael
1107Vieites Santos, Xaquín
1108Vigil Ortega, Berta
1109Vila Amarelle Rosa Maria
1110Vilariño varela josé Braulio
1111Vilas Vicente, Raquel
1112Villar Rosende Teresa
1113Villegas Andrino, Mercedes
1114Viñas Otero, Isabel
1115VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
1116Vàzquez Arias Rodrigo
1117Xabier Méndez
1118Xabier Méndez
1119Xabier Rodriguez Villa
1120Xaime Toxo
1121Xaime conde conde
1122Xerardo Rodríguez Arias
1123Xesús Domínguez
1124xoan soto
1125Xosé Agapito Romeiro Barreiro
1126Xosé Deira Triñaned
1127Xose Fernández Piñeiro
1128Xosé Lois Vilar Rodríguez
1129Xosé Manuel Méndez Pérez
1130Xose Ramón González Losada
1131Xose Ramón González Losada
1132Xosé Ramón Maseda Blanco
1133Xosefa Sanchez
1134Xosefa sanchez souto
1135Xosefina Ferrás Sexto
1136Zabala Iglesias, Uxío
APOIOS DE COLECTIVOS
1137A Nova Peneira
1138Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
1139Asemblea Republicana de Vigo
1140Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
1141Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
1142Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
1143Asociación Cultural Millo Verde
1144Asociación Cultural O Castro (Vigo)
1145Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
1146Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
1147Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1148Associaçom cultural Xebra (Burela)
1149Carlos César Touza García
1150Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
1151Centro Social Faísca (Vigo)
1152Centro Social Madia Leva (Lugo)
1153Chao psrs
1154Coletivo TransGaliza
1155Domínguez López Adolfo
1156Fundación Artabria (Ferrol)
1157Fundación Galiza Sempre
1158Fundación Moncho Reboiras
1159Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
1160José Felipe Aragunde Galiñanes
1161José Felipe Aragunde Galiñanes
1162MercedesZas
1163Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
1164Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1165O Facho, Agrupaçon Cultural
1166rio fra maria ofelia
1167santos soto marco antonio
1168X. Carlos Garcia Vázquez
1169Xose Manuel Alban lage

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook