DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

Apoios recadados

#Nome
PRIMEIROS APOIOS
1Abal López-Valeiras, Mercedes
2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
3Abraldes Fernández, Xerardo
4Acuña Mella, Victor M
5Alaniz González, Susana Beatriz
6Alfaia Caride, Arantza
7Alonso Alcalde, Pablo
8Alonso Fernández, María
9Alonso Fernández, Pedro
10Alonso López, Aloia
11Alonso Manzanares, Luís Manuel
12Alonso Pereira, Alberte
13Alonso Pérez, Xabier
14Álvarez Cáccamo, Celso
15Álvarez Cáccamo, Alfonso
16Álvarez Cáccamo, Xosé María
17Álvarez Chamosa, Ana María
18Álvarez Fernández, Yolanda
19Alvite Gándara, Valentín
20Amaro Camaño, Braulio
21Amigo Martínez, Luz
22Amil Permuy, Fran
23Amoedo López, Gonzalo
24Angueira Viturro, Anxo
25Angustia Gómez , Vanessa
26Ansede Estraviz, Alberte
27Antón Pedreira, Xosé
28Araújo López, Olaf
29Araujo Melón, Francisco
30Arias Curto, Antón
31Armas García, Celia María
32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
34Badawi, Fayez
35Bará Torres, Luís
36Barahona Martín, Magdalena
37Barciela Varela, Isaura
38Barreiro Antón, Iria
39Barreiro Felpeto, Aldo
40Barreiro Felpeto, Bruno
41Barreiro Felpeto, Lidia
42Barreiro López, Manuel
43Barreiro Martínez, David
44Barreiro Martínez, Sonia
45Barreiro Rodríguez, Concepción
46Barreiro Rodríguez, Xacinto
47Barros Suárez, León
48Barxa Álvarez, Nemesio
49Baz Rodríguez, Noemí
50Beiras Cal, Antón
51Beiras Torrado, Carme
52Beiras Torrado, Xosé Manuel
53Beiroa Otero, Iria
54Bellón Martínez, Leticia
55Benítez Fernández, Uxío
56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
57Blanco Domínguez, Isabel
58Blanco Pérez, Miguel
59Bonet Sole, Ana
60Borines Fernández, José Luís
61Bossa Pereira, Camila
62Bouzas Álvarez, Antón
63Bouzas López, Inés
64Braxe Mendiá, Lino
65Brenlla Outeiro, Dina
66Bugallo Sánchez, Laura
67Busto Antelo, Luís Manuel
68Cabada Álvarez, Anxo
69Cabana Yanes, Dario Xóan
70Caeiro Martínez, Soledad
71Caeiro Sola, Mercedes
72Cal Atan, Xosé
73Cal Ogando, Marcos
74Calado Mayan, Xosé Lois
75Calero Prado, Xerome
76Calvelo Rozas, Lois
77Camaño Fandiño, Manuel
78Camaño Fandiño, Mónica
79Campo Domínguez, María Pilar
80Canitrot Trillo, Mª Xosé
81Cao Vázquez, Emilio
82Caride Correa, Felix
83Caride Correa, Manuel
84Carreira Varela, Ana María
85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
86Carril Vázquez, Paulo
87Carrillo Santiago, Bernardo
88Carro Suárez, Francisco
89Casal Rodríguez, Patricia
90Castedo Villar, José M.
91Casteleiro Borrego, Concepción
92Castro Berguer, Ricardo
93Castro Cao, Mari Carmen
94Castro Zas, Ángel M.
95Cañedo Sainz, Ernesto
96Cela Díaz, Rubén
97Chapela Santomé, Gonzalo
98Chaves Fariña, Olaia
99Cibeira Taboada, Pablo
100Cid Cabido, Xosé
101Collazo Castro, Xosé
102Comesaña Pampillón,Telmo
103Corbelle Rico, Eduardo
104Corralo Domonte, Esther
105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
106Correa Piñeiro, Duarte
107Costas Lorenzo, Alba
108Costoia Viqueira, Ana Belén
109Costoya Garea, Mª Xesús
110Costoya Mateo, José Carlos
111Cotobade Tombo, Carlos
112Couso Permuy, Javier
113Crego Rodríguez, Guillermo
114Cruces Artero, Concepción
115Cuadrado Caruncho, Ángeles
116Cuadrado Rey, Ana
117Cuevas Raposo, Luisa
118Cuevas Rodríguez, Esteban
119Darriba Calviño, Rosa María
120Darriba Fernández, Emilia
121de Castro García, Juan
122de Castro García, Manuel
123de Miguel Campos, Emilio
124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
125de las Heras Cores, Victor
126del Bosque Zapata, Henrique
127del Rio Iglesias, Erea
128Díaz García, Miguel
129Díaz Pérez, Yolanda
130Diéguez Vázquez, Lois
131Dios Martínez, José A.
132Diz Lago, Jurjo
133Doldán García, Xoan R.
