Arquivo da etiqueta: Eduación

Cuba entrega 50% do seu orzamento a educación, saúde pública e asisténcia social, en 2016

Terra Sen Amos – Redacción

Cuba adicou, en 2016, 50% do seu orzamento á educación, saúde pública e asistencia social, segundo informou a ministra de Finanzas e Prezos ao presentar a liquidación anual. Lina Pedraza Rodríguez, deu conta de máis de 200 millóns de consultas médicas e estomatolóxicas no exercicio vencido, a máis da entrega de recursos precisos para a hixiene pública e eliminación de vectores de contáxio. No rendemento de contas do orzamento de 2016, tamén figuran as medidas para recuperar vivendas, escolas, vias públicas, redes de auga, infraestructuras e comunicacións, da ruina causada polo furacán Matthew.

Raúl visita ás vitimas do Matthew en Baracoa.


Seguir lendo Cuba entrega 50% do seu orzamento a educación, saúde pública e asisténcia social, en 2016