134Domínguez Olveira Santiago
135Domínguez Olveira, Santiago
136Domínguez Rial, Manuel
137Durán Alonso, Emilia
138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
139Enjamio Carreira, Carlos
140Escobar Vidal, Fernando
141Esperón Fontán, David
142Estevez Álvarez, María
143Estévez Costa, Isabel
144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
146Fajardo Fariñas, Jesús
147Fandiño Rodríguez, Luz
148Felpeto Lagoa, Matilde
149Fernán-Vello, Miguel Anxo
150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
152Fernández Castro, Marta
153Fernández Castro, Martín
154Fernández Davila, Olaia
155Fernández Díaz, Sergio
156Fernández Fernández, Miguel Anxo
157Fernández Fernández. Sandra
158Fernández Gómez, Alexandra
159Fernández González, Fernando
160Fernández Leal, Carlos Ignacio
161Fernández Leal, Flor
162Fernández Leal, Francisco Javier
163Fernández Leal, José Luís
164Fernández Leal, María Ángeles
165Fernández Leal, María Cristina
166Fernández Leal, María Teresa
167Fernández Leal, Ramón
168Fernández Lores, Miguel Anxo
169Fernández Oliveira, Henrique
170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
171Fernández Piñeiro, Manuel
172Fernández Rodríguez, Constantino
173Fernández Rodríguez, Tirso
174Fernández Silva, Alberte
175Fernández Zunzunegui, Emilio
176Ferrín Brocos, Francisco Javier
177Figueroa Panisse, Adela
178Figueroa Vázquez, María Teresa
179Filgueiras Fachal, Paulo
180Fontes Moledo, Carlos
181Francés Rodríguez, Blanca
182Freijanes Rivas, Amalia
183Freitas González, Yolanda
184Freixeiro Álvarez, Xaquín
185Galocha Seivane, Luz
186Gamallo Lama, Patricia
187Gamborino Amaro, René
188Gándara Alonso, Angelina
189García Baró, Federico
190García Crego, Emilio
191García Crego, Xosé Manuel
192García Fernández, Javier
193García Fernández, Pablo
194García Negro, María Pilar
195García Negro, María do Carme
196García Novás, Victor
197García Pintos, Anxo Lois
198García Plata, Victor
199García Rivas, Xulio
200García Seoane, Angel
201García Suárez, Xenaro
202García Súarez, Xosé Alberto
203García Teijeiro, Antonio
204García-Rodeja Arribí, Carmen
205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
206Garrido Pan, María Esther I.
207Gefaell Chamochin, Blanca
208Gómez Álvarez, Miguel Angel
209Gómez Alén, José
210Gómez Pipas, Manuel
211Gómez Rozados, Alex
212Gómez Sanmartín, Alfredo David
213Gómez-Reino Varela, Antón
214González Lirio, Gutien
215González Lirio, Sainza
216González Blasco, Luís (Foz)
217González Garrido, Manuel
218González González, Segundo
219González López, Elisardo
220González López, Luís (Ferreiro)
221Gónzález Pazos, Aida
222González Vázquez, Ana
223González-Alegre, Alberto
224Gurría Porta, Julita
225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
226Harguindey Banet, Henrique
227Hermida García, Modesto
228Hernando Nuevo, Ignacio
229Huete Vales, Anxel
230Iglesias Fernández, Andrea
231Iglesias Nuñez, Pablo
232Janeiro Vilaboa, Juan
233Jiménez Casas, Cipriano Luís
234Jorquera Caselas, Francisco
235Lago González, Paula
236Lamas Baños, Álvaro
237Lamas Díaz, Roberto
238Landín Aguirre, Elvira
239Lareo Fernández, Ana
240Lareo Fernández, María
241Lareo Sánchez, Miguel Angel
242Le Gall, Raymonde
243Leal Fariña, Xosé
244Leira Sanmartín, Africa
245Lima Rodríguez, Elena
246Liméns Sexto, Sonia
247Lobeira Domínguez, Bieito
248López Vérez, Ana Belén
249López Bernardez, Xosé Carlos
250López Campos, María Eugenia
251López Carreira, Anselmo
252López Carreira, Xesús
253López Dobao, Antón
254López González, Alejandro
255López Martínez, Alberto
256López Martínez, Iago
257López Palacio, Martha
258López Paz, Gonzalo
259López Pazos, Celso X.
260López Pérez, Joám Francisco
261López Piquín, Rodrigo
262López Rodríguez, Anxo Benigno
263López Silva, José Antonio
264Lores Santacecilia, Francisco
265Losada Ruiz, José Luís
266Loures Taracido, Patricia
267Louzao Blanco, Rafael
268Louzao Rodríguez, Anxo
269Luca de Tena, Gustavo
270Lugrís Álvarez, Igor
271Maiz Vázquez, Bernardo
272Malvar Figueroa, Rafael
273Malvido Cabirto, Miguel
274Manuel Pinheiro, Xesús
275Marco López, Aurora
276Mareda Blanco, Xosé Ramón
277Marín Castro, Aitor
278Marino Amigo, Celsa
279Mariño Villanueva, Elena
280Martínez Diz, Lucía
281Martínez García, Consuelo
282Martínez González, Xurxo
283Martínez Martínez, Elena
284Martínez Pérez, César (Goldi)
285Martínez Pradeda, Alejandro
286Martínez Randulfe, Fernando
287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
289Maset Catalá, Mari Luz
290Méndez Díaz, Xosé Manuel
291Méndez Ferrín, Xosé Luis
292Méndez Gómez, Rosa Mª
293Milla González, Feliciano
294Miranda Paz, Ana
295Molina Raspal, Teresa
296Montilla Cancho, Juan Enrique
297Montoya Mateo, Xosé Carlos
298Morais Alvares, Carlos
299Mosquera Lorenzo, Cesar
300Moure Pereiro, Teresa
301Mourin González , María Teresa
302Mouriño Espiñeira, Karina
303Murado García, Miguel Anxo
304Navaza Rodríguez, Tareixa
305Neira López, Carmen
306Nieto Iglesias, Arturo
307Novoa Diéguez, Ana Mª
308Nuñez Ramos, José Ramón
309Nuñez Rodríguez, Carlos
310Núñez Vila, David
311Ocampo Pereira, Luisa
312Ojea Pérez, Antonio
313Ojea Pérez, Ignacio
314Otero Fernández, Serafín
315Outeiro Baamonde, Carlos
316Ozores Peixoto, Araceli
317Pahino Vázquez, José Antonio
318Pahino da Silva, Catalina
319Parada Fernández, Celso
320Páramo Jáudenes, Cristina
321Parcero Rodríguez, Enrique
322Paz Canalejo, Xabier
323Pazo Blanco, Ana
324Pazos Martínez, Mónica
325Peixoto Losada, Carlos
326Pequeño González, Mirta
327Pereira Carballo, Aurichu
328Pereira González, Dionísio
329Pereira Pereiro, Francisco Javier
330Pereira Pereiro, Pilar
331Pereira Varela, Ana
332Pereira de la Torre, Evaristo
333Pereiro Castro, Rafael
334Peres Pena, Alexandre
335Pérez Abeledo, Arturo
336Pérez Castrillo Lois
337Perez Castrillo, Lois
338Pérez Correa, Rubén
339Pérez Costas, Fernando
340Pérez Dávila, Xabier
341Pérez Fernández, Angel Celestino
342Pérez Fernández, Helena
343Pérez Fernández, Raquel
344Pérez Garrido, María Isabel
345Pérez Gonda, Diego
346Pérez Igrexas, Xabier
347Pérez Pintos, Manuel
348Peña Rey, Manuel
349Peña Rey, Manuel
350Peña, Xico (Xico de Carinho)
351Pillado Lista, Rafael
352Pillado Maior, Francisco
353Pintado Valverde, Xosé
354Piñón Paz, Sergio
355Ponte Santasmarinas, Laura
356Pontón Mondelo, Ana
357Porteiro García, María Xosé
358Portero Arnáiz, Pablo
359Portomeñe Pérez, Carlos
360Posada Fernández, Celso
361Pousa Lucio, Xoán Manuel
362Pousa Rodríguez. Gloria
363Prada Rodríguez, Inácio
364Presa Suárez, Guillermo
365Presas Bergantiños, Noa
366Prieto Álvarez, Julián
367Prieto Estévez, María Coral
368Prieto Traveso, Mónica
369Quijano Medín, Ángel Félix
370Quintans López, Rebeca
371Quinteiro Araújo, Paula
372Quinteiro Núñez, Miguel A.
373Quintillan Nuñez, Laura
374Quintillan Nuñez, Marina
375Quiroga, Santiago
376Rabuñal Corgo, Henrique
377Reaño Martínez, Soledad
378Rego Candamil, Néstor
379Regueira Pérez. Marcos
380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
382Rey Piñeiro, Juan Carlos
383Riaño Roa, Miguel
384Rico Boquete, Pilar
385Rivas Alonso, Silverio
386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
388Rodil Fernández, Olalla
389Rodríguez Baixeras, Xavier
390Rodríguez Bermúdez, Xavi
391Rodríguez Cabanas, Antonio
392Rodríguez Cacharrón, Begoña
393Rodríguez Cagiao, Roi
394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
396Rodríguez Castro, Afonso
397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
398Rodríguez Feixóo, José Luís
399Rodríguez Fernández, Miriam
400Rodríguez García, María
401Rodríguez Gesto, Isolina
402Rodríguez Iglesias, María Salomé
403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
405Rodríguez Sánchez, Francisco
406Rodríguez Suárez, Rafael
407Rodríguez Veloso, Francisco
408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
409Rojas López, Paula
410Rolland Etchevers, Eduardo
411Román González, Modesto
412Romero Falque, Xosé Lois
413Rosi Decena, Hortensia
414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
415Rubido Álvarez, Antón
416Ruiz Vázquez, María José
417Rumbo Mosquera, Jaime
418Sáenz Castro, Cesar
419Safa, Mohamed
420Sampedro Ojeda, Francisco
421Sánchez García, Antón
422Sánchez García, Anxo
423Sánchez Reboredo, Pilar
424Santiago Álamo, Aarón Manuel
425Santiago Soutullo, Mercedes
426Santos Cabanas, Xosé Luís
427Santos Pérez, Antóm
428Santos Queiruga, Carmen
429Santos Suárez, Xohan
430Sarmiento Solla, Ramón
431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
432Seixo Fernández, Suso
433Seixo Lado, Xosé Ignacio
434Senra Rodríguez, Lidia
435Serantes Cuiña, Marta
436Serrapio Amil, María Isabel
437Sobral Fernández, Luciano
438Solla Covelo, Ignacio
439Solla Fernández, Eva
440Solla Fernández, Eva
441Solla Lago, Xosé Carlos
442Soneira Veiga, Alberto
443Suárez Canal, Alfredo
444Suárez Fernández, Jorge Suárez
445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
446Suárez Vicente, Toia
447Taboada Pérez, María Carmen
448Tato Fontaiña, Antonia
449Teasley, Cathryn
450Teijeiro Gato, Mercedes
451Toba Girón, María Xesús
452Toba Girón, Xabier
453Traba Díaz, Amada
454Valadares Ocampo, Óscar
455Valmaseda Pantoja, Jesús
456Vaqueiro Foxo, Vitor
457Varela Neira, María José
458Varela Rodríguez, Ruth
459Varela Seijo, Adrián
460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
461Vázquez Maseda, María Teresa
462Vázquez Pillado, Teresa C.
463Vázquez Vázquez, Guillerme
464Velasco Souto, Carlos F.
465Vicente González, Xulio
466Vidal Capón, Andrés
467Vidal Conde, María
468Viéitez Alonso, Henrique
469Vilalba Seoane, Isabel
470Vilas Alonso, Alberto
471Vilaverde Pego, Eva
472Villafafila Deza, María Jesús
473Villanueva Domínguez, Carlos
474Villar Sanjurjo, Javier
475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
476Viqueira Sende, Xosé Manuel
477Vizoso Amado, Lucía
478Viñas Otero, Isabel
479Xestoso González, Manuel
480Zayas Delgado, Mª Isabel
APOIOS INDIVIDUAIS
481A
482ABAD FRA ANA
483AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
484AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
485ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
486ÁNGULO
487ÁNGULO
488ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
489ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
490ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
491Abad Abad, Juan Carlos
492Abad fra antonio
493Adelaida Abad Isla
494Adrián Rodriguez Bravo
495África Leira Sanmartín
496Alba Fidalgo
497Alba Inés Pé Sánchez
498Alberto Covelo Lago
499Alejandro González Diaz
500Alejandro González Diaz
501Alejandro López Regueiro
502Alícia Lorenzo Faro
503Alonso Castro Maria
504Alonso Castro, Maria Paz
505Alonso Pérez Paloma
506Alonso Pérez Paloma
507Alonso da Costa José Benito
508Alonso da Costa José Benito
509Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
510Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
511Álvarez Núñez María Sabela
512Álvarez Paz, María Jesús
513Álvarez libres xabier
514Alvarez santamarina nieves
515Alvite Alvite Paula
516Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
517Amaro Caamaño Antonio
518Amaro Caamaño Pilar
519Amieiro López Alejandro
520Ana Arellano
521Ana María Montero Borrazás
522Ana Rosa Sebio Peña
523Ana Vanesa Calvo De Jesus
524Ana Vidal Fungueiriño
525Ana ferreiro sanchez
526Andina Penabad, Antonio
527Andrés Luca López
528Andrés Omeñaca Bellón
529Angel Ignacio grilo varela
530Angel Lage Rivas
531Ángela Fraga María
532Angueira Gómez José Alberto
533Antón García Fermández
534Antonio Díaz Otero
535Antonio Domínguez, Marta
536Antonio Gómez perez
537Antonio Taboada
538Antòn Àlvarez
539Antòn Àlvarez Pe
540Anxo Romero Louro
541Anxo sendon lago
542Aragundi Castro Carlos
543Arenas Barreiro Xose Lois
544Ares Touriño, Milagros
545Armas Castro Santiago
546Arroyo Estevez M Carme
547Asunción Méndez sande
548Asunción Veloso Peaguda
549Atanasio Iglesias,Ernesto
550Avila Alonso Alejandro
551BARAHONA EDE SOFÍA
552BEIRO RODRIGUEZ PILAR
553Banhos Campo Alexandre
554Barbosa Sánchez Julia
555Bargiela Domínguez, Xoán
556Barral Gil marcos
557Barreiro Germade,M. Isabel
558Barreiro López, Manuel
559Barreiro Martínez Odilo
560Barreiro Neira, Carmen
561Barreiro Solla Angel Herminio
562Barreiro Viñas, Adrián
563Barreiro Viñas, Brais
564Barreiro Viñas, Brais
565Barxa Alvarez, Nemèsio
566BautistaFernández Hortensia
567Beatriz Rey
568Beatriz Varela
569Becerra Martinez Milagros
570Becerra Martinez Milagros
571Begoña Fontenla Alonso
572Begoña Fontenla Alonso
573Berguer
574Bernardo Rodrigues Nunes
575Blanca Caamaño Gonzalex
576Blanco Calvo Manuel
577Blanco Domínguez Isabel
578Blanco Monteiro Begoña Cristina
579Bouzó Fernández, Ánxeles
580Bouzó Fernández, José
581bouzon besteiro consuelo
582Brais alvarez lopez
583Branco Ansoar, Carlos
584Branco Buxán, Xosé Ramón
585Bret Franco, Carolina
586Bugalho Sánchez, Laura
587CASTRO,ANA
588CES RIOBOO Guadalupe
589CES RIOBOO Guadalupe
590ca
591Caamaño Casas Matilde
592Caamaño Villar Manuel Francisco
593Cabanas Chedas Daniel
594Cal Martínez, Rosa
595Calero Prado, Xerome
596Calviño Baleares Virginia
597Calvo Mosquera, Mar
598Camaño gestado rafael
599Camaño gestado rafael
600Cambeiro Cives, lois
601Cambrón Infante, Ascensión
602Campos Dorado Francisco
603Campos Sáez, Enrique
604Canceas Lemos Benito M.
605Candal Varela Juan Manuel
606Cao Novo Regina
607Carames Casal, Maria Teresa
608Carballa Alonso, Xan
609Carballal Lopez, Vicente Manuel
610Carballo Davila Dolores
611Caride Pascual Alfonso
612Caride Pascual Alfonso
613Carlos Lagarón Gómez
614Carme Tallón Alvarez
615Carmen Cruces Artero
616Carmen Meilán
617Carmen Oliva Muro
618Carmen Oliva Muro
619Carmen Salgado Martínez
620Carmen Salgado Martínez
621Carmen Salgado Martínez
622Carmen remuñan Martínez
623Carmen salgado
624Carmen soto Álvarez
625Carnero Gómez Carmen
626Carnero Gómez Carmen
627Carral Corbacho
628Carral Corbacho
629carrillo santiago bernardo
630Casado Rodríguez, Ramón
631Casas Rodrigues, Joám
632Castro Castro Anton
633Castro Torres, Leticia
634Castro Zaera Marta
635Castro Zahera Madó
636Castro, Gonzalo
637Cebey Olveira Carlos
638Cebey Olveira Carlos
639Celso Diaz León
640Centeno Paradela Rubem
641César Vila, Manuel
642Cid García Ariadna Iris
643Conchi Alvarez Magdalena
644conchilloria
645Conde conde xaime
646Cossini Benchimol Ignacio Esteban
647Costoia Garea, María Xesús
648Costoya Ferreiro Jesús
649Cota Muñiz Isabel
650Cotelo Botana Margarita
651Couto Gómez Alfredo Ramón
652Covelo Lago Xoán Alberto
653Covelo Lago Xoán Alberto
654Crespo Santiago, Xosé Carlos
655Cristina Amor Faya
656cristina Guerreiro Peralba
657Cristina Lestegás Pérez
658Cristina Monzo Garcia
659Cruces Artero María Asunción
660Cruces Artero, María Jesús
661Cruces Artero, María Jesús
662Cruz Márquez López
663Cuquejo Alonso Sandra
664Curiel Fernandez, Manuel
665DIniz Carlos Obdulia
666Daniel Rio
667Daniel Rodriguez Queijas
668David Otero
669De Lucas Lema Gonzalo
670de la Herrán Lojo, Inmaculada
671delfina meire dorado
672Delio García Represas
673Diaz Alvarez Jaime
674Diaz Cuerpo teresa
675Diaz Cuerpo teresa
676Díaz Rifón, Yiyo
677Dieguez raposeiras jesus oscar
678Dios Diz, Xosé María
679Docampo Paradelo Manuel
680Docampo Paradelo, Gustavo
681Dolores Outeiral Souto
682dolores patiño iglesias
683Domínguez Domínguez Marta
684Domínguez López Adolfo Antonio
685Domínguez López Adolfo Antonio
686Dores Fernandez Abel
687Dorotea Martínez
688Eduardo Rodríguez Cunha
689Eire García Cid
690Eiroa de la Puente, Lourdes
691Eiroa de la Puente, Lourdes
692Elena Pedreira Gomez
693Elke Lamek C H tv tv
694Enrique Parcero Rodríguez
695Enrique Parcero Rodríguez
696Erea Estévez Campos
697Ernesto Atanasio Iglesias
698Estévez Lorenzo Rosa
699Etxaniz Zirrilla
700eustaquio puga muñoz
701Everilda Pedrosa Freire
702FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
703FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
704FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
705Faza Diéuez Isaura
706Félix Caride Corres
707Fernández Bello, Xan
708Fernández Carracedo Sonia María
709Fernández Castro Montse
710Fernandez Gonzalez Fernando
711Fernández Iglesias, Xesús X.
712Fernandez Lareo Begoña
713Fernández López Laura
714Fernández Paz, Patricia
715Fernández Pazo Noa
716Fernandez Picos Isabel
717Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
718Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
719Fernandez Rodrigo borja
720Fernández Varela Luis
721Fernández Veloso, Xela
722Fernández garaia ixa
723fernandez vilela soledad
724Fernando
725Fernando Concheiro Abal
726Fernando Fernandez Gozalez
727Fernando Izquierdo PéreZ
728Fernàndez Pena Isabel
729Ferreiro Currás
730Ferreiro Diaz, Lola
731Ferreiro Vidarte Mariam
732Fidalgo Joga Raquel
733Fiz Fernandez Perez
734Fontecha Vázquez, Jose Luis
735Fontecha Vázquez, Xulio
736Fraga Pérez, Xosé Manuel
737Fraguela seoane manuela
738Francisca Vazquez
739Francisco Chivite Mosquera
740Francisco González Olveira
741Francisco Veiga
742Francisco Xavier Salgado García
743Françoise gauthier
744Freire Bargados, Eduardo
745Fresenga Araujo, Cintia Micaela
746GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
747Galocha Seivane, Anxos
748Galocha, Luz
749García Abalo Inmaculada
750Garcia Castro, Vicente
751Garcia Martin, Teresa
752Garcia Pereiro, Pilar
753García Soto María Antonia
754Garcia Vasques, X. Carlos
755Garcia Vázquez, X. Carlos
756garcía mosquera, elvira
757Gil Nieto, María Luisa
758Ginzález Martínez, Rosa
759Girau Alonso, Amelia
760Girau Alonso, Amelia
761Gloria docampo corral
762Gómez Álvarez, Xurxo
763Gómez Cortés, Ana María
764Gómez García Carme
765Gomez Gomez Maria Luisa
766González Campo Agustín
767González Campo Xoán Carlos
768González Gnzález Xusta
769González González Xusta
770González Lagarón M.Luisa
771González Lamas berta
772González Losada Xose Ramón
773González Miguéns, Roberto
774González Pardo Sabela
775Gonzalez Penha Diego
776González Rodriguez, Francisco Manrique
777González Vázquez, Xosé lois
778González da Silva, Teresa
779González peña Ross
780González tesan José Ramón
781González, García . Pilar
782GonzálezGonzález Xusta
783Gonzalo Seoane, Margarita
784Gonçalves Devesa Mónica
785GrandeGrandeM.Anunciación
786Graña Eiras Puri
787Guimerans Fernandez, Miguel Angel
788Gutiérrez Estoa Federico X.
789Hermida Rivas, Consuelo
790Hermo Somoza, Chelo
791Hervada Pérez, Enrique
792Hipólito Rodríguez González
793Hortensia Arcos Fernández
794IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
795Ignacio Alvarez martinez
796Ignacio Esteban Cossini Benchimol
797Irene Calvo Mosquers
798Irene de Castro Graña
799Iris López Mūller
800Isabel Mouriño Chas
801Isabel Piñeiro Cabalo
802J Ignacio Jorganes Echezarreta
803Javier iglesias ramos
804Jesus miguez
805Jesus perez moreda
806Joám Luís Ferreiro Caramês
807Jorge Valladares Vaquerl
808José Luis Burón Eiras.
809Jose Antonio Requeijo Diaz
810José Felipe Aragunde Galiñanes
811José Francisco Fernández Méndez
812José Goicoa Otero
813José Goicoa Otero
814José González Alonso
815José Ramón González tesan
816Jose Sánchez docon
817José Suárez Colmenero
818Josefa Lago Vazquez
819Juan Jose Lampon Rego
820Julio Iglesias Corchero
821justo navarret mon
822Lagarón GOMEZ EMILIO
823Lago Vargas Constantino
824Lamazza Torres, María
825Laura Pérez Durán
826Laura spínola Conde
827Leandro sergio cossini benchimol
828Ledo Andión, Margarita
829Ledo Andión, Margarita
830Ledo Menezes, Patricia
831Leira Sanmartín África
832Leiro Alvarez Luis
833Leirós Gude Xosé Lois
834Lelievre Houiseau Gerarf
835Lema Bendaña, José Ramón
836Lidia Fariña Piñeiro
837Lidia Fariña piñeiro
838Lillo Pichel Teresa
839Lois Mosquera Mariña
840Lois Mouriño Couto
841Longo Fernandez, Ana
842Longueira Gómez, Mariña
843López Acosta Manuel
844López Caamaño Virtudes
845López Carreira, Anselmo
846López Fernández Carmen
847Lopez Garcia Elvira
848Lopez Garcia Elvira
849López Gómez, Matilde
850López González Tomás
851López Lires Laura María
852López López Fernando
853López López Mercedes
854López Rego, Beatriz
855López Vilas Esmeraldo
856López Vilas Esmeraldo
857Lorenzo Castiñeiras Bibiana
858lorenzo fernández,herminio
859Lourdes Vila Amarelle
860Louzao Rodrígurz, Xoán
861Luaces Pulpeiro Antonio
862Luca López, Andrés
863Lucia Alvarez Alvarez
864Lucía González Docampo
865Luisa Abad Abad
866Luz Amigo Martinez
867M ADELA Garcia Fernandez
868M. Cristina Fernández Davila
869M. José Banga Rodríguez
870MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
871MARIA JOSE FRIAS ROMAN
872Maio Lago Antonia
873Maite Crespo Abelleira
874Manú Gallego Rodríguez
875Manuel Angel Ricón Reguera
876Manuel Esperante Ces
877Manuel García Vazquez
878Manuel García Vazquez
879Manuel García Vazquez
880Maquieira Gómez, Patricia
881Mar Gómez Tapia
882Mar Gómez Tapia
883Mara Jesús González González
884Marcial Dieguez Dieguez
885Marcos Miguel González Campo 76994698j
886María Esther Crespo Iglesias
887María Jesús Juanatey Malvarez
888María Jesús Juanatey Malvarez de
889Maria Jose Garcia Gomez
890María Luz López Grande
891Maria Luz Maset Catalá
892Maria Perfecta Carballo Pidre
893María Piñeiro Pérez
894María Portela Vázquez
895María Salvado López
896María Salvado López
897María Xosé Canitrot Trillo
898María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
899María del Rosrio Faraldo Rodríguez
900Maribel Tato Sánchez
901Marina Galiana Ocaña
902Marisa Andrade Pérez
903Marisa Riesco Prieto
904Mariñi Lopez Anxela
905Mariño Baamonde Ana Isabel
906Mariño Varela Xose
907Marta Elena Cacheda Pérez
908Marta Gil Paramos
909Marta Pérez Testa
910Martha Antuña Gallego
911Martín Arce Rodríguez
912Martinez Gil María Sara
913Martínez Gude Rita
914Martínez Rubio Alberto
915Matilde Gonzalez Gomez
916Matilde Mateos Reinoso
917Matilde Mateos Reinoso
918Mato Alborja, José
919Mato Fernández, M. Soledad
920Mercedes Otero Iglesias
921Migue Mastrapa cruz
922Miguel Angel Revalderia Becerra
923Miguel mastrapa cruz
924Miro
925Mirón García, Xulia
926Moldes Casal Eva
927Montero Borrazás, Mónica
928Monteso Fernandez Raquel
929morais moran olga
930Moral Vila, Jorge del
931Morales Gorría, María José
932Mosquera Estevez david
933Mouriño Couto, Lois
934Muiños Gonzalez Xose
935Nacho Jorganes Echezarreta
936Neira Abuin Emilio
937Neves Amado Señaris
938Nieves García Lorenzo
939Nieves Gil Rodal
940Nieves de becerra Gil
941Nogueira Meixe, Xaime
942Novo Arrojo Tereixa
943Ofelis Chicote
944Ojea Rodriguez Juan Carlos
945ojea rodriguez juan carlos
946Olga Alvarez Magdalena
947Otero Castuera María del Carmen
948Otero Montoto Andrea
949Outeiro González Xosé Antón.
950PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
951Pablo Prado Fernández
952Pablo Sanjurjo López
953Paco Viturro Abeixón
954Paradela Hernández Helena
955Pardo Millor Beatriz
956Pardo Pérez Fernanda
957Pazo Blanco Ana María
958Pazo Maside Marta
959Pazo Maside Rosalía
960Pedreira Mirás, Xosé Antón
961Pedreira Sánchez, X. Carlis
962Pena Buceta, Xosé Lois
963Pepa Baamonde García
964Pepa Baamonde García
965Pereira Rivas Teresa
966Pereira Gondar, David
967Pereira Pereiro, Pilar
968Pereiro Saavedra, Pilar
969Pérez Blanco, María del Rosario
970Pérez Coto, Rodrigo
971Pérez González María de Lourdes
972Pérez González, María de Lourdes
973Pérez Lijó, Pilar
974Pérez Lijó, Pilar
975Pérez Orge Cecilia
976Pérez Orge Cecilia
977Perez Rey Manuel
978Perez vacas balbino
979Peña Diaz Francisco Xabier
980Peña Hernández, Carmen
981pilar sotelino couñago
982Pillado Salgado, Araceli
983Pintos Barreiro, Pura
984Pisos Otero Silvia
985Piñeiro Lema, María Jesús
986Polvorinos Pérez teodoro
987Ponte Miramontes, María Dolores
988Ponte barreiro juan ramon
989Pousa Lucio, Xoan Manuel
990Prado Cores, Montse
991Queiruga Méndez, Rosa Mª
992Quijano Medín, Ángel Félix
993Quijano Ocampo, Viana
994Quintas Fortes Francisco Manuel
995Quintas Fortes, Francisco M.
996Quinteiro Rendo, Rosa
997RIOS CIDRÁS, XOSE
998Ramallo, Fernando
999Ramón J. Varela Puig
1000Ramón J. Varela Puig
1001Ramona Barrio Rodriguez
1002Ramos Rodríguez, Perfecto
1003Raquel Chao Rodrez
1004Raúl Galego
1005Remuñán López, Teresa
1006Rey Piñeiro, Manuela
1007Rey Piñeiro, María
1008Rial Rubio Manuel
1009Rial Rubio Manuel
1010Rial Rubio Mario
1011Rial midon, belen
1012Ricardo Rodríguez bolaño
1013rio fra maria ofelia
1014Rita Martínez Gude
1015Rita Naveira Roel
1016Roberto López L.
1017Roberto cabaleiro
1018Rodríguez Álvarez, Ana Paula
1019Rodríguez Álvarez, Brais
1020Rodríguez Aparicio Amparo
1021Rodríguez Cabana, Celestino
1022Rodríguez Cabana,Celestino
1023Rodríguez Dieguez Jesus
1024Rodríguez Fernández, Xavier
1025Rodríguez Fernàndez Míriam
1026Rodríguez González Hipólito
1027Rodriguez Gonzalo, Ruth
1028Rodriguez Muñoz, Esthee
1029Rodríguez Rivera Catonio
1030Rodríguez Rodríguez Lurdes
1031Rodríguez Silvar, Carlos
1032Rodriguez Vila Xacobr
1033Rodriguez Villar Inma
1034Román García Xosè Henrique
1035Romero Barreiro Lola
1036Rosa Estévez Álvarez
1037Rosa Salamanca
1038Rosado Rendón Elvira
1039Rosario Alvarez Gundin
1040Rouco Llanderrozas Gloria
1041Rouco Llanderrozas Xerman
1042Rouco Llanderrozas Xerman
1043Ruben Mateos Lopez
1044Sabela Fraga Costa
1045Sabela Pérez Iglesias
1046Saians Torrado, Xosé
1047samartino murias dolores
1048Sampedro Martínez, Pilar
1049Sanchez Luces Victoria
1050Sanchez Mancebo, Montserrat
1051Sanchez fernandez Antón
1052Sanisidro Vázquez, Elisa
1053Sanluís Sánchez, Agustín.
1054Santiago Perez Poza
1055Santiago rodriguez
1056Sebio Peña Ana Rosa
1057Sebio Peña, Francisco
1058Senra Rodriguez Lídia
1059Sofía González Peña
1060Sol Beiroa Troiteiro
1061Soledad López Facal
1062Soledad Vázquez Ansede
1063Soledad sebio Peña (Marisol)
1064Solla martin Andrés
1065Soraya paralela
1066Suanzes Felicia
1067Suárez Carnota Ignacio
1068Sueiro Benavides Angeles
1069Sumavielle Rodríguez Marcos
1070Susana Alberti
1071Susana Regueira Garcia
1072Susana Trelles
1073Susavila Cajaraville Francisco
1074Suso Vázquez González
1075Suso Vàzquez González
1076Tano Guerra Garcia
1077Tareixa Ledo Regal
1078Tato Bello, Leopoldo
1079Teijeiro Gato, Mercedes
1080Tembra Picon Antonio
1081Teresa Martínez OCaña
1082Tourís Fajardo, Avelino
1083Touriño García rosario
1084Trigo Arcos, María Esther
1085Trigo Lorenzo, María Carmen
1086Ulla Otero Miguel Angel
1087VAZQUEZ CASTRO CARLOS
1088Valverde Nacho
1089Varela Nogueiras M Luísa
1090Vasco Lopez, maria belen
1091Vasques Varela Aida
1092Vazque xil carlos
1093Vazquez Lozano Vicente
1094Vazquez Armellini Parricia
1095Vázquez García, Camilo
1096Vazquez Lozano Vicente
1097Vazquez Varela Verónica
1098Veiga Buxán Xesús
1099Veiga alvarez francisco javier
1100Veiguela Reigosa Marta
1101Veiguela Reigosa Marta
1102Veloso Troncoso Santiago
1103Veloso Troncoso Santiago
1104Vicente Alvarez Marina
1105Victoria Bernardez Alvarado
1106Victoria Bernardez Alvarado
1107Vidal Vidal, ANXO
1108Vide González, Ismael
1109Vieites Santos, Xaquín
1110Vigil Ortega, Berta
1111Vila Amarelle Rosa Maria
1112Vilariño varela josé Braulio
1113Vilas Vicente, Raquel
1114Villar Rosende Teresa
1115Villegas Andrino, Mercedes
1116Viñas Otero, Isabel
1117VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
1118Vàzquez Arias Rodrigo
1119Xabier Méndez
1120Xabier Méndez
1121Xabier Rodriguez Villa
1122Xaime Toxo
1123Xaime conde conde
1124Xerardo Rodríguez Arias
1125Xesús Domínguez
1126xoan soto
1127Xosé Agapito Romeiro Barreiro
1128Xosé Deira Triñaned
1129Xose Fernández Piñeiro
1130Xosé Lois Vilar Rodríguez
1131Xosé Manuel Méndez Pérez
1132Xose Ramón González Losada
1133Xose Ramón González Losada
1134Xosé Ramón Maseda Blanco
1135Xosefa Sanchez
1136Xosefa sanchez souto
1137Xosefina Ferrás Sexto
1138Zabala Iglesias, Uxío
APOIOS DE COLECTIVOS
1139A Nova Peneira
1140Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
1141Asemblea Republicana de Vigo
1142Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
1143Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
1144Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
1145Asociación Cultural Millo Verde
1146Asociación Cultural O Castro (Vigo)
1147Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
1148Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
1149Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1150Associaçom cultural Xebra (Burela)
1151Carlos César Touza García
1152Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
1153Centro Social Faísca (Vigo)
1154Centro Social Madia Leva (Lugo)
1155Chao psrs
1156Coletivo TransGaliza
1157Domínguez López Adolfo
1158Fundación Artabria (Ferrol)
1159Fundación Galiza Sempre
1160Fundación Moncho Reboiras
1161Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
1162José Felipe Aragunde Galiñanes
1163José Felipe Aragunde Galiñanes
1164MercedesZas
1165Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
1166Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
1167O Facho, Agrupaçon Cultural
1168rio fra maria ofelia
1169santos soto marco antonio
1170X. Carlos Garcia Vázquez
1171Xose Manuel Alban lage

Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook